Ekonomi - Energi - Politik

Skolverket sprider beställningspropaganda mot peakoil i skolorna!

Print Friendly, PDF & Email

Nu har Skolverket gett sig in i, som det verkar, en allt mer motsägelsefull och förvirrad energi- och oljedebatt. Och det mest fantastiska av allt är den föreslagna lösningen av en framtida energibrist. Höj priset på energi så kommer ny energi automatiskt!
Svenska lärare får sig en duvning i ett faktamaterial om energi som tagits fram, hör och häpna, av en professor från Uppsala. Denna gång inte Kjell Aleklett på Globala Energisystem, en välrenommerad forskningsinstitution med ett 30-tal publicerade och peer reviewed granskade rapporter de senaste åren, utan av Roland Roberts professor i Geofysik vid Uppsala universitet.

Lärarmaterialet är producerat tillsammans med KVA, Kungliga Vetenskaps Akademien och Stiftelsen för strategisk forskning. Initiativet är bra och presenterades på en inspirationsdag i Falun den 21 mars 2012. Tittar man närmare på informations- och faktamaterialet så blir man minst sagt mörkrädd. Här varvas ren rappakalja och spekulationer utan bäring i den forskning som idag finns om framtidens energisituation med korrekta fakta. Mycket försåtligt! Och budskapet är entydigt – ingen ko på isen eller oro. Det finns tillräckligt med energireserver som olja, kol, gas och annan energi som räcker för kommande generationer. Business as usual är vad som gäller. Detta är vad våra skolbarn kommer att matas med! Och det är ju sanktionerat av Skolverket och då är det sant.

Begrepp som EROEI (energinettot), exportland-modellen, peakoil etc negligeras totalt. Inte ens OECD:s energiorgan IEA och rapporten från 2010 nämns . Där konstaterade IEA, att maximal produktion av olja i världen nåddes år 2005. Inte ens detta verkar vara betydelsefullt i sammanhanget. Skolverkets inspirationsdag och energimaterialet som tagits fram för skolan är så tillrättalagt och behäftat med så mycket felaktigheter att det kan betecknas som ren och skär beställningspropaganda.

Trots att detta material bär akademiens stämpel så har inget av det som skrivs och presenteras  först publicerats och kritiskt granskats av oberoende forskning, sk peer-reviewed. Har överhuvudtaget någon vettig person granskat det som förs fram? Trovärdigheten i detta faktamaterial om energi och olja är minimal! Sen undrar man (Läs vad bloggen Cornucopia skriver) kan det vara en tillfällighet att Timbro nyligen släppt en förnekarrapport om peak oil, där Timbro citerar peak oil-förnekaren Daniel Yergin, och i övrigt kör samma nonsens som Skolverket, KVA och Stiftelsen för strategisk forskning pratar om reserver och inte om utvinningstakt.

På fredag denna vecka kommer nästa, Finansdepartementets förnekelserapport? av Öystein Noreng, ”Peak Oil – en ekonomisk analys-
Ett seminarium om när oljeproduktionen når sitt maximum och vad som inträffar då”, 30 mars kl 1300. Kan ses på nätet. 
Den kommer sannolikt säga samma sak, som Timbros och Skolverkets lärarmaterial om olja – högre oljepris leder till större oljereserver, så det existerar inga problem som peakoil! Brist på olja, inte nu och inte i framtiden. Man dånar! Läs oxå bloggen Cornucopias inlägg idag  ”Skolverket desinformerar lärare om peak oil”
På söndag den 1 april kl 1400 följer ASPO Sverige upp de senaste händelserna inom PO på ASPOs årsmöte och med ett efterföljande öppet seminarium med Kjell Aleklett, kl 14 30. se bloggen

I kontrast till den rappakalja och propaganda som sköljer över oss publicerades för några dagar sedan en oerhört väl genomarbetad forskarrapport (med källor och referenser från tidigare peer reviewed granskade rapporter) på The Oil drum om de ekonomiska konsekvenserna av att världen nått maximal produktion av olja år 2005 och vikten av att vi omedelbart vidtar en planering för mindre bränsle i samhället då vi omöjligt hinner parera den minskning som kommer att inträffa de kommande åren, 10 år efter Peakoil.

