Ekonomi - Politik

Bankerna driver samhället till kollaps – med politikernas goda minne

Print Friendly, PDF & Email

Det är få av oss som känner till hur pengar skapas.

Är man lite äldre finns minnet kvar av en hårt reglerad utlåning och stora svårigheter att få fram kapital för att ens kunna köpa hus eller lägenhet. Och att låna till ren och skär prylkonsumtion var helt omöjligt. Idag är det annorlunda. Pengar finns i överflöd, men varifrån kommer pengarna?

Fortfarande tror många medborgare, att enbart våra centralbanker skapar pengar i samhället. Eller att inlåning från medborgarna skapar utlåning. Men hur ligger det till egentligen? I går skrev Andreas Cervenka i Svd en artikel – Från guld till skuld, där han intervjuade några ekonomer som verkar ha en annan uppfattning om vem och vilka institutioner som skapar pengar.

Så här säger Marianne Nessén, doktor i ekonomi och biträdande chef för avdelningen för penningpolitik på Sveriges Riksbank: ”Men inte bara centralbanker skapar pengar. Den stora pengaproduktionen sker ute i privata banker, enligt Marianne Nessén.”
Och artikeln fortsätter: ”I teorin skulle alltså bankernas tillverkning av pengar kunna fortsätta i all oändlighet.”

Nu kan inte banker skapa nya pengar enbart på egen hand. Det måste finnas en motpart som ber om att få försätta sig i skuld. Men när låntagare och bank är överens om villkoren, och båda skrivit på skuldförbindelsen så har nya pengar och skulder skapats i lika stora belopp.

Skulderna skall återbetalas, och de skall återbetalas med ränta, där finns en stor hake. När skulden senare amorteras ned så kvittas låntagarens pengar mot dess skulder, varvid pengar och skulder försvinner. Men skulden skall också återbetalas med ränta, och pengarna till räntan kan bara komma från pengar som skapats i och med någon annans skuld som också den skall återbetalas med ränta. Det fungerar alltså som ett pyramidspel som hela tiden måste växa för att inte kollapsa.

Politikerna har ett stort ansvar för rådande ordning. De har inte bara gett bankerna carte blache till detta pyramidspel, utan har också garanterat bankerna ansvarsfrihet när systemet kollapser. I slutändan blir det alltså du och jag, som skattebetalare, som får betala för kalaset. Precis det som händer i Grekland just nu!

Här följer några citat, om hur pengar skapas, från mer eller mindre kända nationalekonomer. John Kenneth Galbraith är ju Keynesian, rådgivare till flera amerikanska presidenter mm. Lars Jonung/Klas Fregert är professorer i makro-ekonomi i Sverige.

John Kenneth Galbraith:
”Processen varmed banker skapar pengar är så enkel att det är frånstötande för sinnet” (ur hans bok ”Pengar-varifrån de kommer och var de hamnar”)

Professor Lars Jonung’s bok ”Makro-ekonomi”: (i kapitlet som beskriver hur kreditexpansioncykeln går till, sid 214) :
”Vi har alltså nått en fundamental slutsats: banker kan skapa pengar.”

Ett tredje citat från boken ”Economics” av Parkin/Powell/Matthews, sid 669:”Banks create money.” …
”Remeber, most money is deposits, not currency. What banks create is deposits, and they do so by making loans.”

Centralbanker i symbios med banksektorn skapar alltså ett okontrollerat överflöd av kapital, som håller igång vår låne- och skuldfinansierade tillväxtekonomi. Hur länge får detta fortsätta? Finns det inga rakryggade politiker som vågar ta ansvar?

