Ekonomi - Energi

Energi och tillväxt är oskiljaktiga

Print Friendly, PDF & Email

Tim Garrett som är en atmosfärsforskare som har kommit fram till att vi inte kan ha ekonomisk tillväxt OCH sänka CO2 utsläppen! Detta är motsatt mot vad som är allmänt vedertaget i dag.Detta börjar bli mer av ett akademiskt intresse i dag, för de övervägande bevisen är att mänskligheten inte gör något åt klimathotet och detta på grund av tillväxten är lika viktig.
Tim Garrett har inte bara gjort forskning på kopplingen aerosoler-moln-klimat, utan han även försökt förstå sambandet mellan den globala ekonomin och energianvändning, detta är mycket viktiga resultat.

Det finns ett abstrakt till hans första artikel som hette ”Are there basic physical constraints on future anthropogenic emissions of carbon dioxide?” här, och hans andra artikel ”No way out? The double-bind in seeking global prosperity alongside mitigated climate change

I en bild beskriver han förhållandet λ mellan världens totala ackumulerade välstånd och vår ökande energi användningen.

CO2 Emission och tillväxt
E = ca = λcC
E=Emissonshastigheten
c=kolinnehållet i energianvändningen
C=Värdet av civilisationen
a=Energianvändningens hastighet
λ=Konstant 9,7 ± 0,3 mW per US$ 1990

Falska påståenden görs hela tiden om att vi kan använda energin mer effektivt eller att byta till förnyelsebara energikällor så kan tillväxten fortsätta och växa och växa. Men det är tvärt om, som nu Tim Garett visar.

Välstånd är energianvändning, Välstånd kan inte frånkopplas från CO2 utsläppen utan att vända ryggen från den fossila ekonomin.
Det finns inga möjligheter att komma runt detta, hur mycket politiker och ekonomer vill.

Är det möjligt att koppla loss ekonomisk välstånd från CO2 utsläpp?
– Nej…
– …om det inte är en väldigt snabb nedskärning av CO2 utsläppen.
– …men skulle inte det bli dyrt
– Om det är så, nej

Energi användning och välstånd är samma sak.
Deras tillväxt bestäms av
. Tillgängliga energikällor
. Minskning av tillgångarna
. Externa miljö faktorer som ändrar energitillgången.

Del 1 av ett föredrag av Tim Garrett
[youtube id=”P0jFfUlvt6s”] Del 2
[youtube id=”A3QUQbPILS8″] Del 3
[youtube id=”d1ag0XrQHS4″]

Det ända sättet att ta miljöhänsyn är att tjäna och göra av med mindre pengar.

Wealth And Energy Consumption Are Inseparable – Decline of the Empire.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

7 Comments on “Energi och tillväxt är oskiljaktiga

 1. Visst är det så att kopplingen mellan energianvändningen och tillväxten är mycket mycket stark.

  Däremot ser jag inte samma koppling till halten av CO2 i atmosfären.

  Förbränningen av fossila kolvätelager tillför ju marginella mängder CO2 till atmosfären jämfört med den systematiska degraderingen av matjord.

  Det vill säga att mänsklighetens möjlighet att tillvarata mer solenergi genom att agera ”jordbyggare” kombinerar sig mycket väl med sjunkande halter av CO2 och en växande real välfärd.

 2. Jörgen: Visserligen förstör vi 7 ton matjord per ton producerat spannmål men så vitt jag vet har koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen sedan länge gått om detta.

 3. 7 ton matjord per ton spannmål lät häftigt som medeltal.

  Men vad jag förstår så är det samlade utsläppen av CO2 från fossila bränslen ungefär en tiondel av matjordens omsättning. Och att matjorden innehåller mer kol än vad atmosfären och all den samlade biomassan gör tillsammans.

  Det vill säga att fossila bränslen spelar en obetydlig roll i förhållande till vårt sätt att sköta matjorden

 4. Att spilla tid – som inte finns – på akademiska beräkningar av möjligheten att omvandla omöjligheter till möjligher, dvs. hur fortsätta exponentiellt växande ekonomisk obegränsning inom begränsad yta, är oklokt, lindrigt uttryckt.

  Helt NY UTGÅNGSPUNKT i ”tänket”, helt ny samhällsmodell, helt nytt ekonomiskt system, är ett tvingande Måste – ifall vi vill rädda kvarvarande livsmöjligheter på trasig Jord.

  Tex.Sveriges totala årsproduktion = 100 procent, oavsett summa.
  Kostnaden för årsproduktionen = 100 procent, oavsett summa
  Vinsten av årsproduktionen minus kostnad = 100 procent, oavsett summa.

  Vad kostar Sverige, som stat, kommun, landsting, inklusive drägliga ekonomiskt baserade levnadsvillkor för landets samtliga innevånare, per år? Oavsett totalsumman dras denna från den ur produktionen uppkomna vinsten och fördelas av staten. Resten tillfaller ägarna till produktionsanläggningarna, att fritt disponera.

  Kan vi kalla dessa tankar för sprungna ur Realism?

  Hur än: Brainstorming efterlyses – för våra barns skull …

 5. Att spilla tid – som inte finns – på akademiska beräkningar av möjligheten att omvandla omöjligheter till möjligher, dvs. hur fortsätta exponentiellt växande ekonomisk obegränsning inom begränsad yta, är som att meta i en sandlåda – och vänta sig napp!:-).

Comments are closed.