Energi

Myten om USA:s skiffer-olja i WEO

Print Friendly, PDF & Email

Denna genomgång av WEO 2012 gjord av Matt på Crude Oil Peak och går igen ett antal punkter,  Matt tar speciellt upp USA:s skifferolja som har fått stort genomslag i olika media, men som vid närmare genomgång visar sig innehålla mycket luft. IEA prognoser ligger högre än EIA och då borde EIA ha bättre möjlighet att göra prognoser kan man tycka. I Figur 3.18 i WEO så blandas olika saker i samma diagram ”Fält som ska hittas” och ”Fält som ska utvecklas” med verklig produktion och dessa tar ut nergången på råolja, olja från Naturgas ligger inklämd för att förvilla bilden. Denna ingår i New Policies Scenario.


Matt gör sedan om grafen med historiska data och EIA egen prognos och då kommer inte oljan från skiffer att gå över toppen från  Alaska och inte heller över USA:s topp 1970. Det är rätt stor skillnad på de olika prognoserna.


Matt kommer sedan fram till att USA:s inte går över Saudi Arabien:s produktion.
Och att bränna upp skifferoljan så kommer 2°C målet inte att hållas och USA skulle inte alls använda denna olja alls, vilket inte går ihop med ”New Policies” prognosen då utsläppen bara får öka med 22%. Men med detta så ökar utsläppen med 50%!

Innehåll i Matt:s artikel.
(1) IEA tight oil forecast exceeds highest EIA scenario
(2) Tight oil peak not higher than Alaska peak
(3) US tight oil peak lower than Saudi crude oil peak (Husseini projection)
(4) US oil liquids production marginally overtaking Saudi oil production for 10 years
(5) EIA’s oil liquids do not reach IEA’s Saudi oil forecast
(6) US not a net oil exporter by 2035
(7) EIA’s projections show US net oil imports still at 7.5 mb/d in 2035
(8) Drill, baby, drill – 220,000 wells
(9) Tight oil does not bring WTI prices down
(10) Global 2012 crude spike caused by US tight oil
(11) US tight oil will contribute to temperature increase > 2 °C
(12) Misinformation and confusion by the media

US shale oil hype.
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

3 Comments on “Myten om USA:s skiffer-olja i WEO

  1. Lägg undan siffrorna och statistiken ett tag..! Detta kan inte tolkas på annat sätt än att de amerikanska IEA-topparna jobbat lite hårdare än EIA-analytikerna hemmavid. Troligen p g a hårdare politisk styrning. I förra ärets WEO, har tjänstemännen säkerligen fått höra, gick ni för långt i undfallenhet mot PO-scenariorna…och nu gäller det att sänka dimridåerna igen ! Det globala kapitalet klarar inte av att se verkligheten, förstår ni väl… fortsätt sparka burken framför er !

  2. Det är intressant läsning och visar inte bara hur de olika länderna sköter sig utan man analyserar även hur olika instrument fungerar, se exempel i figur nedan.

Comments are closed.