Svd har oxå gjort ett bildspel som förklarar hur pengar skapas. Läs oxå Cornucopias inlägg Skuldsättning på den gamla goda tiden, som förmedlar en allvarlig bild av svensk skuldsättning i förhållande till andra EU-länder.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

17 Comments on “Bankerna driver samhället till kollaps – med politikernas goda minne

 1. Vågat skrivet av Cervenka. Man brukar inte kunna läsa sådan artiklar i mainstreammedia.

  Vårt pengasystem är en katastrof, sett ur alla både planetära och mänskliga synvinklar. Galenskaperna lär tyvärr fortsätta tills folk förstår hur lurade de blivit och blir. Men att det ser ut som det gör har en enkel förklaring. DET KONCENTRERAR MAKT! Odemokratisk makt till dem som äger skulderna. Våra vanliga banker, Centralbankerna, ECB, IMF, Världsbanken styrs genom BIS och USA,s Council on Foreign Relations.

  Det kommer att införas nya valutor när de vi har kraschar. Dollarns ersättare har till och med ett namn, den heter Amero. Ameron lär bli knuten till guld, för guldets värde varar ju???? Men vem äger merparten av världens guld och tror nån naiv stackare att vi kommer att ha rent guld som bytesmedel? Men det finns ju alltid kvitton på guld, kallade sedlar och dess digitala form.

  The New World Order håller på att genomföras go´vänner. Foliehatt, trodde jag själv, men vad finns det för alternativ förklaring? Desto mer man förstår av hur vårt pengasystem fungerar desto mer förstår man att det som sker inte sker av en slump.

  Men det finns sätt att undvika den pågående processen och det är att folk kräver att staten skapar sina egna skuldfria pengar och ärliga politiker till skillnad från dagens knähundar.

  Informationen sprider sig: http://occupywallst.org/

 2. Ja, de senaste åren har även jag förstått hur det går till. Jag kan inte påstå att jag förstått allt, men så mycket står klart att dagens ekonomiska system kräver att stater, företag och privatpersoner skuldsätter sig. Det när vi belånar vår villa och konsumerar för pengarna som det blir snurr i ekonomin. Konsumtionen måste hållas upp, annars brakar det samman. Skuldsättningen har nu nått gigantiska nivåer globalt, särskilt här i Väst. Fallhöjden är stor och Sverige är enligt vissa uppgifter världens 7:e mest skuldsatta nation. Och då ska man veta att denna skuldsättning huvudsakligen består av högt skuldsatta svenska hushåll. Vissa hävdar att vi ligger ungefär fyra år efter Irland i utvecklingen. Det var för två år sen jag läste detta.
  Väldigt få svenska politiker vågar diskutera detta eftersom det är medelklassen som kommer att få ta den största smällen. All politik går ju ut på att vinna medelklassens gunst.
  Men när jag tittar ut genom mitt kontorsfönster ser allt ut som vanligt. Trädens blad är blivit lite gulare, men annars är allt kvav lugnt.

 3. För den som vill förstå mer rekommenderar jag denna film
  http://www.youtube.com/watch?v=swkq2E8mswI

  För svensk undertext tryck på knappen cc Den finns i videons underkant till höger, den blir röd när undertexten är på.

  I filmen klargörs till en del varför kriser är inneboende i det nuvarande penningsystemet. Kriserna har delvis kunnat dämpas genom en stark demokrati som motkraft, men finansvärlden har lärt sig hur den ska möta denna motkraft. Vi måste därför hitta nya vägar för att åter kunna bygga upp en allmän välfärd och samtidigt hantera miljöproblemen och de sinande naturresurserna. Vi kan inte lösa problemen genom att sätta plåster på penningsystemets sår, vi måste hitta helt nya vägar.

  Andra gången jag såg filmen hade jag muspekaren på paus och växlade till Word varje gång jag behövde anteckna och fundera. Filmen är knappt 2 timmar lång, med den metoden tog det mig 8 timmar att gå igenom den. Många lösa pusselbitar föll på plats och de 8 timmarna var synnerligen väl använda.

  För de som vill studera filmen ordentligt rekommenderar jag att lägga störst fokus på de valutor som inte varit skuldbaserade. Att vårt nuvarande system är mycket bristfälligt och på väg att kollapsa vet vi redan. Det viktiga är att förstå vilka alternativ som finns så att vi inte blir lurade in i ett nytt Monopolspel.

