Ekologi - Energi - Sociologi

Hans Rosling har både rätt och fel kring befolkningsökningen!

Print Friendly, PDF & Email

Vi reagerar olika på siffror som vi inte kan ta till oss. Sju miljarder människor på jorden just i detta nu, hemska tanke! Hur ska detta sluta?  Vad kan vi göra åt detta? Dessvärre väldigt lite, utan världen rullar vidare mot 10 miljarder för att sen vika av efter år 2050! -Detta har vi vetat länge och är ingen nyhet, säger Hans Rosling i SVT:s Gomorron Sverige. (finns inte kvar)

Fler skulle behöva sätta sig in i befolkningsutvecklingen och lyssna på Hans Rosling och studera FN:s prognoser lite närmare. Befolkningsökningen är under kontroll och den kommer att plana ut på 9-10 miljarder år 2050. Och detta kan vi som sagt inte påverka speciellt mycket. Det handlar om ren och skär befolkningsstatistik kombinerat med matematik. Och enbart plus och minus.

Hur många barn föds idag per familj och hur ser åldersfördelningen ut i världens länder. Likt Joe Labero trollar Hans Rosling i direktsändning fram en utveckling med hjälp av några grafer och förstorade olikfärgade spelpjäser från ”Fia med knuff”. Och vips försvinner oron och allt blir både hoppingivande och trovärdigt.

Dock med en viktig förutsättning som Hans Rosling valt att lämna utanför och inte finns med i kalkylen. Fortsatt tillgång på naturresurser främst fossil energi och olja! Hur troligt är detta?

Med andra ord full respekt för Hans Rosling, men ska vi i fortsättningen seriöst diskutera befolkningsökningen är det hög tid att väga in möjligheterna till fortsatt global ekonomisk tillväxt och det faktum att den förutsätter obegränsat med energi och andra naturresurser, som inte kommer att finnas ?

Vi har nått maximal produktion av olja i världen och ligger och balanserar på en platå sen många år. Vi skymtar redan oljegastoppen för att inte tala om en begynnande brist på mineraler, där knappheten på sällsynta jordartsmetaller redan är uppenbar och besvärande. Vattenfrågan i världen är akut och fisket den viktigaste näringskällan av proteiner för länderna i Syd är inte bara hotad, utan har kollapsat. Löser vi inte dessa globala katastrofer lär nog varken FN:s kalkyler eller Hans Roslings optimistiska grafer vara till någon hjälp.

Tidningen Effekt har också skrivit om befolkningsökningen. Jag har tidigare på SVT:s klimat och energiblogg skrivit om detta och Hans Rosling.

Afrika har gjort det omöjliga möjligt.

Befolkningsfrågan en framgångssaga.

Svenska Dagbladet har oxå skrivit om befolkningsökningen.

Uppdaterat 2021-01-25: Hittade denna synpunkt på Hans Rosling.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

14 Comments on “Hans Rosling har både rätt och fel kring befolkningsökningen!

 1. Hans påstår, med siffror, att vi har blivit fler därför att färre människor dör och slutar med ett scenario där befolkningen planar ut för att tydligen sen ligga där. Resonemanget är ju riktigt så när som på en liten detalj: bakom hela utvecklingen ligger ju det faktum att det måste finnas mat till alla och det verkar bara vara helt självklart.
  Är det så? Jag trodde det var allmänt känt bland människor på den här bildningsnivån att dagens stora population har möjliggjorts av i huvudsak en faktor: Tillgång på mycket och billig energi = OLJA. Ta och jämför kurvan för populationsökningen med den för oljeförbrukning. De är nästan identiska och det är ingen lustig tillfällighet och vad säger det om sannolikheten för en helt annan utveckling än den Hans utmålar i ljuset av den nära förestående ”oljetoppen” eller peak oil? Inte kan väl Hans vara omedveten om detta, men han nämner inget om det.

 2. Just sällsynta jordartsmetaller är inte någon bristfaktor i sig. De finns i ganska stora mängder på många ställen, bara det att Kina i princip monopoliserat gruvbrytningen av dem genom prisdumpning.
  Det finns dock andra mineraler som kan sätta allvarliga gränser.

  Vad gäller världens befolkning så räcker det med att vi sänker medellivslängden lite grann genom exempelvis elakartade influensor, så får vi en annan kurva. Roslings kurvor bygger nämligen också på att medellivslängden kommer att åtminstone ligga still.