Rapporten är skriven av flera forskare bl a en av ledamöterna i ASPO Sverige, Mikael Höök och Dr inom Globala energisystem. Läs den och du kanske kommer till samma slutsats:
Regeringarna bör börja utbilda sin befolkning för risken för en energibrist för att minimera eventuella framtida sociala oroligheter. Företag bör gå igenom sin verksamhet och sin balansräkning med syfte att bygga in motståndskraft p g a mindre mängd energi främst fossila bränslen Det innebär också att förbereda sig redan nu för ett scenario där kapital och energi kommer att visa sig vara mycket dyrare än a business-as-usual.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

17 Comments on “Skolverket sprider beställningspropaganda mot peakoil i skolorna!

 1. Vadå, slutsatsen är ju giltig! När priset stiger är det lätt att plocka fram mer olja och annan energi. Det finns ju extrema mängder kol och naturgas i världen, och helt adekvata metoder för att konvertera dessa till bensin och diesel (om det nu skulle vara så att oljan som sådan skulle sina).

  Världens största naturgas-till-flytande-fabrik, Pearl GTL i Qatar, ska nå full kapacitet iår. 45 miljoner kubikmeter naturgas ska varje dag bli 260,000 tunnor flytande bränsle. Världens största coal-to-liquids-fabrik, Secunda CTL i Sydafrika, producerar 160,000 tunnor flytande bränsle per dag. Det här går förstås att skala upp! Och sen finns det förstås extrema mängder oljesand.

 2. Hej!
  Det är intressant att Riksrevisionen har skrivit en rapport om regeringens trafikinvesteringar och om hur de hotar klimatmålen samtidigt med Timbros (moderaternas i stort sett) rapport om att oljan aldrig kommer att ta slut (kommer ni förresten ihåg Marian Radetskis artikel någon gång på 90talet på samma tema?).

  Det är svårt att förstå hur den svenska statsmakten kan gå så konsekvent baklänges in i framtiden. Dels att inte förbereda vår ekonomi för en omställning till ett oljefritt samhälle för att förekomma den dyrare oljan och dels att inte motverka klimatförändringarna. Det är givetvis svårt att övertyga det bilåkande svenska folket om nyttan av höjda bensinpriser, men det borde inte kännas bra att spela bort vår framtid genom detta kortsiktiga agerande. Ett bra argument för att ta hänsyn till miljön har ju länge varit att oljan kommer att bli allt dyrare och att det är bäst att investera nu för att inte råka i ekonomiskt obestånd senare. Det märkliga är att ingen tycks använda detta argument politiskt. Vad beror det på? Är vi alla dumma i huvudet?

 3. Jeppen var och en lärblir salig i sin egen tro. Fortsätt så. Förnekelsen är en ihärdig åkomma. Har du nånsin hört talas om energinetto = EROEI? Om inte läs på. Priset kan aldrig skapa mer fossilt bränsle såvida man inte samtidigt tror på tomten.

 4. Martin, jag vet allt om EROEI, och bland annat vet jag att måttet är tämligen irrelevant för överskådlig framtid. Ta oljesand, exempelvis. EROEI är ungefär 6, men energin man matar in är framförallt naturgas som utvunnits till EROEI på kanske 15. Totalt, från inputenergi till gasfältet till utvunnen olje-energi från oljesandsfältet är EROEI = 15*6 = 90.

  Jag håller med om att pris inte skapar mer fossilt bränsle. Däremot gör ett högre pris att vi kan utvinna mer av de helt extremt stora reserver fossilt bränsle som finns i marken.

 5. Jeppen: Du kan inte räkna som du gör, naturgasen är också insatsenergi, den hade faktiskt kunnat användas till något annat och därför blir EROEI lägre än 6. Annars kan man lika gärna tänka sig att man tar ett fat råolja för att producera ett annat och vips har man EROEI 100. Varje energiomvandling leder till förlust så i ditt exempel hamnar man på EROEI 5,6:1.