 4. Jag rekommenderar nedanstående film för de som vill förstå penningsystemet bättre.
  http://www.youtube.com/watch?v=swkq2E8mswI
  För svensk undertext tryck på knappen cc Den finns i videons underkant till höger, den blir röd när undertexten är på.

  I filmen klargörs till en del varför kriser är inneboende i vårt nuvarande penningsystem. De återkommande kriserna har delvis kunnat dämpas genom en stark demokrati som motkraft, men finansvärlden har lärt sig hur den ska möta denna motkraft. Vi måste därför hitta nya vägar för att åter kunna bygga upp en allmän välfärd och samtidigt hantera miljöproblemen och de sinande naturresurserna. Vi kan inte lösa problemen genom att sätta plåster på nuvarande penningsystemets sår, vi måste hitta helt nya vägar.

  Andra gången jag såg filmen hade jag muspekaren på paus och växlade till Word varje gång jag behövde anteckna och fundera. Filmen är knappt 2 timmar lång, med den metoden tog det mig 8 timmar att gå igenom den. Många lösa pusselbitar föll på plats och de 8 timmarna var synnerligen väl använda.

  För de som vill studera filmen ordentligt rekommenderar jag att lägga störst fokus på de valutor som inte varit skuldbaserade. Att vårt nuvarande system är mycket bristfälligt och på väg att kollapsa vet vi redan. Det viktiga är att förstå vilka alternativ som finns så att vi inte blir lurade in i ett nytt Monopolspel.

  Regeringarna räddar idag skuldsatta banker eftersom de tror att vi är beroende av dem för att det monetära systemet ska fungera. Det är vi inte, regeringarna kan själva skapa de pengar som behövs för att handel med varor och tjänster ska fungera. Många sådana penningsystem har funnits i historien, men är nästan helt borttagna ur historieböckerna och det lilla som finns består mest av förtal för att vi inte ska frestas att ifrågasätta dagens system.

 5. I rättvisans namn är vårat nuvarande finanssystem mycket bra konstruerat för att styra produktionsresurser dit där de är mest efterfrågade (och förhoppningsvis därmed också gör mest nytta). Om man utgår från att fortsatt exponentiell tillväxt är möjlig i det oändliga är också det nuvarande finanssystemet ett fantastiskt instrument. Problemet består som ni förstår i att finanssystemet kollapsar när ekonomin inte längre kan växa, vilket vi är många som tror kommer att bli en naturlig följd av att många viktiga ändliga naturresurser (inte minst olja) blir mer och mer resurskrävande att utvinna. När finansmarknaden kollapsar är problemet att produktiviteten i samhället riskerar att sänkas högst påtagligt på väldigt kort tid som en följd av att vi förlorar det instrument vi använder för att styra produktionsresurser (eller kapital om man så vill) dit där det gör mest nytta. En sådan kollaps skulle få enorma negativa konsekvenser för hela samhället.

  Jag har verkligen svårt att se hur en sådan kollaps skall kunna undvikas. Ingen av de åtgärder som nu vidtas av politiker i Europa Och USA strävar i riktningen att faktiskt lösa problemen eller att mildra effekterna av en kollaps. Allt man jobbar med är att försöka skjuta problemen på framtiden.

 6. Jesper,

  Eftersom räntan inte sätts på en fri marknad så leder det till bubblor och felinvesteringar. Kredit kan användas till aktiespekulation, spekulation i bostäder och byggande mm. utan att det driver upp priset på kapital, dvs räntan. Det missgynnar sparande, och det leder till bubblor. Kapital allokeras INTE dit det gör mest nytta. Räntan hålls nere av en centralbank, uppbackad av statens rätt att beskatta oss. Vidare så beviljar banker kredit enbart till sådant som är lönsamt för dem själva, och inte alltid i första hand till produktiva ändamål, utan att stå till svars för någon. Så det finns en massa relevanta invändningar mot detta system.

