Ekonomi - Energi - Sociologi

ClubOrlov: Peak Oil är Historia

Print Friendly, PDF & Email

Dmitry Orlov har ett långt inlägg på ClubOrlov om Peak oil, att teorin om PO är nonsens, inte tiden fram till toppen utan därefter. Många kan i dag säga att Peak Oil är på det hela korrekt, även om många ännu inte vill använda begreppet, utan använder ordet ”vågig platå” i stället. Det som nonsens i Peak oil teorin som finns är nersidan av Peak oil kurvan.

ASPO prognos
ASPO prognos

Uttömningen av enskilda oljekällor eller länder kan få ett utseende som kurvan ovan med många ojämnheter, men att jorden som helhet kan få denna kurva på nersidan är nog väldigt optimistiskt. På uppgångssidan stiger tillgången på olja men efterfrågan varierar som leder till upp och nergångar i utvinningen som varierar på uppgångskurvan. Men på nersidan är alltid efterfrågan större än utvinningen alla olja som kan utvinns kommer att utvinnas. Peak oil teorin förutsätter att på nersidan så kommer den globala ekonomin att fungera optimalt, så att efterfrågan som kan mötas får olja men efterfrågan som inte kan mötas kommer att sopas bort, vilket leder till två lägen för aktörer på marknaden. Denna förskönade bild är inte trolig.

  1. forsat konsumtion som vanligt
  2. sluta konsumera och avveckla

Är detta ett normalt beteende i punkt 2? har vi någon gång sett detta?

Vårat ekonomiska system är i grunden byggt för den ena sida upp, på nersidan behövs det ett halt annat system som inte många kan föreställa sig det finns en del idéer.

Ett land som inte klara sin inhemska oljeutvinning har två alternativ.

  1. Importera olja.
  2. Kollaps

Men Jorden har inte möjlighet med 1 utan återstår 2. En del kan göras för att minska förbrukningen frivilligt innan läget blir kritiskt, men det tar tid och kostar mycket pengar och när väl krisen är ett faktum är det väldigt svårt att göra långsiktiga förändringar. Hirsch rapporten hävdar att det tar minst 20 år att ställa om vårt energisystem.

Varför skulle en bristsituation leda till ekonomisk kollaps. I vårt industrialiserade ekonomi betyder en minskande oljekonsumtion en minskande ekonomisk aktivitet över lag. Olja används för att flytta varor och leverera servis till samhället. En mindre mängd olja betyder en mindre ekonomi. Vid vilken tidpunkt kommer den krympande ekonomin att leda till underhållsrutiner inte följs och till olika stopp i verksamheter. Den initiala bristen behöver inte vara så stor förrän olika feedback loopar börjar inträda, som köer på bensinstationer och fyllning av extra kärl till svart handel av bränsle.

Till detta kommer Export land effekten som gör att länder som importera kan mycket snabbt bli utan olja totalt, och då blir kurvan tvärt avbruten ner för dessa länder.

Och sedan kommer Energy Returned on Energy Invested (ERoEI) och gör nersidan än svårare att förutsäga, det går åt mer energi för att utvinna den slutliga produkten. I oljeerans inledning så var denna faktor 100:1 då man nästa grävde fram oljan, nu ligger vi kanske på 10:1 för plattformar för djuphavet som ibland brinner upp. Dagens oljeindustri kan troligtvis inte fungera ner mot 3:1, och då blir nergången mycket brantare.

Och i vår moderna värd där allt är just in time och produktionen är global så kan en enskild liten viktig komponent betyda att verksamheten helt stannar. Och skulle detta gälla oljeutvinning med viktiga delar från ett land som importera olja och nu finns inga exportörer av olja längre.

Med alla dessa faktorer så förstår man att en sådan mjuk nergång är inte möjlig. Vem du än är, och var du än är så kommer troligtvis dessa tre steg att inträffa:

Steg 1: Du har din nuvarande tillgång till transportbränsle och service.

Steg 2: Du har starkt begränsad tillgång till transportbränsle och service.

Steg 3: Du har ingen tillgång till transportbränsle och starkt begränsad transport alternativ.

Det är under Steg 1 som du har möjlighet att ställa om för att lindra de två nästa stegen. Men vad som är de bästa åtgärderna är svåra att förutse. Men en sak är nog klar att som Peak oil kurvan ser ut, så kommer inte utfallet att bli.
Bearbetad från ClubOrlov: Peak Oil is History.

Detta ligger ligger nära de två sista scenarier som vi har tagit upp, det första är den linjära nergången som även Orlov ser som orealistisk.

__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

2 Comments on “ClubOrlov: Peak Oil är Historia

Comments are closed.