 6. Jeppen, säkert är det som du säger att vid tillräckligt högt pris kommer marknadskrafterna, åtminstone hypotetiskt sett, se till att utvinningen av ickekonventionell olja ökar. Men det höga priset är ju precis vad vi inte vill ha. Det är billig olja som driver ekonomin & tillväxten, inte dyr olja. Den konventionella oljan har gett oss en energi-payback på 30-100 ggr investerad energi, och det är kring så billig energi vi byggt all industri, infrastruktur, jordbruk etc. Det är billig energi som krävs för att industrin skall vara lönsam. Icke-konventionell olja kräver en prisnivå som råder vid en tight säljarens marknad, men för att komma tillbaka till tillväxt så behövs en mättad köparerns marknad med billig energi. Alltså kommer oljebolag aldrig investera så mycket i ickekonventionell utvinning, ens om det vore tekniskt möjligt, att vi får tillbaka en mättad marknad, för då kan de inte sälja sin produkt med förtjänst. På samma sätt är det rent nonsens att tro att tex. etanol mm. skulle vända marknaden till att åter bli en köparens marknad. Den billiga energins dagar är räknade. Att vi nu börjar gräva upp oljesand är ett tydligt bevis för att vi är nära/har passerat kulmen i oljeutvinning, för du börjar inte gräva upp sån skit om du inte redan bränt upp den bra oljan.

 7. Vad sysslar vi här med? Varför sysslar vi här med det vi här sysslar med, dvs. att vända ut och in på varandras uppfattningar om hotande energibrist eller icke hotande enerigibrist? Intelligent? Knappast! Men inte annat att fordra från hjärntvättade individer! Oförskämt? Inte alls, iskallt konstaterande av fakta bara.
  Varje människa på jorden är hjärntvättad!
  Kannibalen är av sin kultur hjärntvättad till normalitet, om han styckar och äter människor. ”Snipp-Snopparn” är av sin kultur hjärntvättad till normalitet om hon/han på små flickor och pojkar ”förbättrar det fullkomliga.” Huvudskallejägaren är av sin kultur hjärntvättad till normalitet om han hugger skallen av folk, krymper skallarna och lägger dem till sin makabra samling. Och vi I-världsmänniskor?

  I-världsmänniskan är av sin kultur hjärntvättad till normalitet, om han/hon ser Jorden som en råvaruklump, att omvandla till Prylar & Pengar. Högst i rang anses den I-världsmänniska stå, som samlar mest kunskap i konsten att blunda för ofrånkomliga fakta vad gäller konsekvenser av sin syn på Jorden som blott en råvaruklump – och därav följande adekvat kännande, tänkande, handlande.

  I-världsmänniskan som högskolad är Dödens Drabant. Forskning och Vetenskap = Verktygen – varmed I-världsmänniskan driver mänskligheten mot bottenlös avgrund.

  Försvinner vi människor, så har vi aldrig funnits, ty tystnaden talar inte, och mörkret har inget minne!

  Att ta sig ur vår dödsdetruktiva hjärntvätt är svårare än för en herionist att bli ”nykter!” DOCK är det av nöden tvunget ty Jorden är ICKE en råvaruklump – men vår och våra efterkommandes ENDA möjlighet i Omöjligheten! Så sluta tjattra om detaljer utifrån hjärntvättens förmultnade UTGÅNGSPUNKT i tänket, inse att Jordens alla 3 hav, hydrosfären, litosfären och atmosfären, inklusive allt däri pulserande liv – VÅR EGEN GRUND – är redan förgiftat pga. Industrialismen – Kapitalismen – Konsumismen!

  Vägen mot framtiden är farbar ENDAST med häst och vagn + Självhushåll!!! Bistert? Bistrare är utplåning!

  Du tvivlare på här ovan deklarerat: Hur pass öde Jord har du samvete till att överlämna till dina barn???