  Men oavsett om vi har guldmyntfot/marknadsräntor eller ej, så kommer precis som du säger denna typ av penningsystem att kollapsa om/när ekonomin inte längre kan växa. Den politiker som säger att han/hon vill ta tag i problemet här och nu istället för att skjuta det på framtiden genom att blåsa upp kreditbubblan ännu mer verkar inte bli valda, om de ens existerar. Nu fortsätter politikerna att skjuta problemet på framtiden, och då är det mest sannoliga att den första dominobrickan ramlar någonannanstans, och då är man ju utan ansvar, då kan man alltid peka på någon annan orsak, eller hur?

 7. Det enda fantastiska med dagens penningsystem är att bank och politikermaffian lyckats dölja hur det fungerar så länge. Folk låter sig luras av en av banksterna styrd media och tror att banker lånar ut andra insättares pengar som då har ett ”värde” eftersom pengarna skapas av staten på nåt vis. Hur vet de inte, men så är det bara. Och peakoil är heller inget problem för det kommer nåt annat, elbilar eller nåt.

 8. Farfar och alla ni andra!
  Vi tycks vara rörande överens om att medborgarna behöver upplysas om hur fragilt ekonomiskt system vi lever under och på vilket sätt vi kan ställa om våra livsföring för att kunna landa lite mjukare, för det handlar inte om, utan när kollapsen inträffar. Och det värsta av allt ”först en rejäl finanskrasch sen en efterföljande energikris”. Konsekvenserna av bristen på olja kommer att ställa det mesta över ända.

  Under flera år har det i det tysta pågått räddningsaktioner av det finansiella systemet. Improvisationer på hög nivå. Påhittigheten har varit beundransvärd hos politiker och finansmän. Och systemen verkar vara oerhört sega så det är väl ingen vågad gissning att detta lappande och lagande kommer att pågå några år till. Och vinnare är de som är på rätt sida skranket. Frågan är hur länge medborgarna låter denna omfördelning av rikedomar pågå? Väntar på en folklig protest och aktion även i Sverige.

 9. Protester i all ära, men vad leder de till? Att vi lägger skulden för den förestående finanskollapsen på bankerna eller politikerna kommer inte på något sätt att förbättra situationen. Jag tycker därtill att det är rätt tveksamt om bankerna eller politikerna verkligen har så mycket större del i skulden än alla vi andra. Det ohållbara i vår nuvarande situation är den ständiga exponentiella tillväxten, men faktum är att tillväxten drivs på av allas våran strävan efter en högre levnadsstandard och ett bättre liv. Den drivs lika mycket av fattigas strävan att förse sin familj med mat för dagen som den drivs av medel-Svenssons strävan att kunna åka med familjen på semester till medelhavet eller Ingvar Kamprads strävan att tjäna en till miljard. Självklart känns det rimligare att ifrågasätta om Ingvar Kamprad verkligen behöver en till miljard än att ifrågasätta om fattiga verkligen behöver mat för dagen, men för att nå en hållbar ekonomisk situation krävs något annat. Det krävs någon form av global överenskommelse om att vi alla nöjer oss med en viss konsumtionsnivå utan att eftersträva något mer. De som är inne på den typen av lösningar kommer också lätt till slutsatsen att vi måste åstadkomma en jämnare resursfördelning för att världens befolkning ska kunna acceptera en sådan lösning. Själv är jag mer pessimistisk (eller möjligen realistisk) i frågan. Jag tror att den individuella drivkraften att förbättra sin egen situation hos den stora majoriteten är så mycket starkare än den individuella viljan att avstå från konsumtion för det allmännas bästa att vi aldrig kommer att kunna bryta vår kollektiva strävan efter ständig tillväxt. Då återstår kollaps som det enda möjliga alternativet.

