Ekologi

Den omvända hockyklubban

Print Friendly, PDF & Email

En mycket skrämmande kurva är detta ekologiska stup som vi nu befinner oss i. Kurvan visar förhållandet mellan massan av den mänskliga befolkningen och massan av de vilda landlevande däggdjuren.


I dag är vi runt 8 miljarder människor på jorden år 1800 var det 1 miljard. Om vi räknar med 50 kg per person så blir det 400 Mton, samtidigt är alla vilda landlevande däggdjuren 20 Mton. År 1800 var dessa 4 gånger högre och 5 gånger högre fr 10 000 år sedan.
År 1800 hade varje människa 80 kg vilda djur och i dag är det 2,5 kg!
Kurvan blir då så här för de senasta 10 000 åren:

Mass ratio (left axis) and total mass (right axis) of wild land mammal mass per person on the planet. Note the logarithmic vertical axis, as is necessary to show the wide range of values.

Med denna takt så går vi snabbt mot 0! NULL! ZERO!

Den matematiska kurvan 15.0 − 10.37×exp[(year – 2000)/137.07]

Här hjälper inte elbilar, vindkraftverk, CCS, gruvor mm. För detta är ett existentiell predikamant.

Nuvarande fördelning av massan, som finns hos Greenspoon et al. (2023)
Tom Murphy har även skrivet Death by Hockey stick. Mer information finns här i denna artikel.

Källa: Ecological Cliff Edge | Do the Math

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “Den omvända hockyklubban

  1. Mycket intressant, viktigt och allvarligt! Idag vet vi ju till exempel att valarnas (och förmodligen andra havslevande djurs) avföring är med och göder de ytliga vattnen så att plankton får tillräckligt/mer näring och kan föröka sig, suga i sig CO2 och lämna syre till luft och vatten.

Comments are closed.