Energi

Militären tar ledningen i Peak Oil debatten

Print Friendly, PDF & Email

Det verkar som det är militära planerare och expertgrupper som har förstått och även varnar för vad Peak oil verkligen betyder för samhället. Det kanske inte är så konstigt, militären är inte beroende av vilja att vara till lags och väljas om regelbundet. När kommer civila myndigheter till liknade ståndpunkter som de militära?

Det har hittills varit tre tunga rapporter om energi och Peak oil. Det började i februari med United States Joint Forces Command och deras rapport ”The Joint Operating Environment 2010” skriven av militärer för militärer, Peak oil nämns inte direkt men den talar om en bristsituation redan 2015 på 10 MBD.
Sedan kom Bundeswehr Transformation Center i augusti med sin rapport ”Sicherheitspolitische Implikationen knapper Ressourcen” Den är mycket mer rakt på med direkt en konsekvensanalys och vad detta kan betyda. Som detta citat, tidsfaktorn är oerhört viktig, när ska politiker och myndigheter förstå detta?

Time is the deciding factor for the success of a transformation to a post-fossil fuel society” (p. 80).

Och nu i september kom ”Fueling the Future Force” från en expertgrupp Center for a New American Security (CNAS) som står nära Washington’s maktcenter. Inte heller här finns Peak oil med men vad man säger är att år 2040 måste U.S. Department of Defense var fri från fossila bränslen, ingen liten uppgift. Detta citat är rätt intressant varför två inte nämner Peak oil även om det är det som ligger i bakgrunden.

The authors of Fueling the Future Force are smart enough to know that when you are delivering a message no-one wants to hear you have to choose your battles very carefully – so out goes peak oil.

ASPO kanske har valt fel strategi för att få ut budskapet? eller.

__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

3 Comments on “Militären tar ledningen i Peak Oil debatten

  1. Om man är militär och gör en rationell analys av det där med PeakOil, då bör man nog lägga upp en s.k. ”road-map” för de närmaste 50 åren. Där kan man planera för man långsam avveckling av flygplan och stridsvagnar och allt sånt där flams, och sluta med återinförande av kavalleri, hillebarder och armborst. Att tro att man skall kunna fortsätta som förut med biobränslen framställda av kottar och avloppslam är nog en smula naivt.

  2. återinförande av kavalleri, hillebarder och armborst.

    Det är bra, armborst är ett rätt OK vapen, men man måste ha vapenlicens för detta, vilket man inte behöver för pilbåge.

Comments are closed.