  Och farfar, blind tro på elbilar eller något annat som en lösning på problemet kommer inte att göra någon skillnad. Det finns enorma tekniska problem med att implementera elbilar (eller andra tekniska lösningar för den delen) i stor skala. Oljan står idag för en tredjedel av vår totala energikonsumtion och nästan all energikonsumtion avseende transporter. Om vi ens försökte ersätta bara några procent av bilarna med elbilar skulle vi snabbt stöta på hinder i form av bristande kapacitet i elproduktionen. Försöker vi lösa det genom att bygga ut vindkraften så får vi brist på reglerkraft, och så vidare. Även om vi lyckas hitta en magisk lösning som uppfyller alla kriterier för att ersätta oljan som energikälla, så har vi bara lyckats förskjuta tidpunkten för kollapsen till dess att vi stöter på nästa fysiska gräns. Det finns redan flera starka kandidater så som tillgången till fosfor och tillgången till odlingsbar mark. Personligen tror jag att Peak Oil kommer att visa sig vara ett större problem än vi är kapabla att lösa, men även om vi lyckas med det så är den stora utmaningen att bygga en världsekonomi som är stabil vid nolltillväxt.

 10. Farfar: Jag ser att jag slarvigt och pinsamt nog missuppfattade din kommentar om elbilar å det grövsta. Ber om ursäkt för det…

 11. Jesper: Det är helt felaktigt att vårt finansiella/kapitalistiska system kollapsar om det inte växer. Det fungerar förstås utmärkt även med nolltillväxt eller lätt recession. Det har vi sett många gånger.

  Vidare är även total övergång till elbilar inga som helst problem för elproduktionen. Elbilar kräver väldigt lite el, och det är tämligen lätt att göra el på kol, vindkraft, kärnkraft mm.

 12. jeppen: Världen har aldrig tidigare upplevt någonting i stil med Peak Oil tidigare. Finanssystemet kan hantera perioder av svag eller negativ tillväxt så länge det finns anledning att förvänta sig att den långsiktiga trenden är en tillräckligt hög positiv exponentiell tillväxt. Vad det inte kan hantera är en situation där produktiviteten i världen sjunker över tiden. Anledningen till det är att i princip alla pengar i världen skapats genom lån, där pengarnas värde garanteras av att låntagaren åtagit sig att återbetala lånet med ränta. Så länge merparten av alla låntagare klarar av att fullgöra sina betalningar är finanssystemet stabilt och kan fortsätta att fungera som det ska. I takt med att tillväxten sjunker blir det fler och fler låntagare som får problem med att betala sina räntor och amorteringar. När tillväxten börjar närma sig noll uppstår en situation där bankernas kreditförluster överstiger vinsterna. Genom statliga stimulansåtgärder och räddningspaket kan man upprätthålla finanssystemets funktion under en period trots låg eller negativ tillväxt, men till slut blir även det ohållbart om inte tillväxten kommer igång igen.

  Att jämföra den pågående finanskrisen med tidigare lågkonjunkturer är fullständigt meningslöst om man inte är beredd att göra sig besväret att analysera detaljerna kring varför de har uppstått och hur förutsättningarna för återhämtning har sett ut. Vi kommer att kunna ta oss ur den här finanskrisen också om vi bara kan lösa det lilla problemet att fortsätta öka produktionen av olja samtidigt som vi pressar ner oljepriset under 80 dollar per fat. Om vi inte kan lösa det problemet står vi inför en besvärlig framtid.

 13. Jeppen, vilka franka påståenden! Självklart ser vi gärna på ASPO Sverige att du utvecklar dessa påståenden om att

  1. ”Det är helt felaktigt att vårt finansiella/kapitalistiska system kollapsar om det inte växer” ”Det har vi sett många gånger.”

  2. ”Vidare är även total övergång till elbilar inga som helst problem för elproduktionen.”

