Ekonomi - Politik - Sociologi

Ett nytt skrå växer fram med skulder – utan säkerhet resten av livet

Print Friendly, PDF & Email

Många svenskar har kunnat berika sig på det allmännas bekostnad under Alliansens fem år vid makten. Bland annat genom utförsäljning av hyreslägenheter för ombildning till bostadsrätter. Nu stundar nya tider och många riskerar att hamna i ett skruvstäd, när bostadsbubblan så sakta börja pysa, och skulderna snart visar sig överstiga bostadsrättens värde.

Så länge räntorna betalas går det bra, då är bankerna nöjda. Men vad händer om man vill byta bostad eller tvingas flytta? Vad gör man då?

Bloggen Osunt har uppmärksammat detta och menar att ”DN uppmanar till bostadsspekulation”. DN som skriver: Har du svårt att sälja din bostad? Pröva om du i stället kan hyra ut den! I takt med att bostads­marknaden mattas av vill allt fler snarare hyra ut, än tvingas sälja till ett lägre pris. Men för bostads­rätter krävs föreningens tillstånd.

Ser vi ett nytt skrå växa fram? Skuldsatta yngre familjer/singelboende som blir fast med sin bostadsrätt och sina skulder resten av livet. Kommer allmännyttan att ta emot dessa nya hyresgäster med stora skulder i flyttlasset? Får det något kontrakt?

Alliansen säger att de är duktiga på att ta ansvar. Kommer de att ta ansvar för konsekvenserna av att en hel ungdomsgeneration uppmanats /tvingats köpa en bostad och därmed riskerar att bli kvar i ett livslångt skuldberoende.

Intressant att den av Alliansen så baktalade hyresrätten, en institution som varit och fortfarande är ett signum för Sverige, återigen håller på att få en renässans. Dock i en annan form än gemensamt ägande, utan nu med många små hyresvärdar på en godtycklig och fri marknad! Det kanske inte riktigt var det som Alliansen avsåg, när man propagerade för eget ägt boende. Eller fanns det en sån tanke?

Mantrat om det egna ägda boendet och utförsäljning av allmännyttan kanske inte var så lyckad för köparen. Men bra för staten, som bl a fått in många sköna skattemiljarder genom dessa försäljningar och ombildningar, förutom att man spätt på penningmängden i samhället och skapat en tillfällig ekonomisk tillväxt och konsumtion.

Det nya skuldsatta skrået får väl trösta sig med att ha hjälpt till att förbättra statens finanser, så Sverige kan ståta med låg statsskuld. Och Borg och Reinfeldt får väl skänka ”skuldskrået” en tacksamhetens tanke! Och förklara för dem och andra  medborgare att: Tillgångar kan falla i värde, men skulder består.

Läs också bloggkollegan Cornucopia ”Fitch: Svenska hushållens skuldbubbla bland de högsta i världen”

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

9 Comments on “Ett nytt skrå växer fram med skulder – utan säkerhet resten av livet

 1. Det är väl fortfarande inte någon som tvingat folk att köpa boenden för mer pengar än de har råd att hantera i längden? Speciellt inte Alliansregeringen, vill dessutom minnas att den första verksamhet som började ”pressa” de traditionella utlåningsinstituten med motiveringen ”alla ska ha råd att köpa en egen bostad” var SBAB, som ivrigt påhejades av Göran Perssons S-regering. Det var SBAB som började med att avveckla topplånet, som lånade ut till 100% av marknadsvärdet och som var en uttalad prispressare på bolånemarknaden. Då hette det ”Bra att staten gör något!”. Nu är jag inte så naiv att jag inte tror affärsbankerna kommit dit ändå, men det hade kanske tagit lite längre tid att blåsa upp bubblan och den hade kanske blivit något mindre, men det är viktigt att om man ska lyfta ett problem ska man inte glömma bort orsakerna för att få en chans att kasta skit på en politisk motståndare.

 2. Ja, allt detta stämmer och känns alltför väl igen.
  Jag känner flertalet ungdomar som redan sitter fast i ett sorts skruvstäd, även om de inte riktigt ser det än. De är väl inte tillräckligt gamla än.
  Hur som helst. De bor i trånga, dyra ettor och sk 1.5:or i Stockholmsområdet. De är för det mesta singlar. Deras skuldnivå är att döma av deras samtal hög men få av dessa har tillsvidare jobb eller för den delen särskilt hög lönenivå. Det blir uppenbart att skall de flytta ihop med någon annan i sin ålder, eller skaffa barn etc så kommer försäljningen av deras befintliga bostäder och anskaffningen av något större vara ett signifikant problem. Har även skrivit ett litet blogginlägg om detta. http://framtidskomplexet.org/?p=127.
  Stig Tegström, Framtidskomplexet.

