Ekologi - Ekonomi - Energi

Superelbilen är ingen flopp, utan en superflopp!

Print Friendly, PDF & Email

Nu ska vi fixa våra transporter genom el, då flytande bränsle snart kommer att bli för dyrt för vår livsstil. Hur länge ska vi kunna resa och transportera oss och varor, som vi gör nu? På bloggen OljeSnack uttalar sig Flute så försynt och påpekar att det handlar om ett nytt tänk kring mängden transporter. Inte mer transporter oavsett bränsle, utan mindre och då på ett smartare sätt. Privatbilismen med egen ägd bil har peakat för länge sen, oavsett hur gärna man vill att det ska fortsätta!
Vid en omställning till ett resilient samhälle finns dessvärre inte den privatägda bilen med, utan vad som gäller är kollektivtrafik och samägande av bil med körning och ett smart nyttjande av bilar, som idag står stilla 23 av dygnets 24 timmar. Att sedan den privatägda bilen under denna ”timma” endast går max 10 km gör att jag aldrig skulle satsa pengar i bilindustrin! Det borde väl vara ett gott tecken!? Vi förblindas av det som sker i Asien och tror att detta ska rädda vårt eget intresse och dyrkan av den privata bilen. Och ännu en tid, få fortsätta behålla denna frihetssymbol, kanske obegränsat för all framtid.

Inget kan vara felaktigare!
Läs mer på på bloggen OljeSnack  http://forum.oljepris.se/

Samtidigt har bloggen Cruel Crued fört en kampanj för superelbilen. Den är ingen flopp anser man utan viktig i vår omställning.
http://www.peak-oil.se/2012/07/supermiljobilspremien-inte-en-flopp.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+peak-oil%2FrbIF+%28Cruel+Crude%29

Som ni förstår är jag en aning förundrad över deras Cruel Crueds brist på helhetssyn på Energi, Ekonomi och Ekologi. Här är mina invändningar mot bloggens positiva syn på elbilen:

Men Johan vad håller ni på med? Ni blandar äpplen och päron stort och smått gammalt och nytt och det blir en kompott som bara förvirrar. I grunden har ni förstått peakoil och dess konsekvenser för vårt sk välfärdssamhälle. Men i detta paket ingår också Ekonomi. När ni nu pläderar för fler elbilar och samtidigt bekymrar er för landsorten och godstransporter inom nuvarande ekonomiska system, tycker jag att ni halkar fel! En omställning innebär inte, tror jag, att fortsätta i samma hjulspår med etanol eller el. Utan en sakta men säker total förändring av samhället bort från bilen och godstransporter. En regionalisering ned till lokalnivå. Det kapital som fortfarande finns för en satsning på det resilienta samhället ska definitiv inte gå till elbilar. Det vore ett stort slöseri att bygga upp en infrastruktur för elbilar även om man just nu har gått om el! När det gäller norrmännen och deras köp av elbilar så är det kanske inte så konstigt. Detta är möjligt så länge löner och den ekonomiska välfärd finns där. Norge h)r en gigantisk överproduktion av el i kombination med olja och gas. Vad har Sverige? Knappast en överproduktion av el (ingen olja och gas) som kommer ut på den svenska marknaden utan ut i Europa tack vare miljardsatsning på elkablar till kontinenten. Ett huvudlöst misstag av våra politiker, när man släpper nationella naturresurser ut på den fria marknaden! Nej Johan, dax att tänka om när det gäller elbilar och superelbilar. Ett resilient samhälle kan dessvärre inte härbärgera nuvarande antal bilar och omställningen kräver så mkt kapital så glöm ny infrastruktur för elbilar! För kostsamt.

Och fortsätter:

Jag glömde knorren. Superelbilen är ur flera aspekter en riktig superflopp om man lyfter blicken och väger in en kommande brist på kapital, som är i vardande! Det handlar dessvärre inte bara om energi främst olja, även om den är helt avgörande för vår välfärd.

http://www.peak-oil.se/2012/07/supermiljobilspremien-inte-en-flopp.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+peak-oil%2FrbIF+%28Cruel+Crude%29

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

10 Comments on “Superelbilen är ingen flopp, utan en superflopp!

 1. Det kommer säkert bli fler elbilar i framtiden än vad vi har idag, men jag tror inte ett ögonblick på att elbilar kommer att ”rädda” dagens massbilism. Bilens kostnad är redan idag problematisk, och med en haltande ekonomi pga peak oil, så kommer bilåkandet minska påtagligt. Det tror jag inte att elbilar eller andra alternativa bränslen kommer att ändra på. Ekonomin är kredit- och oljedriven. Givet hur vårt penningsystem fungerar, så vet vi att man talar tyst om eventuella problem. Trots det gör många seriösa bedömare nattsvarta prognoser för den ekonomiska framtiden i Europa. På vilket sätt skulle elbilar och solceller kunda vända detta? Jag har själv sagt till min fru att när Eurokrisen blir verklighet så kommer vi se Européer, inte Afrikaner, tälta och svälta. Hon tror mig inte.