 8. @Andreas: ”Kan inte räkna så”, säger du… Jag vrider en aning på EROEI-definitionen för att visa på en poäng. Poängen är att EROEI inte nödvändigtvis spelar någon större roll, och att en låg EROEI normalt är helt okej givet att utvinningen är effektiv i termer av arbete samt att reserven är stor.

  Säg att du har en svart låda som du matar med 1 KW och får ut 25 KW. Vi har EROEI 25, uppenbart. Det du hävdar är att EROEI egentligen är lägre om det finns två seriekopplade delsystem med EROEI 5 inne i lådan, snarare än ett enda som ger 25 direkt.

  Helt ok, jag kan hålla med att det spelar roll om vi antar att lådan har en energireserv som den använder för att mata ut sin energi. Vore det en direkt 1:25 så skulle en energireserv på 2500 kWh räcka i 100h. Är det två seriekopplade 1:5-system så går 20% av energin åt internt och energin räcker ”bara” i 2500/(25+5) = 83h.

  Mitt påpekande bygger på att EROEI visserligen är lite lågt för de fossila energireserverna som är konverterbara till olja, men de är i gengäld så enorma att det inte finns någon näraliggande risk för uttömning.

 9. @Mats: Sedan oljeplatån år 2005 infann sig har världsekonomin växt med vadå, 20-25%? Världsekonomin har jobbat på att substituera sitt oljebehov sen dess, och uppenbarligen rätt så lyckosamt.

  Jag anser att ditt tal om ”köparens marknad” och ”mättad marknad” är oekonomiskt. Tillgång och efterfrågan på olja är alltid i balans. Marknaden är således alltid mättad, och det är alltid lika mycket köparens som säljarens marknad. Prismekanismen ser till att dessa saker möts.

  Visst är det fördelaktigare för ekonomin med ett lågt oljepris, men vad vi kan se hittills kommer tillväxten att fortsätta även vid detta högre oljepris. Och vidare så finns det inget som säger att oljepriset långsiktigt kommer bli ännu högre, eftersom det vid ungefär dessa nivåer är lönsamt att syntetisera olja på de sätt jag nämnde. Det sätter ett långsiktigt tak på oljepriset.

 10. @Sven-Erik: ”Hur pass öde Jord har du samvete till att överlämna till dina barn???”

  Jag har inte samvete att lämna över ett samhälle med bara häst och vagn till mina barn. Jag chansar hellre på en högteknologisk framtid. Det må bära eller brista.

 11. jeppen! Med andra ord så chansar du på att en fysisk begränsning rymmer en fysisk obegränsning, dvs. att oavlåtlig exponentiell världsekonomi INTE kräver fler än 1 (ETT) Jordklot – tack vare högteknologisk utveckling. Vad säger dina barn om din chansning med deras liv?

 12. Sven-Erik, du lägger ord i min mun, snarare än att du repeterar ”med andra ord”.

  1. Exponentiell tillväxt kan inte fortsätta för evigt, men det är det ingen som begär heller. Något hundratal år till duger bra.
  2. Befolkningen kommer peaka på 9-10 miljarder, och sen behöver inte tillväxten matcha både befolkningstillväxt och per-capita-tillväxt, utan bara den senare komponenten. Och här är det helt okej för mig att vi landar på exempelvis $100,000/capita och sen nöjer oss med det. Det får tiden utvisa. Helt klart är dock att dagens globala BNP/capita inte duger.
  3. Trots att per-capita-tillväxten varit god sen 70-talet, har många länder legat stilla i energikonsumtion per capita. Ekonomisk tillväxt behöver alltså inte betyda tillväxt i termer av fysiska resurser. När det gäller energi, särskilt, tycks det finnas en mättnadsnivå.
  4. Jag och min familj åkte 20 mil tur-och-retur till ett äventyrsbad och shopping tidigare idag. Vad tror du mina barn säger om det?
  5. Tillväxt och god ekonomi är nödvändigt för miljötänkande – det har forskning visat. Utan fortsatt tillväxt kommer miljön alltså bli sämre. Ditt häst-och-vagn-samhälle skulle, på vägen dit, helt förstöra jorden.
  6. Energibehoven för fortsatt tillväxt kan, med de avlägsna begränsningar jag talat om ovan, utan problem mötas med kärnkraft, förnyelsebart och en överbryggning med fossila bränslen.

