Ekologi - Ekonomi - Energi - Politik - Sociologi

Att modern teknik ska ge oss hållbarhet är en hägring!

Print Friendly, PDF & Email

Vad har svenska politiker för trygghet och beredskap att erbjuda oss medborgare vid de kriser som kommer att torna upp sig? Först en rejäl finanskris, sen…… Hur får vi då mat? Har vi överhuvudtaget någon livmedelssäkerhet? Hur ska man hålla de grundläggande samhällsfunktionerna igång, som sjukvård, skola och omsorg?  Alf Hornborg ställde dessa frågor när han framträdde den 6 mars i Stockholm på ett seminarium anordnat av Steg 3.

-Frågan man ställer sig, varför får inte fler forskare uppdraget att belysa dessa livsviktiga frågor. Det verkar som om beredskapen inför framtiden som lagts på politiker, ekonomer och makteliten förlitar sig på framtiden säger Alf Hornborg.

Alf Hornborgs förslag på lösning omfattar basinkomst (medborgarlön), komplementära valutor och att vi arbetar för mycket. Vi behöver få en arbetstidsförkortning! Allt för att kunna möta en rejäl finanskris som vi kommer att inträffa tidigare än vi tror. Pengar kan en dag bara försvinna i tunna luften – hux flux

-Och att tro att mer modern teknik ska rädda oss är en illusion, då det är pengar och prisskillnader som möjliggör modern teknik, inget annat säger Alf Hornborg,
-Det är energi som vi behöver inte pengar
-Pengar är ”fiktiv energi”
-Det är pengar (och prisskillnader) som, möjliggör modern teknik (”maskinen”)
-Modern teknik innebär att förskjuta arbete och miljöbelastning till andra människor.
-Modern teknik bygger på ojämnt utbyte av nedlagd arbetstid och naturresurser.

Lyssna och se på detta seminarium från 6 mars arrangerat av Steg 3. Verkligen en tankeställare om vad som komma skall och behovet av att åtminstone ha en kris- och beredskapsplan inför den omställning och stora förändring som väntar oss. Men det finns kanske hopp enligt Hornborg!

http://youtu.be/KjAt6bBFBQE

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

3 Comments on “Att modern teknik ska ge oss hållbarhet är en hägring!

  1. Om man förstår grundproblemet, nämligen att vi människor är alldeles för många och att vi alla lever liv som kräver alldeles för mycket exergi/capita, vilket sammantaget resulterar i en överförbrukning från naturen blir det ju också självklart att ingen teknik kan lösa denna obalans. Det enda rimliga svaret på detta dilemma är att vi blir väldigt mycket färre än nu och också nöjer oss med ett minimum av exergi/capita – ungefär så¨mycket mat vi behöver/capita – dvs såsom vi levde på stenåldern och som gäller alla andra djur.
    Eftersom ett sådant scenario är helt oacceptabelt för oss (nu när vi har skapat denna underbara värld med alla sina bilar och flygmaskiner och sju miljarder människor), kommer ingen att sträva åt det hållet men eftersom naturen på planeten också är underkastad omutliga regler för sin existens och alltså inte böjer sig ens för Homo Sapiens, ”skapelsens krona”, så får vi väl fortsätta att sätta vårt hopp till gudarnas välvilja i stället för att erkänna den fysiska verkligheten (det fungerade ju på stenåldern…).
    För att få behålla sin position i detta samhälle måste man tala som Alf Hornborg; att tala klarspråk och detronisera människan själv och hennes framfart – hur illa denna än stämmer med naturens lagar – ger endast minuspoäng (och inget jobb).

  2. Hållbar teknik (=förbrukar ett minimum av exergi) är naturligtvis alltid välkommen, men vi måste väl ändå börja i rätt ände när vi strävar ditåt. Kan en civilisation med sju miljarder människor och alla våra exergislukande påhitt någonsin bli hållbar? Varifrån kommer den exergi som ska försörja denna värld? Människan tycks inte alls förstå dessa termodynamiska sammanhang utan fortsätter på samma sätt som på stenåldern (kan vi göra annorlunda?) utan att se hur mycket större vårt avtryck på miljön idag är. Och det är ju alltid skönare och enklare att granska detaljer än att stirra verkligheten i ögonen.

Comments are closed.