Ekonomi - Energi

Farliga exponentialfunktioner

Print Friendly, PDF & Email

Tullett Prebon ett finansinstitut i London har skrivit en tung rapport om den farliga exponentialfunktionen. Deras inspirationskälla verkar har varit C. Martensens Crash Course bland annat. Och hur viktigt (ERoEI) kommer att bli. Och citatet på omslaget är detta!

Den som tror att exponentiell tillväxt kan fortsätta för evigt i en begränsad värld är antingen en galning eller en ekonom.”

Dom skriver bland annat, ”society and the economy are, essentially, energy constructs.” vilket vi har hävdat länge. Deras åsikt om Peak Oil teorin tycker dom är alltför enkel, det stämmer helt, ju mer man studerar ju mer komplex blir hela bilden.

Rapporten är indelad i tre delar.

  1. Exponentialfunktionen, med exempel som ränta på ränta, befolkningsökningen och oljeanvändning och instämmer Chris M. ”The current population of the earth is sustainable only because of an abundant supply of hydrocarbons, and principally of oil.
  2. Exponentiell pengar, om inflationen i USA sedan 1666 och vad som påverkat denna. Utvecklingen av M3 sedan 1959. Man tar även upp QE och vad detta är, och vad som många glömmer och det är omloppshastighet på pengar som avgör om det fungerar eller inte. Och hur denna exponentiella skuldbörda som nu växer är en generationsstöld. Och “inflation is the “hard drug” of the capitalist system”
  3. Den styrande dynamiken är att pengar är en symbol för energi och att detta pris har blivit förvridet när vi fan lagrad solenergi. Och att ekonomi egentligen är en energiformel.

Sedan kommer ett avsnitt om kollaps av exponatiallfunktionen leda till en ekonomisk, finansiell och social kollaps? Avsnittet avslutas med ”A mass collapse of exponentials could be catastrophic.

Sedan kommer en diskussion om Peak oil om att vi står inför en nergång snart, författaran har två argument för att det inte är så. För det första är de utvinningsbara reserver är mycket större och därtill kommer okonventionella oljor. Och för det andra så spelar ekonomin in, mindre olja ger högre pris, vilket leder till minskande efterfrågan och ändrat beteenden. Men detta är inte den viktiga frågan utan det är ERoEI och tillgänglighet och det är här som problemen kommer att visa sig först. Och vi kan glömma teknofixar, ”Technology is not the Seventh Cavalry, poised to ride to the rescue.”

Det är en stor brist att ekonomer och beslutsfattare inte använder ERoEI begreppet i sina analyser.

Nettoenergi
Nettoenergi

Som avslutning detta citat:

We believe that an exponentials analysis can alone explain an impending collision between an economic system which, by its nature, must grow, and a finite resource set which, ultimately, cannot grow. When this collision eventuates, it is likely to be one of the most important changes in the lifetime of anyone reading this report.

Detta är en rapport som borde vara obligatorisk för Svenska myndigheter och beslutsfattare, men det är kanske för mycket begärt, då detta är ett svårt och komplext område. All heder ska gå till Chris Martenson som har varit en stor inspirationskälla för författaran Tullett Prebon, deras värdeord stämmer väl in på denna rapport, ”staying ahead of the markets”.
Bilden man får av de rapporterna som kommit i år är att de med insikt i dilemmat kommer från finans– och försvarssektorerna, och från England, Tyskland och USA.
__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “Farliga exponentialfunktioner

Comments are closed.