  Så, var god skölj.

 13. jeppen! Jisseees!!!

  Du undrar vad jag tror att dina barn säger om följande ”briljering”:

  ”4. Jag och min familj åkte 20 mil tur-och-retur till ett äventyrsbad och shopping tidigare idag. Vad tror du mina barn säger om det?” Hör svaret, jeppen:

  Stackars pappa!!!

 14. @Jeppen: EROEI spelar faktiskt en stor roll ur ett par perspektiv, först så innebär lägre EROEI att det är svårare och dyrare att öka produktionsvolymerna. Sedan innebär det också att samhället får lägre nettoenergi. Skillnaden mellan EROEI 100:1 och EROEI 10:1 är inte så jättestor när man tittar på nettoenergi, i det första fallet får vi ut 99% av energin, i det andra fallet får vi ut 90%. Men när vi börjar röra oss under detta så blir det helt plötsligt mer dramatiska skillnader. Exempelvis EROEI 5:1 ger en nettoenergi på 80%. Trots att det kan se ut som skillnaden mellan 100:1 och 10:1 är större än den mellan 10:1 och 5:1 så är det tvärtom när det kommer till nettoenergi.

  Problemet är inte att oljan tar slut, det är att de blir dyrare snabbare än vad världen hinner anpassa sig, att övergå till en energikälla med lägre EROEI kommer både leda till högre marginalkostnader och till lägre produktion. I teorin kan man säkert skala upp produktionen rejält med hjälp av stora investeringar men då kommer sannolikt marginalkostnaden att stiga rejält.

  Angående den ekonomiska tillväxten sedan 2005 så byggdes den upp med hjälp av krediter (sen var det faktiskt redan 2004 som priset började stiga). Anledningen till att ett högre oljepris hämmar tillväxten är för att det äter upp köpkraften men om man då skaffar sig extra köpkraft genom krediter så kan man fördröja processen och det är precis vad som skedde. Visserligen har säkert marknaden agerat en del pga det stigande priset men granskar man vad marknaden tror så verkar den till stor del fortfarande anse att oljan är prissatt för hög och det beror på att man inte är van att en råvara ligger så högt över produktionskostnaden, generellt sett brukar det driva på produktion men då oljan är en ändlig energiresurs så gäller inte detta. Men de planerade klimatreformerna har ändå drivit på samhället, tex bilindustrin, genom krav på låga utsläpp mm.

  I övrigt så har du fel i att det alltid är säljarens och köparens marknad. För oljan råder det enligt ekonomisk teori en ”imperfekt konkurrens”, i detta fall leder det (enligt ekonomisk teori) till att priserna hålls uppe. Att det råder ”imperfekt konkurrens” kan också gälla för andra varor och situationen så därför kan man inte säga att det alltid är säljarens och köparens marknad. Om vi återgår till oljan så blir det ett problem när marknaden anser att priset är för högt samtidigt som råvaran enligt dess unika egenskaper är för billig. Det här är ett tydligt exempel på när ekonomisk teori och marknadsmekanismerna inte fungerar i praktiken.

  Den tillväxt vi haft efter finanskrisen har även den berott på krediter, antingen genom stödpaket eller genom ökad skuldsättning. Exempelvis Sveriges ”tigerekonomi” man talade om för något år sedan berodde på att hushållen konsumerade genom ökad skuldsättning, det leder knappast till hållbar tillväxt utan endast till bubblor.

