Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik

Med tillväxt som drog

Print Friendly, PDF & Email

För naturen är den ”växande effektiviteten”, via den ständiga tillväxten, en dödlig drog. Det är på grund av västvärldens materiella leverne som naturen utplånas och fler människor än någonsin tidigare svälter, inte för att de ”ännu inte uppnått” vår teknologiska och materiella nivå.

Detta skriver Kajsa Borgnäs skribent och fristående socialdemokratisk debattör i tidningen Tiden. En lysande beskrivning av hur vi hamnat där vi är idag. Och framför allt en bra ansats till en meningsfull och ny politisk plattform och kanske början till ett strategidokument för Socialdemokratin eller något annat parti i Sverige. Ett parti som vågar inse verkligheten och tala klartext.
Men det är väl för mycket att hoppas på.
Det är tydligen lika svårt för en politiker att se nuvarande politiska vakuum liksom den prekära verklighet vi befinner oss i. En finansmarknad i upplösning och en energi/oljekris i vardande. Det är lätt att glömma bort att vi nådde peakoil 2006 och är på väg nedåt med alla de obehagliga konsekvenser för medborgarna som våra politiker måste tackla, men i stort sett negligerar. Ju längre vi väntar desto tuffar blir omställningen till ett samhälle med mindre energi och kapital.

Läs hela artikeln i tidningen Tiden eller nedanstående utdrag.

Dagens handelssystem, inriktat på konkurrens mellan nationer och tillväxtstrategier på nationell nivå, gynnar den tekniska och resursmässiga polariseringen i världen och förskjuter miljöbelastningen till andra geografiska platser, snarare än undviker den. Det är svårt att ”göra politik” på detta. Men jag önskar mig ett parti som inte, med Göran Perssons ord, ”tror på tekniken”, utan analyserar den, förstår den, kritiskt granskar den mot bakgrund av den katastrofala miljöutveckling vi varje dag får ny data på. Vems teknikutveckling, grundat på vilka resurser, på vems bekostnad, och vem får del av en Iphone 4? Kapitalismen är historiens mest produktiva och destruktiva system – men destruktionen märker inte den konsumerande eliten. Att ta ut produktivi­tets­ökningar i ekonomin i mindre arbetstid, och införa tvingande begränsningar av konsumtion av miljöförslitande energi och prylar, är det ingen politisk aktör som vågar driva.
Ur detta globala kapitalistkritiska perspektiv är vår rikedom i Sverige därmed inte resultatet av nio miljoner människors hårda arbete och häftiga tekniska kompetens, utan av exploatering av underbetalda naturresurser (och arbetskraften i en växande världsbefolkning) som förädlas här och vars avfall dumpas tillbaka på dem som står lägst på den globala skalan.
Flödet av energi och materia från utvecklingsländer till industriländer gör därför, i detta perspektiv, att råvaruexporterande samhällen och ekonomier i själva verket förlorar i komplexitet och styrka, medan de senare vinner. Den snabba teknikutvecklingen i nord/väst sker alltså på bekostnad av natur- och utvecklingsresurser i syd och lämnar de fattiga länderna längre bak i välståndsligan snarare än jämnar ut förhållandena globalt.
Det handlar alltså inte om att tekniken ännu inte ”sipprat ned” till de fattiga, utan om att världens energi- och rumsliga resurser tas i anspråk av de rika, på bekostnad av de fattiga.Det finns en olöst och växande konflikt i den svenska modellen och den svenska politiska ekonomin som vi försöker blunda för men som vi förr eller senare måste se i vitögat. Samma konflikt tampas hela västvärlden med, utan att orka ta hela dess vidd till sig. Och det rör den otympliga, allt mer skadliga tillväxten.
I Europa 2020-strategin, efterträdaren till EU-kommissionens misslyckade Lissabonstrategi, definieras framtidsuppgiften för politiken som att vi ska skapa en ”smart, sustainable and inclusive growth”. Och Håkan Juholt åker land och rike runt för att sprida förhoppningarna om en ”värdeburen tillväxt”. De vackra orden koncentreras i intetsägande miljöpolitiska tal som mervärdet hos aktieägarna, men vad denna ekonomisk-politiska utveckling egentligen grundar sig i, och hur vi i praktiken ska komma ifrån smutsig till ”grön tillväxt” kan ingen, ingen, precisera.
Det är populärt att tänka sig att teknisk utveckling i industrisektorerna, och övergången till en förmodat miljö­vänlig ”tjänsteekonomi” successivt frigör oss från materiella begränsningar. Sedan Brundtlandrapporten presenterades har det rått närmast politisk konsensus om att tillväxtens avigsidor kan lösas med ännu mer tillväxt, särskilt för utvecklingsländerna.
Antagonisten säger nu att; vad är detta för rappakalja. Naturligtvis är investe­ringar i skolor och järnväg bättre för miljön (och BNP) än privata köp av bensinslukande bilar – där har du den gröna tillväxten.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

