Ekologi

Peak matjord: Vår grund eroderar bort

Print Friendly, PDF & Email

Vår matjord är ca 20 cm tjock och täcker stor del av landmassan på jorden. De senaste hundra åren har detta lager utarmats av ökande antal människor och boskap. Detta är inget nytt redan 1938 skrev Walter Lowdermilk om hur vissa civilisationer  hade kunna hålla sin matjord i det närmaste intakt medan andra civilisationer inte lyckats och bara lämnat rester kvar. Mer om denna rapport finns i ”The Hundred Dead Cities

Bara sedan 1950 har belastningen på jorden ökat kraftigt.

In 1950, Africa was home to 227 million people and 273 million livestock. By 2007, there were 965 million people and 824 million livestock.

Ökenutbredningen går snabbt i många torra regioner, i Kina breder öknarna ut sig nu med ca 1 550 km2 varje år.

Om befolkningen ska kunna öka som prognoserna säger så måste utvecklingen vändas rätt snabbt, men det finns små tecken på detta, all utbyggnad av vägar, städer, industrier mm sker oftast på åkermark runt om i världen. Detta var annorlunda för i tiden då lade man gårdarna på den sämsta marken och den bästa marken blev till åker.

Peak soil is no joke: Civilization’s foundation is eroding | Grist. av Lester R. Brown

__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “Peak matjord: Vår grund eroderar bort

  1. Många hot är i vardande. Är det inte vatten är det humuslagret. Och vad ska vi göra åt det? Har man inte förstått den starka kopplingen välfärd och vårt beroende av olja och energi så lär man knappast förstå vårt behov av ett humuslager för att överleva. Sorgligt men sant!

Comments are closed.