  Angående att det krävs ett visst pris för att producera syntetisk olja så spelar marginalkostnaden bara en viss roll, man måste även tänka på tillgång och efterfrågan för även om vi kan producera syntetisk olja så tyder allt idag på att det inte kommer att kunna matcha efterfrågan och då sticker priset, något tak blir det alltså inte tal om. Dessutom har oljeexportmarknaden faktiskt krympt sedan 2005 samtidigt som efterfrågan ökat. En indikation på att vi kommer att få problem med tillväxten är att oljekostnaderna börjat ta mer och mer av ländernas BNP.

  Ett wildcard för både oljepriset och världsekonomin är dock dollarns position som reservvaluta, beroende på om det förändras och hur USA fortsätter att agera så kan det leda till stora förändringar inom världsekonomin, oljepriset kan kollapsa, USAs ekonomi kan kollapsa (och då även världsekonomin), Yuanen kan bli reservvaluta och det kan leda till ytterligare stora förändringar.

  Och dina punkter:
  1. Vad är syftet med att vi ska ha exponentiell tillväxt i några hundratal år till? (Sen håller jag inte med om att det är möjligt)
  3. När du säger att länder legat stilla i energikonsumtion per capita så stämmer det inte riktigt. Tidigare så slösade vi mycket med exergi då vi använde olja för uppvärmning. Om vi däremot tittar på där oljan varit oersättlig, dvs i transportsektorn så har vi faktiskt hela tiden haft en ökning av energiförbrukningen. På senare år har vi dessutom börjat importera mer varor och därför syns inte energikonsumtionen helt på den inhemska statistiken.
  5. Det stämmer inte, forskningen visade att under den ekonomiska krisen så minskade faktiskt den negativa miljöpåverkan. Det är bara när folk är fattiga som ekonomisk tillväxt (per capita) leder till minskad negativ miljöpåverkan.
  6. Du glömmer bort tidsperspektivet.

 15. @Andreas: 5:1 är inte heller så farligt.

  Utsagan att att oljan blir dyrare snabbare än vad marknaden anpassar sig är ganska meningslös, eftersom saken inte är så svart-vit. Men allt vad vi sett hittills är att marknaden anpassar sig snabbt nog för att vi inte ska få några större problem.

  Tillväxt uppbyggd av krediter? Du måste ha missat att bubblan väsentligen är punkterad, medan tillväxten fortsätter ticka uppåt. Det går inte att förklara bort att BNP stigit så kraftigt i världen sedan oljeplatån startade.

  Du har fel om köparens/säljarens marknad. Oljemarknaden är väldigt likvid och marknaden reagerar rationellt på de signaler den har. Att du tycker att oljan är felprissatt är bara din åsikt.

  Kreditbaserad tillväxt är visst hållbar, om kreditexpansionen (pengamängden) går i takt med övrig utveckling. Allt är inte bubblor.

  Varför skulle vi inte kunna matcha efterfrågan vid ungefär de här prisnivåerna genom syntetisering? Mängden kol, gas och oljesand är ju extrema, och det finns en hel del vanlig olja kvar. Vad sägs om att vi överbygger vind så att det klarar av dubbla mängden el i genomsnitt och bland annat ersätter all kolanvändning inom elproduktionen. När vindproduktionen är hög och efterfrågan låg så använder vi överskottet för att splitta vatten och tillföra extra väte till kol/biomassa-syntetisering av flytande bränsle? Visst, lite dyrare men långt ifrån problematiskt dyrt.

  1. ”Något” hundratal år till, dvs ca 100. Skälet är att det vore väldigt bra med minst svensk standard till hela jorden, dvs cirka 10 miljarder människor. Dagens genomsnittliga BNP/capita är redan den för dålig.

  3. Jodå, det stämmer visst för energi. För olja så har per-capita-användningen snarare minskat, av bland annat de skäl du anger.

  5. Jag pratade inte om kortsiktig miljöpåverkan (ffa koldioxidutsläpp). Jag pratade om miljöhänsyn, dvs inställning och därmed långsiktig utveckling. Forskning visar att när tiderna är dåliga går opinionen i stå och miljöregleringarna avstannar.

  6. Nej, inte alls.

Comments are closed.