 3. Förenklat uttryckt kan man säga att 85 % av maten kommer från energiresurser under marken, och 15 % från energiresurser ovanpå marken.
  15 % av 7 miljarder är ca 1 miljard. När jordens befolkning var 1 miljard kom nästan alla energiresurser från resurser ovanpå marken.
  Slutsats: Befolkningskurvan kommer att göra samma parabol som energikurvan.

 4. Hej Rolf!
  Håller med dig till punkt och pricka. Och jag är lika förvånad som du att Hans R som befinner sig på en hög bildningsnivå inte vill väga in variabeln energi, främst olja. De gånger han fått frågan har han bekvämt passat frågan vidare.
  Till Johan Rockström sa han en gång när någon frågade om jorden klarar 10 miljarder människor.”Det där får du och dina kollegor lösa”.
  Jag tror Hans R innerst inne vet att hans beskrivning är korrekt rent historiskt, ungefär som en nationalekonom som tittar i backspegeln. Men sen att blicka framåt med utgångspunkt från ett historiskt skeende är något helt annat. Då är det lätt att hamna snett. Jag menar att Hans R ska ha respekt, men full respekt och trovärdighet får han inte från mig förrän även variabeln energi eller rättare sagt brist på energi vägs in i hans framtidsscenario.

 5. Uppskattningen att jordens befolkning skall plana ut på nivån 9 – 10 miljarder år 2050 har ju hängt med ett tag. Men är den självklart korrekt? Enligt dagens utgåva av Peak Oil Review ser det långt värre ut:

  The United Nations will warn this week that the world’s population could more than double to 15 billion by the end of this century, putting a catastrophic strain on the planet’s resources unless urgent action is taken to curb growth rates.

  Vad FN stödjer sig på vet jag inte; vi får väl hålla ögonen öppna och vifta med öronen under veckan.

  (Att 15 miljarder är fullständigt orealistiskt om man tar hänsyn till energisituationen är självklart – men det är en annan historia. Det nog inte bara Sveriges regering och länsstyrelsen i Stockholms län – samt Hans Rosling – som väljer att tänka bort energiproblemet …)

 6. Rosling är mycket driven i konsten att marknadsföra sig men dessvärre arbetar han med de stora skygglapparna på !
  Alfs kortfattade inlägg och slutsats tycker jag däremot var mycket kärnfull och klok !

 7. Det är intressant att jämföra Hans Roslings matematiska prognos med TV-metereolog Mats Anderssons framtidsprognos fram till år 2050. Prognosen framfördes i somras i SRs väderprogram Cirrus som om det handlade om morgondagens väder med lätt duggregn. Det dramatiska i Anderssons prognos var antalet världsmedborgare år 2050. Differansen mellan Andersson och Rosling var 3 miljarder människor. Radioinslaget är drygt 2 minuter:
  http://blogg.passagen.se/millimetervagor/date/20110825

 8. Hej Claes!
  Det är klart att vi ska hålla ögonen öppna. Dock ett klargörande som talar till Hans Roslings fördel. Hans R:s prognoser enligt videon bygger på antalet födda idag och de senaste 15-20 åren och vilken drivkraft de har för att sätta barn till världen och bilda familj. Hans R menar alltså att prognosen för 2050 är tämligen säker (om energin finns min anmärkning) däremot vad som händer efter 2050 och fram till sekelskiftet står skrivet i stjärnorna.

 9. Man måste alltid se upp, så att man inte förväxlar modellen med verkligheten. Detta hindrar dock inte att det kan vara intressant att studera resultat av simuleringar. I ”Limits to Growth. The 30-Year Update” redovisas tio scenarier med varierande förutsättningar. I Scenarierna 1 – 5, 7 och 8 ger modellen (”World3-03”) en synnerligen tydlig befolkningstopp, följd av en dramatisk nedgång (som INTE betingas av frivilliga beslut om färre barn). Scenarierna 9 och 10 uppvisar ett mycket flackt populationsmaximum omkring 2070. (Någon utplaning sker dock inte före 2100.) Scenario 6 uppvisar en topp omkring 2040, följd av en svag nedgång och utplaning mot en horisontell asymptot på nivån 30 procent över nivån år 2000.