21 Comments on “Med tillväxt som drog

 1. Var är bevisen för detta? Var är statistiken som säger att fler och fler svälter?

  Share of undernourished people in the developing world (wikipedia)

  1970 37 %
  sedan dess har det kontinuerligt minskat till
  2009 16 %

  Sjukdomar, ner
  Fattigdom, ner
  Livslängd, upp
  Pengar, upp
  ALLT: UPP

  Vad är bevisen för hennes sida? Allt går bättre vid industrialisering och kapitalisering av världen, sedan är det klart att det är ett problem att resurserna utarmas av detta, men det är en helt annan fråga.

 2. Helt rätt! Bra inlägg. Är det bara jag som får allergiska reaktioner av ordet tillväxt?
  Att som idag okritiskt omfamna all form av tillväxt och då främst ekonomisk. Är ju helt galet och farligt.

  Vi har onekligen ett dysfunktionellt system där patienten betalar för att festa hårt av moderjords resurser genom att sätta framtiden i pant för att komma över billiga krediter. Systemet kommer att fortgå då våra folkvalda kommer att göra allt för att bli omvalda.

  Tycker även att dagens situation påminner kusligt mycket om den under 30-talets depression då stor överkapacitet inom industrin satte krockben för ekonomin. Varför försöker många av de nya växande ekonomierna främst i Asien att tillverka produkter inom områden där konkurrensen redan är mördande som bilar, båtar och flygplan t ex. Marknaden måste tillåtas vara rationell, att inte låta de bästa produkterna och idéerna segra är kontraproduktivt.

 3. Vad som behövs är ett nytt penningsystem baserat på av staterna skapade pengar och inte som idag att våra bytesmedel är utställda som räntebärande krediter av våra giriga banker. En av de största fördelarna med dessa skuldfria pengar skulle vara att all den skit som idag produceras bara för att fånga de av bankerna i samhället utställda kreditpengarna skulle upphöra. Saker skulle bara behöva tillverkas för att de hade ett bruksvärde och bara bytas ut när de var utslitna. Idag är saker designade för att gå sönder bara för att upprätthålla värdet på våra pseudo-pengar. Nu MÅSTE vi gräva upp och tömma varenda fyndighet av malm,olja, kol, fisk, skog…… för skapa en på marknaden säljbar produkt. Vårt så kallade penningsystem växer dessutom exponentiellt. En på vartannat följande tillväxt ÄR exponentiell. Om man ska tala om orimligheterna så dubbleringstiden vid 3 procents tillväxt cirka 23 år, fyrdubbling 46 år, åttafaldning 69 år, totala orimligheten 16 gånger så stor ekonomi 92 år…..

  Med skuldfria pengar skulle vi kunna leva i total symbios med vår planet, inget behövde växa utom just insikten att vi ska ha skuldfria pengar.

 4. Tillväxt är bra i naturen, t.o.m. helt nödvändigt för att det skall finnas liv. På precis samma sätt är tillväxt nödvändigt i ekonomin, något växer, annat dör, om allt är bra ökar biomassan, förlåt ekonomins omfattning. Jag håller på att räkna med skador på naturen i ekonomin, gynna klok efterfrågan och arbeta med att styra till tillväxt av det som med stor sannolikhet är nödvändigt och nyttigt och där är marknadsekonomin överlägsen på att göra detaljarbetet.

