Ekonomi - Energi - Politik

Ingen beredskap för kriser i livsmedelsförsörjningen | SvD

Print Friendly, PDF & Email

I dag skriver Sven Lindgren från Civilförsvarsförbundet om att en kris så måste den enskilde klara sig själv. Detta är i och för sig inte några nya uppgifter som kommer ut, men bra att det skrivs ändå. Vi har skrivit om detta ett antal gånger bland annat här och här.

Sven Lindgen ställer ett antal frågor:

 • Men hur är egentligen den svenska självförsörjningen av livsmedel?
 • Hur stor är den svenska jordbruksproduktionen?
 • Säkrar EU:s jordbrukspolitik vår försörjning?
 • Finns beredskapslager eller annan beredskap för vår livsmedelsförsörjning?
 • Vem tar ansvar i händelse av kris?

Och hur dagsläget ser ut:

 • Det finns inget produktionsmål för svenskt jordbruk
 • Vi är självförsörjande på spannmål, men produktionen av mjölk, gris- och nötkött har sjunkit till mellan 40 och 60 procent
 • Sedan inträdet i EU finns inga beredskapslager Inte heller EU har några.
 • Det finns ingen statlig myndighet med ett samlat försörjningsansvar

Och Sven L fortsätter.

Vid ett avstängt krisläge bortfaller häften av Sveriges livsmedel, dem vi importerar från utlandet. Vi kan naturligtvis livnära oss på att äta vegetabiliskt, slakta djuren och leva på potatis och bröd.

Även på kort sikt är sårbarheten hög. Viss lagerhållning finns i alla delar av livsmedelskedjan. De enskilda hushållens livsmedelslager beräknas räcka i 3–12 dagar. Dagens butiker har inga lager. Det vi ser på hyllorna är det som finns, och det räcker bara en dag. De fåtaliga centrallagren räcker i 3–8 dagar. Livsmedelsindustrin och importhamnarna har tillgångar för ytterligare ett par dagar. Alla lager är i princip på hjul.

Till detta så har vi i stort sett lagt ner försvaret som hade en stor organisation som snabbt kunde sättas in för olika uppgifter.

Sven skriver som slutsats:

 • Om transportsystemet kollapsar är det tomt i butikerna efter ett dygn.
 • Om landet isoleras är hälften av våra dagliga livsmedel borta efter 10–12 dagar – även om transportsystemet skulle vara intakt.

Detta är nästan skandal om det är så som Sven L skriver om en påbörjad utredning men kanske inte förvånande vi har sett det i flera utredningar att kriser inom energiförsörjningen inte behandlas och Energimyndigheten blundar också för Peak Oil och ser bara det som IEA och WEO skriver.

I direktiven till den påbörjade utredningen ”Konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion” finns sårbarhetsaspekten inte med. Inte en rad om självförsörjningsgrad eller uppgift om att ta fram mål för det svenska jordbruket. Men man skriver: ”De naturliga förutsättningarna i kombination med god tillgång på mark och vatten innebär stora utvecklingsmöjligheter för en ökad jordbruksproduktion. Trots detta är utvecklingen i viktiga delar av svensk primärproduktion vikande.” Det vore klädsamt om också försörjningsfrågan togs upp i utredningen. Det finns möjligheter!

Den är upp till var och en anser Sven Lindgren, och det tror jag är en riktig bedömning och ärligt talat så kommer det nog att så förbli. I september 2008 var vi timmar från en kolapps i det finansiella systemet vilket kunde fått betalningssystemet att stanna. För 10 år sedan hade England en förövning hur snabbt det kan gå.
Vi har beskrivit olika scenarier för hur en nergång i oljeutvinningen skulle kunna se ut som ni kan börja läsa här.
Sven L avsluta detta så här.

