Ekologi - Ekonomi - Energi

Johan Schück på DN har låtit sig luras!

Print Friendly, PDF & Email

I början av januari 2013 publicerade DN genom sin samhällsekonomiska krönikör Johan Schück en artikel som ligger helt i linje med det som numera verkar vara mainstreammedias huvudsakliga uppgift och kännetecken. Att inte oroa medborgarna för en kommande brist på olja och energi utan förmedla ett hopp om en ljus ekonomisk framtid baserat på nonsens! Artikeln är dessvärre inte utlagd på nätet ännu. Johan Schück startar storstilat med att konstatera ”Nya sätt att utvinna olja och gas rubbar maktbalansen maktordningen”. Och fortsätter med ”Världskartan håller på att ritas om. USA går från att importera olja och naturgas till att bli självförsörjande och även kunna exportera”.

Sen fortsätter Johan Schück: ”Denna skiffergasrevolution får maktpolitisk betydelse …”I artikeln finna inga referenser som stöttar ovanstående resonemang och andra påståenden som ”att det rör sig om ett väldigt teknikskifte”, att ”ökningen väntas fortsätta i mycket högt tempo”.”Flera länder bedöms dessutom ha stora tillgångar på olja eller gas i sina skifferlager bl a i vår närhet Polen”.

Och det är inte någon hejd på Johan Schücks slutsatser och optimism kring detta ”teknikskifte” som är gripet ur luften. Johan Schück påstår att ”världsekonomin då blir stabilare när risken minskar för prischocker på olja och gas”. ”Minskade inflationsrisker större möjligheter för att centralbankerna att varaktigt hålla låga räntor.”

I artikeln anges endast en källa, Goldman Sachs. Den finns i en grafik över ”USAs oljeutvinning ökar rekordsnabbt”, där alla siffror saknas som förklarar staplarnas storheter! Har DN slutat med korrekturläsare? Kjell Aleklett publicerar idag i sin blogg uppgifter från EIA, USAs energiorganisation som går helt på tvärs emot Johan Schücks uppfattning:

”I detta sammanhang vill jag nämna att volymen olja från fracking är ungefär 1 miljon fat om året. Fram till 2020 visar de mest optimistiska beräkningarna en produktion på mellan 2 och 4 miljoner fat om dagen. Ni förstår säkert att denna ”fracking bubble” som man nu bygger upp mycket snart kommer att ”fracking”.

USAs och Saudis produktion av olja

Under det senaste året har många rapporter från forskare och officiella myndigheter inkl USAs egen energiorganisation ”EIA” visat att varken en kommande självförsörjning än mindre oljeexport från USA är rimlig, utan enbart fantasifoster. USA kommer alltså även i fortsättningen förbli världens största importör av olja fram till 2020, idag närmare 10 miljoner fat om dagen. I bästa fall kommer USA att kunna hejda en ökande import av olja genom det sk ”teknikskiftet”.

Det är för mig en gåta att DN nedlåter sig att publicera en artikel som denna av Johan Schück. Så dåligt underbyggd där både referenser och källor saknas. Jag undrar varifrån Johan Schück hämtat sina fakta för att kunna formulera alla osanna och felaktiga slutsatser och överdrifter? God och trovärdig journalistik bygger nästan alltid på vad som är sant och relevant inte på något eget personligt tyckande i största allmänhet. Johan Schück avslutar i god ordning med ytterligare en grumlig titt i kristallkulan och konstaterar:

”Den globala ”skifferrevolutionen” kan om möjligt behöva tämjas. Klart är redan att den inte går att stoppa.”

Jag tar mig för pannan ännu en gång och suckar. Vilken man, vilken ekonom och vilken tidning!

Här är några andra artiklar i ämnet:
Kjell Aleklett: http://aleklett.wordpress.com/2013/01/09/u-s-could-become-the-worlds-top-liquid-fuels-producer-but-how-much-does-it-matter/

Fler inlägg om fracking som vi publicerat!

Dyrare olja orsaken till lägre tillväxt.

Jaha, Herr Johan Schück, hur ska du ha det?

Myten om USA:s skiffer-olja i WEO

 

 

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

7 Comments on “Johan Schück på DN har låtit sig luras!

  1. Är det dessutom inte så att dessa ”nya sätt att utvinna olja och gas” i sig är betydligt mer energikrävande än konventionella ? Dvs, nettotillskottet av omsättningsbar energi blir mycket lägre än vad bruttosiffrorna visar…

  2. Lars, du har helt rätt. Det är en annan aspekt på fracking som jag skrivit om flera gånger tidigare, se länkar i detta inlägg. Så länge ”sedelpressarna” går för fullt på FED med regeringens goda minne genom statsobligationer kommer penningmängden öka och allt mer kapital satsas på frackingspekulationen. Nota bene få producenter tjänar pengar på oljan utan vinsterna ligger på kringverksamheter och aktiespekulationer, som har ett slut. Alla finansbubblor spricker förr eller senare.

  3. Liknande smörja om USA,s framtida oljeoberoende stod i vår provinsialblaska i förra veckan. Man kan stilla undra om det är en styrd agenda och i så fall av vem?

  4. Jag har den senaste tiden fått flera frågor om varför Brentoljan (Nordsjöolja) handlas till sånt överpris gentemot USA:s WTI-olja. Jag har tyvärr inte haft något bra svar, men med lite letande fann jag igår något slags svar, som också ger en vink om hur framtiden kan se ut. Ser vi på ett långt tidsperspektiv så brukar WTI-oljan betalas något bättre än Brentoljan, se diagrammet nedan. Förklaringen är vad jag har förstått att WTI-oljan är av något högre kvalitet.

  5. Företaget har även en pågående provborrning i Taza-fältet, vilken bör vara avslutad inom de närmaste veckorna. Det finns med andra ord läge för ytterligare positiva överraskningar under hösten. I detta fält äger Shamaran Petroleum 20 procent. I en presentation från den 26:e juni i år anges potentialen till mellan 116,5 till 603,4 miljoner fat totalt.

  6. Så mycket som 1,2 miljarder fat olja kan det finnas där nere under havsbotten. Vilket naturligtvis är glädjande för världens bilister. Tyvärr är det nu så att allt är relativt. 1,2 miljarder fat olja låter mycket, men är mindre om man betänkar hur extremt mycket olja vi använder varje dag i den oljedrivna delen av världen: 86 miljoner fat. Det innebär att det nya oljefyndet räcker till max två veckors förbrukning.

Comments are closed.