  Tar man sedan ett exempel kommer en liten del av världsbefolkningen få en Iphone 4 och många fler kommer att få en Android för de utvecklas i hårdare konkurrens, för fler nischer och med friare mjukvara. Jag finner det realistiskt och bra att hela globens befolkning inom en generation kan ha tillgång till kommunikation och all kultur som går att spara och överföra elektroniskt, om nu inte upphovsrättsindustrin lyckas sabotera det. Sedan hoppas jag att teknologin stabiliserar sig så dator och smarttelefoner osv blir lättare att underhålla och får längre livslängd utöver att de skall vara lätt att återvinna, iofs vore det ännu bättre om genombrotten fortsatte men det är inte klokt att lita på detta, det är klokare att lita på det som man vet är genomförbart.

 5. Det var det bästa jag hört från en socialdemokrat på riktigt länge! Finns det hopp om att socialdemokratin kan utvecklas i en realistisk riktning? I en riktning där det är fysiska begränsningar som sätter ramarna för politiken och visionerna, inte fantasifoster baserade på den utveckling vi vant oss vid under de senaste 200 åren. Vi får väl se. Det finns ju trots allt några s-tänkare till som har en försiktig hållning till tillväxtevangeliet.

 6. Magnus Redin jag tror inte du riktigt förstår hur vår ekonomi fungerar. Om jag vore som du skulle jag läsa på eller vara tyst!

 7. Hej Magnus!
  Det vore mer konstruktivt och framför allt mer stimulerande om du kommenterade, kritiserade och värderade det Kajsa Borgnäs för fram och påstår. Din kommentar flyter fritt utan anknytning till det Kajsa Borgnäs beskriver. Du gör ett eget inlägg som inte har speciellt mycket med artikeln att göra utan formulerar lite spridda tankar om tillväxt i största allmänhet. Läs artikeln först och kritisera den sen på sakliga grunder. Det skulle jag uppskatta!

 8. Jag tycker detta var en mycket bra artikel – om den skrivits för 20 år sedan.
  Det hon beskriver är en konsekvens av människans girighet som möjliggjorts under den billiga oljeeran, som nu är historia.
  Som jag ser det kommer den mänskliga klimatverkan av avta av sig själv i takt med att de fossila källorna sinar.

  Den överkonsumtion i nord och utarmningen av syd kommer också att stanna upp när globaliseringen inte längre är möjlig eller tillräckligt lönsam på grund av minskad oljetillgång.
  Det är väl rimligt att tro på en förändring från globalisering till lokalisering framöver som bestäms av priset för transporter.

  Jag tror inte vår tids människor är annorlunda än tidigare civilisationers samhällsbyggare. Kulturer kommer och går. De tar lång tid att bygga upp men kort tid att falla, och i de flesta fall är det tillgången till energi som bestämmer dess historiska längd. Så blir det sannolikt även denna gång.
  Ändå är det ju positivt med en socialdemokrat som vågar sticka ut hakan.

 9. Det verkar som om socialdemokraten i fråga har läst Alf Hornborgs Myten om Maskinen. Mycket tänkvärd läsning om radikal humanekologi.

 10. Hej Bengt!.
  Visst har du rätt. För många av oss är det Kajsa Borgnäs för fram inga nyheter. Men jag är ändå glad över att, i detta fall en politisk skribent visserligen sosse, publicerar en artikel av denna magnitud. Kanske kan hennes beskrivning så sakta äta sig in i flera politikers medvetande. Inte bara sossar. Även om det är sent med tanke på vad som komma skall så välkomnar jag detta uppvaknande. Det visar också hur lång väg vi har att vandra, innan verkligheten hinner ifatt våra politiker och majoriteten av våra medborgare. Och tåget verkar redan ha gått så det blir att börja en långsam och mödosam vandring i skenet av mindre fossil energi och mer mänsklig arbetsenergi och bort från ett samhälle som vi lärt känna och tycka om.

 11. Man får lätt intrycket att hon menar att fattigdom beror på att de rika roffar åt sig och att alla skulle ha det hyfsat om tillgångar bara vore jämnare fördelade. Det skulle vi nog, men denna syn döljer helt det faktum att vi alla – tillsammans – roffar åt oss en alldeles för stor del av kakan.
  Vi lever av att överutnyttja planeten, tär på dess kapital. När oljan börjar sina ordentligt kommer detta faktum att framstå i all sin klarhet. Innan de fossila bränslena gjorde entré var vi bara 1 miljard på planeten. Dessa ”bränslen” har sedan möjliggjort en mångfaldig effektivisering och påskyndande av vårt överutnyttjande. M a o möjlggjort dagens 7 miljarder genom att använda exergi inte bara från nuet utan även från både forntiden och framtiden. Det är resultatet av detta vi har att se fram emot.

 12. Rolf Åkerberg: Jag läser in något helt annat i Kajsa Borgnäs artikel, som för övrigt hör till det bättre jag läst i bloggosfären. Och det skrivs trots allt en hel del som är läsvärt här!

  Jag ser hennes artikel som ett skoninglöst (och befogat!) angrepp på i-världens utnyttjande av u-länderna. Jag citerar:

  ”Nords exploatering av syd kallades för ett sekel sedan (och för trettio år sedan) för imperialism, kolonialism och plundring. I dag kallar vi det globalisering och låtsas att ”alla tjänar på den globala handeln” när det i själva verket aldrig funnits så många fattiga människor som i dag, som jobbar i ständigt försämrade miljöförhållanden för att hålla vår accelererande väl­stånds­utveckling vid liv.”

  KB angriper synsättet att det är vi, Nord, som genom tekniska landvinningar har skapat oss ett välfärdssamhälle. I själva verket har vi i sann kolonialistisk anda fortsatt att exploatera Syd, dels genom att köpa (och snart ha gjort slut på!) deras råvaror till skamlösa priser, dels genom att exportera miljöpåverkan till fattiga delar av världen.

  KB punkterar därmed tillväxtlögnen att ”nu måste det vara utvecklingsländernas tur att få uppleva lycka och framgång”. Lögnen som gör att hjulen snurrar fortare och fortare – och marknadskapitalismen frodas – alltmedan förutsättningar för liv krymper. . .

 13. Kajsa Borgnäs artikel hör till det bättre jag läst i bloggosfären och det finns trots allt en hel del läsvärt här!

  Hennes artikel är ett skoningslöst (och berättigat!) angrepp på den förenklade världsbild, som förfäktas av våra politiker, nämligen att vi i Nord har uppnått framgång på grund av tekniska landvinningar. Hon menar att vår materiella standard är direkt avhängig ett utnyttjande av Syd, och att det är en lögn att resurserna skulle räcka för att skapa en standard som vår för hela världens befolkning.

  ”Nords exploatering av syd kallades för ett sekel sedan (och för trettio år sedan) för imperialism, kolonialism och plundring. I dag kallar vi det globalisering och låtsas att ”alla tjänar på den globala handeln” när det i själva verket aldrig funnits så många fattiga människor som i dag, som jobbar i ständigt försämrade miljöförhållanden för att hålla vår accelererande väl­stånds­utveckling vid liv.”

  K Borgnäs tar ett sällan skådat helhetsgrepp på tillståndet i världen. Måtte våra politiker – oavsett partifärg – ta sig tid att läsa vad hon skriver!

 14. jeppen! AKUT VATTENBRIST: AFTONBLADET/E24 ANNA LÖFDAHL
  naringsliv@svd.se
  ***
  fixErIngSbiLDen
  (©sef)

  Aktie/ränte/valutarapportens

  blåskimrande staplar darrar…

  Darrning-

  ens minsta

  fluktuens skakar

  jorden. Darr-
  r-
  rr
  rrr-
  ningen

  rapporteras, analyseras,

  debatteras globalt –

  sekundligen. Paralyserad

  rusar mänskligheten ifrån sig

  själv, med blicken hypnotiskt

  focuserad

  vid den darrande

  fixeringsbilden.

  Ekonomins akademiska

  burfåglar, ”Dårfinkarna”,

  kvittrar

  inifrån sin inlästa teoribur

  svischande

  siffror, surrande summor.

  Tomma tankar tumlar.

  Enfaldens eko ökar. Dårhuset

  dånar.

  Dårfinkarnas” ägare,

  Penning-Sektens Psykopater, patrullerar

  gränsen mot

  verkligheten. Ingen,

  inte någon, inte en enda jävel

  skall släppas ut ur

  overkligheten.

  BASTA!

  Darrningen skall hållas!

  Vetenskapens virrhjärnor irrar

  vilsna. Schizofrena politiker

  dreglar

  drömmar, blåser bubblor bakom

  journalistiska skenfigurers

  skyhöga

  skydd.

  Dånet dönar.

  Darrningen dirrar.

  I-världens irrelevans, relativt

  fortsättningens förutsättning,

  frodas i förbleknande fägring

  jorden. Livet

  ligger på dödsbädden,

  flämtande.

  Hypnotiserade hysteriker

  hastar över alla utsikter till

  insikt.

  Fixeringsbildens darrning

  skälver

  till. Jorden skakar.

  Barnen bleknar. Rodnande

  mödrar och fäder hastar förbi

  dem

  svettiga av iver att hinna

  sig själva i bortrusande

  odödlighet.

  ***
  I-världen ÄÄÄR ett Dårhus, sprängfullt av vid Penningen hypnotiserade hysteriker, styrt av idioter, utifrån sinnesrubbningens tro

  på att människan förmår att, med hjälp av forskning och teknik, upplösa också naturens orubbliga lagar och därmed förvandla naturen från härskare till slav under människans lagar -stiftade från Utgångspunkt itanken, när jorden var frisk, ekosystemen ännu intakta.

  HELT NY UTGÅNGSPUNKT i ”tänket”, baserad på jordens nuvarande, accelererande sjukdomstillstånd är enda fungerande medicinen mot den allt Upplösande ”knarkpsykosen” – Industrialismen, Kapitalismen, Konsumismen.

  ”Det är ont om Jordklot!” (Tage Danielson.)

  Tänk om
  dom är dyrare
  än möjligt

 15. jeppen!

  ”Helt vansinnigt inlägg, Martin. Läs på, världen har förändrats”, predikar du, utifrån en text i DN av Hans Rosling, en text ur Roslings ständigt malande tankar om BEFOLKNINGSSTATISTIK + BIDRAG. Detta har ingenting med den ekonomiska tillväxtens ”farsot” som hotar vår, och med full kraft våra efterkommandes existens att göra. Försök att kasta av dig rädslan inför det uppenbara PROBLEMT – och se det i ögonen, ifall du känner för att hjälpa till att väcka sovande inom Penning-Sekten – som inte heller de kommer undan destruktionen som den exponentiellt växande världsekonomin ställer till med …

 16. @Sven-Erik: Det är väldigt lätt att sitta som trygg, bortskämd svensk och yra om att tillväxten är farlig, men det Rosling mfl ser med sitt fågelperspektiv, är att tillväxten skapar extremt mycket gott, och att den är helt avgörande för att mänskligheten ska klara sig långsiktigt. Det är med den ekonomiska tillväxten vi frigör oss från exponentialiteten, exempelvis i befolkningstillväxten och miljöförstöringen.

  Vi kan inte bromsa oss ur uppförsbacken. Stannar vi upp, så kommer de fattiga skövla jorden som vilken gräshoppssvärm som helst. Går vi vidare, kommer vi ha råd och mentalt utrymme (rätt nivå i Maslows behovspyramid) att hantera våra problem.

 17. jeppen! Lyssna till vad du säger, typ: ”tillväxten skapar extremt mycket gott, och att den är helt avgörande för att mänskligheten ska klara sig långsiktigt.”

  Tillåt en fråga, kamrat: V-A-D anser du har orsakat destruktionen/förgiftningen av jordens 3 hav, hydrosfären, litosfären, atmosfären och den hastigt ökande accelerationen av artutrotningen i dessa 3 LIVSUPPEHÅLLANDE hav?

Comments are closed.