Energi

Det handlar om exergi, dumbom.

Print Friendly, PDF & Email

Det är inte som låten ”Money makes the world go round” ur filmen Cabaret, utan det är Energi, eller rättare sagt det är Exergi som får ekonomin att gå runt. Den mängd arbete du få ut av en viss energikälla beror inte på mängden energi den innehåller, utan om skillnaden i energikoncentration mellan energikällan och omgivningen.

Detta är en grundsten i fysiken och som många glömmer bort, termodynamikens andra lag. Energi flödar från en koncentrerad form till en lägre koncentration. Ett badkar med varmt vatten som får stå, svalnar och till slut vill man inte bada i det längre. Energin finns fortfarande kvar för energi kan inte förstöras eller skapas. Värmen som förut fanns i vattnet har nu värmt upp rummet lite, och det finns fortfarande värme kvar i vattnet, men skillnaden mellan rummet och vattnet har utjämnats. Detta är en liten energikris, det går inte att värma sig i badkaret, det är inte brist på energi för all energi finns kvar i vattnet och rummet. Utan vad som saknas är en brist i olika energi koncentrationer som kan göra ett arbete, som att bli varm av badet. Denna brist på nyttig energi kallas Exergi. Hur skulle vi kunna lösa denna energikris, vi måste öka energikoncentrationen i badkaret igen. Vi kan fylla på med hett vatten eller värma upp med en elektrisk doppvärmare, och genom att använda energi med en högre koncentration gå över till en lägre nivå så utförs ett arbete.

Ett annat exempel är säg bensin, en viss mängd bensin innehåller potentiell energi som kan användas till nyttigt arbete som att flytta en massa från en plats till en annan. När detta är gjort så har exergin förbrukats men energin finns kvar som värme.

Tar man sedan hela kedjan från oljekällan till bensintanken så blir det många led som exergi förbrukats på, se denna bild.

Pengar går i motsatta vägen som energi går, vilket Howard T. Odum noterade och kopplade ihop Ekologi och Energi.
Då kan man rita en sådant här bild som beskriver hur flödena är för energi, material och information. Här ser man var exergin och energi går.
Rött är värmeförluster, grått är arbetskrafts energi, mörk kurvig linje är pengar.
Emergi är produktens inbyggda energi.
I början av 70-talet så började flödet av exergi att minska, även om energimängderna ökade så minskade exergin beroende på att EroEI minskade för att nog passera toppen ca 1990, vilket ledde till att Finansbranschen började att tricks för att uppehålla illusionen av fortsatt tillväxt. Som alla traditionella nationalekonomer och politiker tycks tro så spenderas det för lite pengar för att få BNP att växa, när det bara är ökande exergi som kan skapa tillväxt.
__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

3 Comments on “Det handlar om exergi, dumbom.

  1. Och så finns det ett till sätt att få badvattnet aptitligt, nämligen att öppna fönstret så att luften i rummet blir kallare. När det är noll grader i rummet kan badvatten som är tjugo grader framstå som komfortabelt. Det var väl nåt sånt tänk de fick ekonomipris för i år?

Comments are closed.