 14. Man kan enkelt konstatera att det samhälle, som vi genom tillgång den billiga oljan matat industrisamhällets fabriker med, står vi randen till kollaps. Käbblande, prestigefyllda och därigenom bakbundna politiker står som frågetecken, utan vare sig svar eller lösningar. Man kan även konstatera att det ekonomiska system som i (för att må bra) stort sett måste öka procentuellt varje år, är en konstruktion från en tid då det inte verkade finnas någon som helst gräns på planetens rikedomar.

  Genom av våra ledare löftespolitisk retorik om förväntad och ”normal” ekonomisk tillväxt på cirka tre procent årligen, drivs vårt samhälles råvaruförbrukning till att fördubblas vart tjugotredje år. Fortfarande utan att inse vad tillväxt innebär fyrfaldigas vår ekonomi om fyrtiosex år. Men vem kan tro på detta när det redan är problem.

  Som Martin redan konstaterat är felet vårt ekonomiska system. Att våra bytesmedel skapas av våra banker som räntebärande skulder utan att ”pengarna” till räntan skapas. Räntan skapas aldrig i samband med krediten utan förväntas skapas årligen av andra skuldtagare. Tillväxt måste ske!

  ”Processen varmed banker skapar pengar är så enkel att det är frånstötande för sinnet” Men lösningen är lika enkel som när dagens ”pengar” skapas. SKULDFRIA PENGAR KAN LIKA ENKELT SKAPAS AV STATEN SOM DE IDAG SKAPAS AV PRIVATA BANKER MED VINSTINTRESSE! Pengarnas mängd kan enkelt styras genom skatter och avgifter. Det finns inget som hindrar att detta sker utom att skulderna ger politisk makt till skuldernas ägare. De krafter som äger våra skulder är samhällets verkliga makthavare och de kommer att kämpa med näbbar och klor för att behålla sin makt.

  Ska något krävas av våra politiker så det just detta: SKULDFRIA PENGAR!!!

 15. Processen varmed pengar skapas uppfattar jag som briljant då den automatiskt ökar och minskar penningmängden i takt med att samhällets reala ekonomi växer och ibland krymper. Det hade varit en mycket stabilare process om enbart investeringar hade finansierats med lån och om banker hade gått i konkurs oftare pga undermåliga kreditbedömningar och om finansindustrin inte hade blivit en bransch som kunde växa ohämmat i takt med skapandet av intern byråkrati för att låna ut pengar till sig själv.

 16. Hej Magnus!
  Rent historiskt kan man nog säga att petrodollarn och obegränsat kapital varit en injektion i världsekonomin. Men kanske inte så brilliant ändå, med tanke på de avarter som du nämner med en uppsjö av bedrägerier i 100- miljardersklassen framförallt i USA, men även inom EU. Storleken på bedrägerierna inom de stora kända finansbolagen har nu nått såna proportioner som även drabbat EU-banker att det är tveksamt om detta briljanta system nånsin går att reparera. Konstruktionen med en stark och halvkriminell privat centralbank FED i USA och en stukad eller tidigare slapp president har inte varit en bra kombination. Efterbörden lär kanske dyka upp så småningom, men det är inte så säkert. Krediterna har gömts undan i den federala balansräkningen. Bedrägerierna verkar vara alldeles för omfattande för att kunna redas upp i denna s k demokrati. Lagen får nog åsidosättas ytterligare en tid för att hela debaclet ska kunna rulla vidare ett tag till.
  Att låna av framtiden och släppa kapitalet fritt har nog aldrig varit någon bra idé, speciellt om man tänker sig betala tillbaka sina skulder med ränta i en real tillväxt och inte med nytt fritt kapital. Men jag hoppas att jag har fel!

 17. Lugn, gott folk, vi lever – JUST NU – i pågående upplösning av INDUSTRIALISM – KAPITALISM – KONSUMISM … dvs. destruktionen av dårhuset I-världen!

  Framtiden för oss själva och självklart för våra barn och dem efterkommande, når endast med häst och vagn – dvs. SJÄLVHUSHÅLL!

Comments are closed.