Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik

När larmen tystnar en heldag på ABF i Stockholm

Print Friendly, PDF & Email

Den 18 januari 2014 mellan 10-16 kommer ett antal organisationer, däribland ASPO Sverige, att arrangera en heldag om bland annat de tre E:na Energi, Ekonomi, Ekologi med inbjudna politiker från Riksdagen.
På länken nedan kommer mer information att läggas ut varefter programmet blir klart, vi kommer även att uppdatera denna post varefter mer information kommer. ASPO kommer att hålla i delen som handlar om Energi. Så boka dagen så hoppas vi att det blir en intressant dag och att många kommer. Ett av syftena är också att olika organisationer ska träffas och utbyta kunskap.

Det kommer sedan att bli fler arrangemang under året fram till valet i september. Så håll utkik efter #klimatval som kommer att dyka upp lite här och var.

Preliminärt program den 18 januari.

Kl 10-12 börjas dagen med workshops och föredrag som vi miljöorganisationer håller i. Parallellt inleder Andreas Malm, Stefan de Vylder och Energigruppen inom Klimataktion open-space-diskussioner i tre andra rum kring temana hållbar ekonomi, energi och rättvis världsordning.

Kl 13 börjar en politikerdebatt där inbjudna politiker från miljö- och jordbruksutskottet redogör för hur deras plan ser ut inför en nödvändig omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle. Sedan hoppas vi på ett givande samtal mellan närvarande och politikerna.

Kl 15 är det dags för miljöorganisationerna att samlas kring en gemensam färdplan för att få upp klimatfrågan på den politiska agendan.

Visionsgruppen. Och på Facebook sidan finns mer det är bra om man anmäler, då det kommer att finnas något form av förtäring att köpa.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

4 Comments on “När larmen tystnar en heldag på ABF i Stockholm

 1. Idag krävs en total omvandling av samhällsordningen, så att den vitaliserande bilden av den universella människan som faktiskt är inneboende och verksam i oss alla på något sätt kan bli känd för medvetandet genom varje detalj och handling i det sekulära livet dvs en samhällsswitch från huvud till kroppen.

  Primärvärlden består av längan efter det naturligt ursprungliga istället för statens och kyrka.
  dogmatiska påståenden. Det primära ligger djupt förankrat och välfungerande från början vilket gör att vi utvecklas naturligt gott och rikt, om det inte försätts ur spel eller begränsas.

  Det naturligt primära är bl.a. gemenskap, värdelöshet, mångfald, allas föräldring och ansvar över alla så att passiviteten över går till en kreativ intimitet. Ekonomisering av relationer skapar delning och dualismens motstridigheter, symbiostrassel mm vilket i sin tur skapar rädslor genom sina villkorligheter.

  Det primära för människan är att samarbeta, vars göranden frambringar en känsla av att leva socialt, vilket värnar och välkomnar. Men idag finns en underliggande värdering i att försöka medicinera bort sociala problem. Att undangömma sorgen över bristande relationer, inte räcka till mm hjälper föga.

  Tyvärr har den västerländska kulturen utvecklat en ovarsamhet mot själva livet, vilket pris, är just livet självt. Kroppen ger till sist upp under ett allt hårdare socialt tryck.

  Detta primära har kommersialiserats och relationerna ekonomiserats, men alla har all information som behövs för att frigöra sig från dessa tankefel. Konsten och svårigheten är att göra informationen tillgängliggörs just för att civilisationen har rationaliserat bort mycket av det primära med metod och teori för att hantera problem och lösa det med sekundärt tänkande, istället för att förstå och lösa det existentiellt, med livet självt som utgångspunkt. Inte som tex. dagis som skall socialisera och kultivera barnen så att det blir lika i kunskap i styrda värden som verkan i världen.

  En fokusförskjutning har inträffat från självreferens till utifrån liggande värderingar vilka skapar majoritetsmissförstånd som allmänt vedertagna tankefel. Förändring börjar inte i det yttre utan i ditt eget tänkande genom att du förändrar din egen referenspunkt. I primär-arbete finns det enkelhet utan att förenkla där gemenskap är ett naturligt tillstånd. Så vad är det vi gör när gemenskapen, intimiteten upphör ?

 2. Hej
  Tack för en fin dag på ABF

  Jag skulle vara tacksam om Ni kunde maila mig titeln på filmen som Ni visade idag

  Hälsningar Olle stålö

 3. Vill i likhet med Bengt tacka alla som kom och diskutera filmen There´s no tomorrow. http://www.youtube.com/watch?v=VOMWzjrRiBg

  Intressant att så många ifrågasatte budskapet i filmen som upplevdes oerhört dystopiskt och pessimistiskt. Några tyckte att filmen innehöll alldeles för många sakfel, bl a om fisket. Och att filmen inte skulle kunna visas av det skälet. Som vanligt är det lätt att fokusera på små detaljer som kan vara fel eller ifrågasättas och sen av de skälet göra ned och förneka hela filmen. Det är synd! Tycker själv att några inslag i filen är lite otydliga och saknar andra, men det innebär inte att jag dömer ut filmen, tvärt om. En av de bästa filmerna så här långt om det läge vi befinner oss i och vägen framåt. Det tre E:a beskrivs på ett bra sätt och budskapet är kristallklart! Ska vi komma tillrätta med alla miljöproblem måste vi koncentrera oss på orsakerna till dessa. Nämligen ändra vårt ekonomiska system frivilligt, annars kommer vi att glida in i ett omfattande kaos när konsekvenserna av bristen på fossila bränslen blir allt värre för samhället, vår livsstil och vårt ekonomiskt system som förutsätter en exponentiell tillväxt. Många undrade också vem är Richard Heinberg. Varsågod här är en presentation: ”
  Richard is a Senior Fellow of the Post Carbon Institute and is widely regarded as one of the world’s foremost Peak Oil educators. He has authored scores of essays and articles that have appeared in such journals as Nature, The American Prospect, Public Policy Research, Quarterly Review, The Ecologist, Resurgence, The Futurist, European Business Review, Earth Island Journal, Yes!, and The Sun; and on web sites such as Resilience.org, TheOilDrum.com, Alternet.org, ProjectCensored.com, and Counterpunch.com.” http://richardheinberg.com/about

Comments are closed.