Energi

effekt om oljetoppen del 3

Print Friendly, PDF & Email

Richard HeinbergPost Carbon Institute presenteras i sista artikeln i tidningen. Richard Heinberg har skrivit en rad böcker bland annat The Party’s over, Peak Everything och Blackout där han varnar för Peak oil och en ohållbar livsstil. Han är av den åsikten att Peak Oil redan inträffat eller gör det inom kort. När den traditionella tillväxten blir historia och vi kommer att mycket högre grad arbeta inom jordbruket. Omställningen kommer inte att vara enkel när vi går från en globaliserad värld till en lokal, och den kommer att gå oplanerat till och bli kaotiskt. Vi har vetat om vad vi behövt göra i över tretio år men inte gjort några förberedelser. Sedan kommer han in på klyftorna mellan Nord och Syd som inte är hållbara, och världen räddas inte av omfördelning utan att alla anpassar sig till naturens resurser. När han kommer in på befolkningstillväxt, och lokal anpassning så kommer han in på att invandringen till USA måste begränsas då landet redan är överbefolkat. Lösningen som han ser det är att undanröja risken att människor blir ekonomiska flyktingar. Men frågan om det lokala kontra det globala kan lätt bli politiserat och dra till sig ytterligheter på den politiska skalan.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious