Ekologi - Ekonomi

Bankrupting Nature: Denying Our Planetary Boundaries

Print Friendly, PDF & Email

Anders Wijkman och Johan Rockström har kommit ut med en ny bok om utmaningarna vi har inom miljöområdet och resursbegränsningarna som vi står inför. Författarna säger själva att dom bryter tystnaden om befolkningstillväxten, och problem med tillväxt vilket kan adresseras med att omvandla det ekonomiska systemet. Att lämna BNP och i stället övergå till några välfärds indikatorer.

De olika delarna i boken tar upp dessa områden.
1. The Limited Environmental Capacity
2. Anders Wijkman – On politics in crisis
3. Johan Rockström – On science’s role and responsibility
4. From Copenhagen to Durban
5. Respect The Planetary Boundaries
6. A Triply Green Revolution
7. The Critical Role of Energy
8. The Forgotten Issue
9. The Weapon of Doubt
10. The Greenhouse Effect
11. What Climate Denies Do Not Want To Know
12. The Arctic: Canary in the mine
13. Is Sweden a World Champion in Climate Policy
14. Getting the Economy Right
15. The Financial Sector: Ignoring The Risks
16. Growth’s Dilemma
17. Toward A Circular Economy
18. How much is enough?
19. The Road Ahead Index

Det är väl i kapitel 7 som våra ämnen kommer in, kan det stå något om ERoEI, Export Land Modellen (ELM) och hur lite som alternativ energi kan ge. Kommer myten om Sverige:s förträfflighet upp i kapitel 13 eller är det en lite mer nyanserad bild som ges.
Vi kanske får återkomma när vi fått titta på boken.
En röst om boken, men det låter lite övermodigt att detta skulle vara vägen ut ur vårt predikament.

”… this contribution by Wijkman and Rockström is so important. It does not leave us with the problem alone. It takes us to the blueprint for a true-green economy. It is about the way that we can reinvent growth for all, which is affordable, equitable and sustainable.”– Sunita Narain, Director-General, Centre for Science and Environment, New Delhi

Bankrupting Nature: Denying Our Planetary Boundaries (Hardback) – Routledge.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

3 Comments on “Bankrupting Nature: Denying Our Planetary Boundaries

  1. Håller med dig att det är lite kusligt att myten om grön ekonomi skulle vara vägen framåt och att den nu till och med blivit ”true-green economy”.

  2. Tre böcker som jag har haft stor nytta av när jag skulle förbereda mig inför uppgiften har varit Nyhetsvärdering av norrmannen Einar Östgaard, Massmedier-En bok om press, radio och TV av Stig Hadenius och Lennart Weibull, och till sist Partipress-Socialdemokratisk press och presspolitik 1910-1920 av Stig Hadenius, Jan-Ove Seveborg och Lennart Weibull. Den första tar bl a upp hur olika nyheter kan uppfattas beroende på hur de presenteras, hur nyheter ibland blir vinklade, medvetet eller omedvetet, mm. Den försöker m a o på ett lättbegripligt sätt lära läsaren att bli kritisk i sin hållning till nyhetsflödet. Den andra boken tar bl a upp lite olika saker om både socialdemokratisk och borgerlig press, t ex hur man kan märka av en tidnings partitillhörighet genom dess prioritering av visst nyhetsmaterial. Och till sist den tredje boken handlar om precis det som titeln anger.

  3. Tomas var den åttonde aposteln, och Filippos valde honom. Under senare tider har han blivit känd som ”tvivlaren Tomas”, men hans medapostlar betraktade honom knappast som en kronisk tvivlare. Det är sant att han hade ett logiskt, skeptiskt lagt sinne, men hos honom fanns en form av modig lojalitet som hindrade dem som kände honom ingående från att se på honom som en ringaktande skeptiker.

Comments are closed.