Energi - Sociologi

Förövning för 10 år sedan

Print Friendly, PDF & Email

I september år 2000 var det strejker i England, bland vissa lastbilschaufförer på grund av att dieselpriserna stigit under en tid. Detta fick stora konsekvenser för samhället i övrigt. Nedan följer en redogörelse över händelserna.

Medelpris
1997 – 2000
USA medel
(i US $/bbl.)
År Nominelt
1997 18,6
1998 11,9
1999 16,6
2000 27,4

Som syns så steg priset på råolja kraftigt från 1998 till 2000, med de höga skatterna som är i Europa så spreds protesterna i fram för allt England och Frankrike. I Frankrike vek sig regeringen för protesterna och införde subventioner för de hårdaste drabbade, det fick grupper i andra länder att också intensifiera proteserna.

Den 5 september höjdes priset på bensin och diesel igen, den 6 så blockerades kanaltunneln, den 7 så blockerades oljeraffinaderi Stanlow, Chesire. Protestera spred sig och fler raffinaderi blev stängda.Söndagen den 10 så stängdes den största oljeterminalen Kingsbury, West Midlands nu började köerna bildas på bensinstationerna runt om i landet.  På tisdagen den 12 var 6 av 8 raffinaderi stängda, hälften av bensinstationerna var också stängda.Den 14 var blockaderna över och dagen efter började bränsle leveras men då var 90% av stationerna redan utan bränsle, och det tog flera dagar att komma i kapp.

Vilka blev effekterna av denna relativ korta ”störning.”

Transporter

Här blev effekterna både indirekta och direkta. Bland de direkta var fartrestriktioner som var en del i protesterna och ren strejk av förare i olika branscher. Bland de indirekta effekterna var att 29 % av bilisterna fick sluta köra överhuvud taget, kollektivtrafiken blev överbelastad, vissa bussbolag fick inskränka trafiken på grund av bränslebrist och för att förare inte kunde komma till jobbet. Det tog flera dagar efter den 14 för att återställa trafiken.

Sjukvården

Sjukvården drabbades av att inte transporterna av alla personal och material inte kom fram, vilket ledde till att inte operationer inte kunde göras, ambulanstrafiken fick minska farten till ca 34 km/h för att spara bränsle för icke nödutryckningar. Visa sjukhus fick brist på livsmedel, sjukvårdsmaterial och mediciner, sopor gick inte att få borttransporterat vilket var en säkerhetsrisk.

Livsmedelsförsörjningen

Här var det två faktorer som spelade in, det ena var transporterna till livsmedelshallar och affärer blev påverkade av bristen på drivmedel och eftersom affärer är uppbyggda på ”just in time” leveranser så minskade lagren snabbt. Den andra påverkan var att det blev en ökande inköp för ingen visste hur länge protesterna skulle pågå, sedan ökade panikinköp och hamstring.

Finnas och banksektorn

Det finns inte så mycket information här, verkar bara vara Bankomater som fick brist på pengar på grund av att transportproblemen.

Industrisektor

Hela denna sektorn fick stora problem, bland annat på grund av att anställda och kunder inte kunde klara transporterna, sedan fick hela industrisektorn problem med leveranser av delar och färdiga produkter. Royal Mail fick dra ner på sin service.

Slutsatser

Dessa händelser under någon vecka blev en väckarklocka för myndigheterna i England, hur snabbt ett fungerande samhälle kan nästa stanna upp utan bränsle. Det visar på hur sammanlänkat och komplext hela samhällsapparaten är, det är inte bara transportsektorn som drabbats utan även sjukvård och livsmedelshanteringen.

Dessa grupper har man prioriterat tilldelning av bränsle till, om det skulle inträffa igen.

 • Emergency services
 • Armed forces
 • Health and social workers
 • Food industry
 • Agriculture, veterinary and animal welfare
 • Essential workers at nuclear sites
 • Water, sewerage and drainage
 • Fuel and energy suppliers
 • Public transport
 • Licensed taxis
 • Coastguards and lifeboat crews
 • Airport and airline workers
 • Postal, media, telecommunications
 • Central and local government workers
 • Essential financial services staff including those involved in the delivery of cash and cheques
 • Prison staff
 • Refuse collection and industrial waste
 • Funeral services
 • Special schools and colleges for the disabled
 • Essential foreign diplomatic workers

Hur ser det ut i  Sverige vet jag inte, men det borde ligga på MSB’s bord. Någon liknande lista har jag i alla fall inte sett? Och som flera analyser nu visar så kan händelseutvecklingen gå fort när vi väl har passerat toppen. Vilket både Bundeswehr och R. Heinberg beskrivit.

Skickar länken till MSB och ser om vi får något svar, vilket vi kanske inte får då frågan gäller Peak Oil.

Från IWS sida om protesterna i september 2000

Uppdaterat 7 och 20 okt: Peak Oil Blues skrev om detta redan 2006 i ett långt inlägg.

Uppdaterad 2018-03-09: Peak Oil Blues finns inte längre.

SvD har en artikel om strejkerna som nu pågår i Frankrike, där man demonstrerar mot höjd pensionsålder. Detta påverkar bränsletillförseln till bensinstationer och flygplatser. Det påminner om hur det gick för 10 år sedan.

__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

2 Comments on “Förövning för 10 år sedan

 1. Med all respekt för alla goda ansträngningar, men jag tor aldrig att vi kommer att få någon adekvat respons från MSB eller energimyndigheten. Myndigheterna och deras funktionärer är totalt integrerade i nuvarande samhällsparadigm. Myndigheterna har fullt upp med att uppfylla de förväntningar som ställs på dem NU, och jag tror inte att det ligger i mänsklig förmåga att prestera det oberoende tänkande som krävs för att inse problemet.

  Alla stora samhällsomvälvningar innebär ett byte av ledande personer, där de forna ledarna blir irrelevanta och glöms bort. Det finns ingen anledning att tro att det blir annorlunda den här gången. Själv spanar jag hellre mot horisonten än mellan tårna på MSB.

 2. Hej, nej det kanske är så, men vi kanske når någon handläggare som får upp ögonen för oss och vår sak. Ser man på trafiken så har den ökat senaste tiden och många läser många inlägg.
  Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo.

Comments are closed.