  Ledande Euro-ekonomer: ”En humnanitär kris är att vänta”
  http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/ledande-euroekonomer-en-humanitar-kris-ar-att-vanta_7371442.svd

  /Mats Lindqvist/ASPO Sverige/

 2. Det är en sorglig framtid för dig och din fru som väntar. Dessvärre tror jag att du ligger nära sanningen om den nu finns

 3. Den kommande bristen på kapital utesluter de storskaliga framtida satsningar vi idag tar för givna genom politiska löften. Elbilar och dess infrastruktur ska framställas mot en framtida skuld. Pengar som krediter ställs ju ut som ett anspråk på framtidens resurser. Men när inte resurserna längre finns går det inte längre att ställa ut krediter.

 4. Men jisses.

  1. Pengar framställs genom skuld. Genom att öka skuldsättningen skapar vi mer pengar som driver tillväxten och får företag att expandera. Skuldsättningen pareras med räntan och inflationen, utan tillväxt kraschar systemet, dvs vi/företagen/länderna kommer alltid att behöva skuldsätta oss mer. Det är så det ekonomiska system vi lever i är uppbyggt. Ibland kommer det krascher, större som mindre, men ekonomer är kanske de mest uppfinningsrika personer som finns. Lev med tanken eller dö och klaga livet ut.
  2. Kostnaderna för framtida naturkatastrofer pga global uppvärmning överstiger alla investeringar som görs idag inom hållbarhet, miljötänk och CO2-avtrycksbesparingar, inklusive installation av infrastruktur för elbilar. Genom att byta till elbilar kan vi (i Sverige) direkt sänka vårt CO2 avtryck med 40% bara genom att byta till en elbil. Vi behöver dock sänka avtrycken med 80-90% för att göra någon skillnad, globalt.
  3. Vi i Sverige kan inte göra någon skillnad på direkt inverkan av CO2 utsläpp globalt, men vi kan föregå med ett gott exempel då det kommer till elbilar och laddlösningar, skapa jobb och ligga i framkant.
  4. De nya affärer och industrier som skapas genom elbilsutvecklingen har fantastisk potential och skapar självklart nya jobb och tillväxt i framtiden. Bilen går från att vara mekanisk till att bli elektriskt datoriserad… en av de största förändringarna inom transportsektorn på över 100 år… (jo jag vet att elbilen funnits i över 100 år).

  /Ekonom, Elbilsförespråkare, Företagare, Miljömupp och Borgerlig.

 5. Andy, nr 1. Vi är överens om att pengar skapas genom skuld och hur hållbart är detta? Hur kan fiktiva pengar som skapas kunna återbetalas med ränta i framtiden? Vart tog den reala ekonomin vägen? M a o delar din uppfattning att risken är överhängande att vårt nuvarande ekonomiska system kraschar. Sen förstår jag inte din hyllning av ekonomer, på vilket sätt lever de i verkligheten? Allt för många har ju sen länge sen lämnat verkligheten och den reala ekonomin och befinner sig i fritt fall i tron att luftpengar som skapas genom skuld inom det finansiella systemet är framtiden.

  Nr 2. Du skriver: ”Kostnaderna för framtida naturkatastrofer pga global uppvärmning överstiger alla investeringar som görs idag inom hållbarhet, miljötänk och CO2-avtrycksbesparingar, inklusive installation av infrastruktur för elbilar.” Det låter fantastiskt och var har du hittat dessa siffror och kalkyler?

  Nr 3. Visst det är en fin tanke att ligga i framkant. Men jag undrar om du förstått hur mycket fossilt bränsle som används för att producera en elbil inkl batterier? Det handlar inte bara om bränsle för att framföra fordonet, dessvärre. Sen kan man undra finns det idag ett överskott av el? Knappast, dessutom framställs globalt 60 % av all el av kol och gas!

  Nr 4. Du skriver: ”Bilen går från att vara mekanisk till att bli elektriskt datoriserad… en av de största förändringarna inom transportsektorn på över 100 år… ” Känns alltid svårt att såga en entusiast som du men detta är verkligen kvalificerat skitsnack. Det finns många ”miljömuppar” som dessvärre har nollkoll på sambandet mellan Energi-Ekonomi och Ekologi. Kan rekommendera Chris Martensons ”The Crash Course”, så kommer du att bli lite klokare.

 6. Det är verkligen skrämmande att höra vad Andy och de flesta andra tillväxtfrälsta ekonomer har för verklighetsuppfattning. Tillväxtfrälsta ekonomer måste vara något av det mest skadliga som existerar för mänskligheten som helhet och även för enskilda människors lycka. De flesta ekonomer är totalt inkompetenta inom naturvetenskap och tror blint på sin tillväxtekonomi. De har ingen som helst plan B ifall de skulle ha fel i sin blinda tro på mer och mer konsumtion.

  Ekonomi borde handla om att hushålla långsiktigt med de begränsade resurser vi har på denna jord och använda försiktighetsprincipen i de fall då ekosystemtjänster riskerar att skadas. Kunskaper om ekosystemtjänster och naturresursers begränsningar borde vara ett självklart inslag i en ekonoms utbildning. Istället har ekonomi blivit något som går ut på att tänka kortsiktigt, berika sig själv och lura i sig själva och andra människor att exponentiell ekonomisk tillväxt och maximal konsumtion gör alla lyckliga.

  Frågan är hur vi som insett att vi är på väg mot en ekologisk-ekonomisk kollaps ska kunna informera andra människor om att Andy och hans ekonomkollegor är helt inkompetenta när det gäller att skapa en bra framtid för alla människor? Ekonomernas löften om att konsumera sig lycklig är förföriskt och väldigt svårt att genomskåda när man bombarderas av reklam och jobbet kräver mer och mer tid.

  Det är bara människor i U-länder som behöver tillväxt. Människor i I-länder skulle må betydligt bättre om de kunde hitta något annat än konsumtion av prylar att bli lyckliga av. Inse att köpt status i form av prylar bara är något som vi indoktrineras till att uppskatta genom reklam och liknande. Lycka är inte att lägga all tid på mer jobb och fler prylar. Verklig lycka fås genom att ta ansvar för en hållbar utveckling tillsammans med familj och vänner. Social status ska inte köpas, den ska fås genom att man sysslar med aktiviteter som kräver mer kunskaper än prylar. Varför bryr vi oss om att någon har senaste bilen eller mobiltelefonen? Det är bättre att bli imponerad när någon är bra på något som andra människor verkligen uppskattar. Till exempel om någon spelar ett musikinstrument eller kan berätta bra historier. Eller om man är bra på något hantverk. Då krävs det lite prylar i förhållande till den tid som går åt. Den som lägger mer och mer tid på jobb och konsumtion blir bara olycklig i slutändan. Den som lägger tid på att vårda sina talanger, vänner och familj blir lycklig även på lång sikt.

 7. Nissan kommer med en riktigt bra och billig elbil nästa år. Kolla in…. Ska kosta som en motsvarande bensinbil, 5 sitsig och med accionsradie på 160km.Ska kunna snabbladdas till 80% på 30 min efter vägen, men jag räknade ut att medelförbrukningen ligger på 10kW så marknaden för små elverk kommer explodera, jag kan tänka mig att en 15hk gasturbin med neodymmagnetgenerator kommer kosta under 20.000:-Då kan ni köra lika långt som dagens bilar och tanka lika snabbt, 90% av resorna eller mer går helt på batterierna.I många Europeiska länder är alla former av skatter och avgifter borttagna för elbilar, jag undrar hur länge till?Nu får vi se om de menade allvar eller om politiker egentligen bara vill ha maximalt inflytande över medborgarnas värdeskapning….Antag att de menar allvar…Här i Norge kostar bilar minst 50% mer än i Sverige, de har en årsavgift (skatt på ca4000Skr lika för alla, den särsvenska dieselbeskattningen är rekord i dumhet)Elbilar har inte ens moms, inga bompengar (många vägar här betalas av extra avgifter trotts att bilister redan betalar mångdubbelt mer än vad som investeras) inga parkeringsavgifter och får köra i kollektivkörfält…Jag tror att skatter och avgifter vältras över på elbilar i samma takt de ökar i antal.Kanske är det billigaste 2030 en syntetdiesel driven bil, som har hjulmotorer och ett batteri på under 10kWh.Batterier på 25-50kWh lär bli ganska farliga….. (eller?)När ett antal till brunnit upp som eljaggan i Danmark i somras och några kolliderat i tunlar, med många dödsfall, ändras det kanske.Man kan såklart bygga idiotsäkra batterier, men de blir dyrare och tyngre, om de ska ha ett skalskydd.

 8. Är människan i huvudsak girig eller altruistisk?De sista 20 åren (faktiskt de sista 40) har i handling styrkt den giriga egoistiska tyngden.Jag misstänker att WWII gjorde oss mer altruistiska….. FN bildadess i den bästa av avsikter och utför numer de sämsta av verksamheter..(o.k. lite överdrivet, men dra ut kurvan som FN-nissepellarna så gärna ägnar sig åt)Jag vill vara med om jag så blir en hjärna i näringslösning, uppkopplad till samtiden, jag är så nyfiken.Aldrig tidigare har egoism, maktbehov, behovet av uppmärksamhet och bekräftelse, stått så starkt emot altruism..Om ”fel” drifter vinner, var vi den usla art jag misstänkt, Neandertalare borde kanske fått teknisk och strategisk hjälp av Gunnar L. ?

 9. Nissan kommer med en riktigt bra och billig elbil nästa år. Kolla in…. Ska kosta som en motsvarande bensinbil, 5 sitsig och med accionsradie på 160km.Ska kunna snabbladdas till 80% på 30 min efter vägen, men jag räknade ut att medelförbrukningen ligger på 10kW så marknaden för små elverk kommer explodera, jag kan tänka mig att en 15hk gasturbin med neodymmagnetgenerator kommer kosta under 20.000:-Då kan ni köra lika långt som dagens bilar och tanka lika snabbt, 90% av resorna eller mer går helt på batterierna.I många Europeiska länder är alla former av skatter och avgifter borttagna för elbilar, jag undrar hur länge till?Nu får vi se om de menade allvar eller om politiker egentligen bara vill ha maximalt inflytande över medborgarnas värdeskapning….Antag att de menar allvar…Här i Norge kostar bilar minst 50% mer än i Sverige, de har en årsavgift (skatt på ca4000Skr lika för alla, den särsvenska dieselbeskattningen är rekord i dumhet)Elbilar har inte ens moms, inga bompengar (många vägar här betalas av extra avgifter trotts att bilister redan betalar mångdubbelt mer än vad som investeras) inga parkeringsavgifter och får köra i kollektivkörfält…Jag tror att skatter och avgifter vältras över på elbilar i samma takt de ökar i antal.Kanske är det billigaste 2030 en syntetdiesel driven bil, som har hjulmotorer och ett batteri på under 10kWh.Batterier på 25-50kWh lär bli ganska farliga….. (eller?)När ett antal till brunnit upp som eljaggan i Danmark i somras och några kolliderat i tunlar, med många dödsfall, ändras det kanske.Man kan såklart bygga idiotsäkra batterier, men de blir dyrare och tyngre, om de ska ha ett skalskydd.

 10. Det är nu, liksom det alltid varit, svårt för människor att tänka sej – och acceptera – en annan verklighet än den man upplevt senaste åren, allrahelst om den nya verkligheten skulle vara ”sämre” eller osäkrare. Vi accepterar och vänjer oss lättare och hellre till ständig förbättring och bekvämlighet – även om det är en lögn. Att vi framöver inte kommer att kunna ha 1-2 bilar per hushåll upplevs av de flesta som något oönskat och då väljer de, mer eller mindre omedvetet, att tro på ”business as usual”-modellen. Detta är de psykologiska fakta vi som vill få med oss folk på en annan väg har att ta hänsyn till. ”Massan följer massan” av ett grundläggande trygghetsbehov och det är inte lönt att slå ner på detta beteende.

  Vi kommer att, även framgent, behöva transporter och personliga möten. Det räcker inte med att gå, cykla eller åka eventuellt fungerande tåg. Ett välfungerande kollektivtrafiksystem (Ex. http://korta.nu/NyaBanor) skulle lätt kunna byggas upp för att klara det huvudsakliga behovet av lätta transporter. Bilar och bussar (El- och (ladd)hybridfordon) skulle även då behövas för att komplettera ett i övrigt ”perfekt” system. Det är inte alls fråga om vi ska ha privata/hyrda fordon, utan i hur stor utsträckning. Bilar kan fortsatt behövas till kanske 20 – 30 % av nuvarande nivå och då ska självklart dessa vara eldrivna. Överskottsresurserna i bl a bil- och flygplansindustrin skulle kunna nyttjas i en OMställning till nya kollektiv- och el- samt hybridfordon. En viss industriproduktion skulle därmed kunna fortsätta, men med hållbar produktion och meningsfulla jobb.

Comments are closed.