Olika myndigheter har olika ansvar och mycket kan klaras genom samverkan. Men faktum kvarstår: Vid en försörjningskris måste den enskilde klara sig själv. Det är viktigt att ta egenansvar. Det finns tyvärr ingen statlig myndighet med utpekat samlat ansvar för vår livsmedelsförsörjning. Varken myndigheterna eller politikerna talar heller om för medborgarna att om det blir kris, så får de klara sig själva.

Det vore i och för sig klädsamt om myndigheterna berättar att som det ligger till och kanske ger lite råd och anvisningar.
Vi hade en survivalist som gästskribent en gång dessa är mer experter på olika överlevnadstekniker än vi själva. Civilförsvarsförbundet har också mer information hur man gör.
Via Ingen har samlat ansvar för livsmedelsförsörjningen vid kriser | SvD.

__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

4 Comments on “Ingen beredskap för kriser i livsmedelsförsörjningen | SvD

 1. Än en gång undrar man – vad tänker våra politiker på? Tidigare var det självklart för alla att ett land skulle ha en beredskap för situationer där den vanliga livsmedelsförsörjningen slutar fungera. Idag tycks det vara självklart för politiker att vi inte ska ha en sådan beredskap. De diskuterar inte ens frågan.

  Vi andra som fortfarande tycker att en beredskap är självklar får inga svar. Vi kan bara gissa. Kanske de tänker att det är annorlunda nu, att det aldrig mer kommer att hända eller att om det händer så händer det alla och då kommer alla att hjälpa till, ungefär som om det inte vore något större problem. Eller kanske de tänker att marknader alltid fungerar? Om det blir stopp någonstans så kommer priserna att signalera detta och locka fram nya möjligheter på annat sätt?

  Många frågor men inga svar. Och varför svarar de inte? Vi kan bara gissa. Handlar det om psykologi, sociologi, ideologi, eller vad kan det vara?

  Jag vet, alla har sina egna favoritsvar. Men oavsett vad som är de rätta svaren på dessa obesvarade frågor så känns det sjukt.

 2. En synisk kommentar.

  Kan det vara så ett Eliterna medvetet låter utvecklingen gå mot en matkollaps, för att se på vilken befolkningsnivå som det uppstår balans mellan tillgång och efterfrågan på kalorier ? En balans som i grunden är en balans mellan tillgång och efterfrågan på energi!
  En balans där Eliterna och deras klanmedlemmar långsiktigt kan överleva.

 3. Jag tror det ligger en del i detta, kanske inte direkt men indirekt. Med det senaste om vad NSA samlar in, och det är inte bara Metadata utan det är mer, inom en snar framtid kan dom nog samla in i realtid.
  Då är alla övervakade överallt, fattiga som inte har mobiltelefoner kommer att få dessa av myndigheterna.
  Det finns en lång artikel om detta här.
  http://crash-watcher.blogspot.se/2013/07/turnkey-tyranny-and-energy-decent.html
  Som artikeln avslutas:
  How about a small percentage of the population living an energy-rich, networked lifestyle, with total allegiance to maintaining the establishment. Of course, this elite group would be under intense, automated, continuous monitoring. If any of these elite were to publish something online that the NSA’s computer’s deem to threaten the establishment, well, these publications could simply be automatically blocked.
  Resten av befolkningen lever på 1800-tals nivå och sliter för att leverera till eliten.

 4. Oscar, det är nog snarare så att politikerna är en reflektion av folkviljan och agerar därefter. Antag att två partier/block tävlar om makten vid nästa val och den ena säger att ”det är lungt, ingen fara, beredskap behövs inte”, medan den andra säger: ”-Vi behöver bygga upp en ordentlig beredskap inför framtida oroligheter, vilket tyvärr kostar pengar, så alla medborgare kommer att få en extra beskattning på 1.000 SEK i månaden, men då får vi också en bra beredskap och står starka”….

  Den sorgliga sanningen är att varken du, jag eller någon annan kommer att rösta på detta alternativ.

Comments are closed.