Energi

Gröna bilister är ute och cycklar

Print Friendly, PDF & Email

SvD har idag en artikel om miljöbilar om att miljöbilar är för dyra. Och att alla väntar på en supermiljöbilspremie på 40 000 kronor.
Men vad jag förstår var denna rabatt för elbilar, som i sig kommer att vara mycket dyra. Gröna Bilister’s ordförande Jakob Lagercrantz uttalar sig om att vi inte har så bråttom med att fasa ut oljan.

–Man måste också komma bort ifrån fossila bränslen på sikt, men det har vi har lite längre tid på oss att lösa.

Jag trodde att Gröna bilister var mer uppdaterade än så, det verkar bara vara ett miljöperspektiv som dom ser på bilen och bilåkande. Jakob får gärna kommentera sitt uttalande här om han vill.

Vi anser däremot att vi har extremt bråttom om vi ska hinna lindra nergången i tillgänglig olja.

För nya läsare så kan begreppet Peak Oil och vad det betyder studeras på vår sida Om Peak Oil. Sedan finns ett antal nyhetsbrev med mer fördjupning.
__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

4 Comments on “Gröna bilister är ute och cycklar

 1. Hej Bengt!
  Bra att du lyfter fram Gröna Bilister och deras inställning till peak oil och alternativa bränslen. Uttalandet ligger helt i linje med att de alltid varit lydig vasall i det bilindustriella komplexet. Har alltid känt och vetat att Gröna bilister gått hand i hand med biletablissemanget inkl politiker och media. De som till ”sista droppe” kämpar för fortsatt obegränsad privatbilism och rätten att äga och köra en bil efter eget huvud. Oavsett peakoil! Så har det varit ända sen Gröna Bilister startades.
  Redan M Goldman som under lång tid var talesman för Gröna Bilister satt på dubbla stolar. Både på en PR byrå och som talesman för organisationen. I Örebro för några år sedan berättade M Goldman entusiastiskt att det bara var att byta till en etanolbil och köra vidare, som vanligt. Han till och med skröt över organisationens framgångar att få bilister att välja etanolbilar. Ingen djupare analys av bilens totala energianvändning sett ur ett produktlivscykelperspektiv eller behovet av olja för att tillverka en ny bil oavsett beteckning. Minst 4000 liter olja används för att producera en bil för leverans till bilhandlaren. ”Vi är inte emot bilen utan mot bränslet” är ju mantrat bland dem som inte vågar tala klartext om bilens framtid. Gröna bilister tillhör dessvärre denna kategori!

 2. Det är förstås fritt fram att gilla eller ogilla Gröna Bilister, och Jakob och mig personligen, men låt mig ändå rätta till ett par saker:

  Vi menar inte att vi har en massa tid att ersätta oljan (bensin och diesel. Det är bråttom, och vi kan göra det snabbt – i ”Avvecklingsplan för fossilbränslebilen” har vi visat att det kan ske till år 2015 (villket Centern tidigare utlovat, de har ju både miljö- och näringsministerposten). Men att ersätta all olja kräver dels ett antal bra biobränslen (biogas är bra, etanol och biodiesel kan vara bra men görs de fel är de dåliga), dels mycket energieffektivare fordon, dels att vi minskar körsträckan radikalt. Vi bedömer att dessa tre delar står för ungefär en tredjedel var. Vi menar definitivt inte att man kan byta till etanol och köra som vanligt, om jag i ett föredrag 2006 kan ha tolkats så så ber jag om ursäkt men den som söker på GB:s webbplats (remissvar etc) ska enkelt finna att detta aldrig varit vår position.

  Vi tror på Peak Oil men vet att det är kontroversiellt i många kretsar (många tror fortfarande att fossila råvaror är oändliga!), så vi baserar inte vår argumentation så mycket på detta utan på behovet av att skyndsamt minska vår klimatpåverkan mycket radikalt.

  Alla i Gröna Bilister har andra uppdrag också. Det är en väldig styrka – jag skriver detta från Kenya där jag utvecklar utsläppsminskande projekt enligt Kyotoprotokollets CDM-mekanism – men innebär förstås också att den som vill misstänkliggöra oss kan säga att ”men han gör annat än Gröna Bilister också”. Därför har vi i styrelsen med omnejd (jag är t.ex. inte styrelseledamot) konsekvent redovisat våra andra uppdrag, samtidigt som Gröna Bilisters budget är transparent och öppen för den som vill säkerställa att vi inte har otillbörliga medel från t.ex. bränslesektorn. Gröna Bilisters kritik mot t.ex. bränsle- och fordonsproducenter har förstås inneburit att vi blivit granskade i sömmarna, och funnits ha 100% rent mjöl i påsen, ett väldigt engagemang och en ordentlig förändringskraft – utsedda till effektivaste påverkansorganisation av Charity Rating och många andra liknande utmärkelser/utlåtanden. Men detta är inte för evigt givet – även den bästa organisation kan tappa tempo eller fokus. Därför välkomnar vi kritik och förbättringsförslag, även om de naturligtvis är till störst nytta om de baseras på fakta.

 3. Det var detta han sa

  –Man måste också komma bort ifrån fossila bränslen på sikt, men det har vi har lite längre tid på oss att lösa.

  Varför säger han inte det som du skriver? Är ni inte beredda att förmedla kontroversiellt åsikter, eller är ni för beroende av det etablerade samhället för att kunna tala om Peak oil och dess konsekvenser, då kan ni i alla fall länka till oss som tar upp dessa svåra frågorna. Ni skulle kunna studera en del av våra inlägg så framträder en mer oroväckande bild, vilket kanske Bundeswehr belyser på ett bra sätt.

 4. Hej Bengt!
  Inte förvånande att det inte finns någon samstämmig bild och röst från Gröna Bilister. Här är alla tydligen sin egen lyckas smed, verkar det som. Jag förstår att det är svårt att vara en del av etablissemanget att både kritisera och samtidigt sitta kvar vid köttgrytorna. Ni får bestämma er! Är uttalandet: ”–Man måste också komma bort ifrån fossila bränslen på sikt, men det har vi har lite längre tid på oss att lösa.”, den officiella hållningen eller inte?

  Sen undrar jag vad det är för hokus pokus som Hr Goldman för fram:”Avvecklingsplan för fossilbränslebilen” har vi visat att det kan ske till år 2015″.

  Jaha och hur ska det gå till? Ska vi alltså byta 4,2 miljoner bilar i Sverige på 5 år eller vad menar Hr Goldman? Och varifrån ska all etanol, biogas och biodiesel komma ifrån till denna nationella bilflotta? Det är som vanligt fria fantasier utan realism, men som passar in i husbondens röst och mantrat: ”Vi är inte emot bilen utan mot bränslet”

  Sen undrar man hur stort blir reduktionen av växthusgaser, vilket man för fram som skälet att bli en Grön bilist, om man väljer etanol? Som bäst reduceras väl utsläppen med 60 % med rörsockeretanol? Det tar många år, 10 ?, innan en sådan ny bil ger någon verklig minskad nettoeffekt av utsläppen om man räknar in utsläppen vid produktion av bilen. Men Gröna bilister verkar inte har hajat detta med produktlivscykekanalyser av bilar. Det verkar vara överkurs!

Comments are closed.