 3. Hej Stig!
  Tack för dina kloka rader. Vi blir allt fler som ser avarterna med en helt fri och avreglerad marknad med obegränsat lånekapital som driver upp priserna utan att det reala värdet hänger med. Det kan bara sluta med en kollaps inte bara för bostadssektorn utan även andra uppblåsta marknader som t ex börsen.
  Det är liksom inbyggt i systemet och så har alltid varit, om man blickar tillbaka 100 år och ännu längre. Mönstret och utvecklingen upprepas. Frågan är vilka kommer att sitta kvar med Svarte Petter? Blir det en hel ungdomsgeneration? Kommer politikerna som ytterst ansvarar för det som skett att göra nåt eller svära sig fria, och skylla på valfrihet och egna gjorda val?

 4. Eftersom även arbetsmarknaden kommer att falla tillbaka kraftigt kommer stora delar av den där gruppen lägenhetsinnehavare att tvingas lämna bostäderna genom att Kronofogden säljer exekutivt. Därefter kvarstår endast den resterande skulden.

  Hur som helst är ju hela upplägget med ammorteringsfria hypotekslån bara en i raden av egentligen desperata, vansinniga åtgärder som skjuter upp krisen en liten tid ytterligare. Ingen politiker vill erkänna att Sveriges ekonomi inte längre kan bygga på att dölja arbetslöshet genom stor offentlig sektor och liknande.

 5. En självklar konsekvens av det kaos som följer på den energibrist peakoil orsakar , måste bli att vårt nuvarande penningsystem klappar ihop fullständigt. Hur skulle någon bank kunna tänka sig att skapa en i framtiden räntebärande kredit i en framtid med krympande energiresurser? Dagens skulder kommer därför att avskrivas, vare sig skuldernas utfärdare vill det eller ej, eftersom återbetalningen blir till en omöjlighet.

  Ett nytt penningsystem, med något skuldfritt skapat bytesmedel kommer att utvecklas. Detta framtida penningsystem kommer till en början att bestå av något som är lokalt accepterat som bytesmedel. Vad som ska utgöra bytesmedel kan man bara gissa, kanske dieselolja, matvaror, ägg? Vem vet, i vilda västern var kulor och krut gångbara bytesmedel.

 6. Det finns inget slut till detta mardröm. I England tänker regeringen kommandera kommunen att släppa mark till byggherre utan att få betalning tills husen är sålda. Detta för att ”öka ekonomiskt tillväxt”.

  Detta kommer medför att fler hus byggs och fler huslån tas av folk som inte har någon chans under deras livstid att kunna betala av skulden.

 7. De besuttna kämpar med näbbar och klor för att behålla sin makt. Makt skapad genom att handla med våra skulder. Ett hopp är tänt:

  https://occupywallst.org/

  Vi får hoppas detta sprider sig. Vi och framför allt våra barn och deras barn behöver en ärlig värld med ett ärligt penningsystem och ärliga politiker.

 8. Jag räknar med att ”de besuttna”, de som har mest att vinna på att nuvarande ordningar består vartefter förstår att de måste se till att det investeras i nya energikällor och effektivitet för om det inte görs kommer det att sluta illa för alla inklusive dem själva. Gissningsvis görs detta inom ekonomiska system som är mycket lika dem vi har i dag då det är det som vi har infrastruktur för, vana med och som sagt var det är inom dessa system som nuvarande mäktiga människor verkar.

  Politikerna som har ansvaret för det pågående haveriet är redan avlidna eller åldringar, de inte lika lastgamla som hade kunnat styra klokare och inte gjorde det har redan släppt makten, de som styr just nu förefaller på global nivå vara lite panikslagna eller fatalistiska och när det det skiter sig tappar de makten, frågan blir vilka som då griper tag i makten och vad de då gör eller ställer till med. Där finns både oro och hopp, jag är hoppfull om de rent tekniska möjligheterna och orolig om vilka krafter som det brukar spelas på när samhällen är i djup kris.

 9. Bästa Magnus Redin!
  Du säger: ”Jag räknar med att ”de besuttna”, de som har mest att vinna på att nuvarande ordningar består vartefter förstår att de måste se till att det INVESTERAS I NYA ENERGIKÄLLOR OCH EFFEKTIVITET (min kursiv.)för OM DET INTE GÖRS KOMMER DET ATT SLUTA ILLA FÖR ALLA INKLUSIVE DEM SJÄLVA. (min kursiv.) Precis tvärt om, Magnus: OM det INVESTERAS I NYA ENERGIKÄLLOR OCH EFFEKTIVITET, underförstått för FORTSATT INDUSTRIALISM – KAPITALISM – KONSUMISM, dvs. EFFEKTIVARE, EXPANSIVARE INDUSTRIALISM, med ÅTFÖLJANDE ALLT HASTIGARE ACCELERERANDE EXPONENTIELL VÄRLDSEKONOMI – DÅÅÅ min vän, behövs inte dina, mina och andras tankar och funderingar länge till … DÅÅÅ hjälper nog inte ens FADER VÅR!!! Amen!

  Efter slutet har vi aldrig funnits – ty tystnaden talar inte och mörkret har inget minne
  !

Comments are closed.