  Den, som inte känner för att köpa boken, kan avnjuta en någorlunda kort betraktelse över den av salig Matt Simmons: ”Revisiting Limits to Growth: Could the Club of Rome Been Correct” (googla!)

  Ugo Bardi har författat en slags ”companion volume” med titeln ”The Limits to Growth Revisited”; se http://cassandralegacy.blogspot.com/2011/06/limits-to-growth-revisited.html

 10. Undrar hur många länder som kommer att göra en ”Sovjet” och gå i konkurs med så minimalt förtroende kvar för samhällsinstitutionerna att företag och andra verksamheter stannar av och desperata människor börjar svälta och supa ihjäl sig i sådan omfattning att medellivslängden sjunker. Jag tror att problemet efter kollapsen är när den följs av brottslig plundring i stället för att nya verksamheter startas som gör det som går att göra givet de dåliga tiderna.

 11. Magnus, ibland har jag lite svårt att följa dig och ditt resonemang. Vem har tidigare skrivit om ”brottslighet och plundring”? Om du menar att detta skulle leda till minskad mängd människor så är du ute på hal is. Men du har säkert halkat snett och inte vet vad du svarar och kommenterar på. Lätt hänt!

 12. Jag skrev:
  Jag tror att problemet efter kollapsen är när den följs av brottslig plundring i stället för att nya verksamheter startas som gör det som går att göra givet de dåliga tiderna.

  När jag borde ha skrivit:
  Jag tror att problemet efter kollapsen är när den följs av brottslighet och plundring i stället för att nya verksamheter startas som gör det som går att göra givet de dåliga tiderna.

  Ett av problemen för stora delar av det före detta sovjetimperiet var att en hel del av plundringen var laglig. Jag fick lite väl bråttom med att rätta mig själv och gjorde det inte tydligt nog.

  Och ja jag tror att den typen av brottslighet och plundring leder till en minskande befolkning, den lilla faktorn är folk som har ihjäl varandra aktivt i gänguppgörelser, utpressningar och oligarkmanövereringar, den stora är hopplösheten som lindras med sprit eller värre droger som tillsammans med sämre kost ger kortare medellivslängd genom självmord och sjukdomar. När många kvinnor känner samma hopplöshet och har preventivmedel verkar det även bli färre barn.

 13. Hans Rosling i all är, men nu kan vi alla simma lugnt! Nu ”talar” Moder Jord med naturligt kommande, tunga ord, ord som var och en människa med normala fattningsgåvor kan lätt, mycket lätt översätta till, och dra ut konsekvenserna av: ”gift i barnmat, kemikaliesoppa inympad i allt, i all mat, all dryck, kläder, skor, leksaker/prylar, byggnadsmaterial, damm, stigande grad av radioaktivitet över hela jorden, förgiftat allt jordens vatten, all mylla, all luft, ökande nederbörd, ökande antal drunknade människor och djur, ökande torka, ökande ihjälsvultna människor och djur, utfiskade hav, hav kvävda under mängden koldioxid, ökande antal utrotade arter, stigande temperatur på jorden, klimatförändring, stigande metangasutsläpp ifrån sibiriens och andra myrmarker, pga. upptining, stigande mertangasutsläpp från upptinade havsbottnar, USAS manipulering med jordens magnetfält, manipulering med moln, krigshetsande politiker, påhejade av vapenindustrin, konflikter, krig, osvosvosv VAR OCH EN KAN LÄGGA TILL ÖVRIGT LIVSFIENTLIGT!… metangas är minst 10 ggr farligare än koldioxid – VAD svarar våra ledare på Moder Jords fakta? ”Skit i ungarnas möjlighet till FRAMTID! Vi måste få fart på hjulen igen, dvs: Öka Industrialismens effektivitet! Öka Kapitalisnmens effektivitet! Öka Konsumismens HASTIGHET!

  Och du och jag, vad säger vi – vi som har barn, barnbarn och önskar dem god framtid? Samlar vi pengar, för att, när nåt barnbarn frågar: ”Vad gjorde du morfar/farfar för att hjälpa oss?” slänga en stinn bankbok på bordet och svara: ”JAG SAMLADE PENGAR!”

  Hur pass omöjlig, livsfientlig jord har vi samvete till att överlämna till våra ”Småsvampar” med sina tindrande stora ögon?

Comments are closed.