Energi

Kommer Peak Oil vara en gäst eller spöket vid festen?

Print Friendly, PDF & Email

I WEO 2010 som kom häromdagen från IEA så finns denna rubrik med, det är första gången IEA nämner Peak Oil. I sammanfattningen står det också att Peak Oil på råolja inträffade 2006.

Crude oil output reaches an undulating plateau of around 68‐69 mb/d by 2020, but never regains its all‐time peak of 70 mb/d reached in 2006.

Den blå kilen är oljefält som ska utvecklas eller hittas och den är exakt lika stor som minskningen av ordinär olja.
Det IEA förlitar sig ska klara att tillmötesgå efterfrågan är oljesand från Kanada, Venezuelas extra-tung olja, och andra mindre viktiga källor. Sedan ska oljefält utvecklas och hittas för att täcka in en brist på 50 M fat per dag, men om man räknar ihop vad det ska komma ifrån, vilket Mats L har gjort då får man denna lista.Saudi: ca 5,2 Mfat/dag
Irak 4,5
Brasilien 3,3
Kazakstan 2,4
Kanada 2,2
Venezuela 1,7
UAE 1,4
Kuwait 1,2
Iran 1,1
Quatar 0,9
Nigeria 0,7
Libyen 0,5
Algeriet 0,4

Vad vi vet är att Saudiarabien vill spar olja för framtiden, så 5,2 låter väldigt optimistisk. Detta ger en total ökning: 25,5 M fat / dag är mycket optimistiskt. Det gör att det fattas troligen mer än ca 25 M fat / dag i bästa fall. Det finns flera fakta som inte IEA har tagit hänsyn till och dessa är:

 • Nettoenergi och ERoEI, verkar inte finnas med i beräkningen. Utan ett fat olja från oljesand har samma värde som råolja vilket inte är fallet om man tar med ERoEI.
 • Energikvalité, energi har olika egenskaper och kan inte bytas ut utan stora investeringar, etanol kan inte ersätta bensin och diesel rakt av, lika lite kan el ersätta olja mer än i vissa fall.
 • Det finns analyser som visar att högre oljepriser leder till recession, IEA förutsätter tillväxt även om priset stiger.
 • OPEC reserver är troligtvis förskönade till stor grad, men ändå används dessa som grund för IEA. Även andra områden har felaktiga reserver, nu senast Alaska där reserverna minskades med 90%.
 • Export Land Modellen, även denna faktor finns inte med i IEA analys, denna kommer att bli helt avgörande för alla som importerar olja.

Detta är några av punkterna som inte finns behandlade i WEO, fler finns här.
Som Kjell Aleklett skriver på sin blogg.

”Amazingly, the IEA asserts we will need to find an extra 900 billion barrels of oil over the next 25 years to meet demand. But at the current discovery rate of only 10 billion barrels it would take 90 years!” Kjell Aleklett, ASPO President

Man får intrycket att IEA vill ha ut budskapet att vi har ett problem men kan inte säga det rakt ut, på grund av politiska hänsyn. Vi har gått från att Peak Oil inte gått att prata om till att vara historia, det gick väldigt fort.

Om man tittar på vilken agenda har IEA så ser man direkt en konflikt!

 • Energi Säkerhet
 • Miljö skydd
 • Ekonomisk tillväxt
 • Globalt engagemang
Tillväxt och minskande energitillförsel går inte ihop. Dessutom finns det ingen part som reviderar IEA siffror utan deras siffror får stå oemotsagda. I dag är det bara The Oil Drum, Globala Energisystem i Uppsala, och olika ASPO föreningar som granskar vad IEA skriver.  Men 28 medlemsländer använder deras data och det tillkommer även icke medlemmar som använder WEO som underlag till sina energiprognoser. Och hur många av dessa gör en kritisk analys av vad dom läser? Hur gör vår egen Energimyndighet till exempel?
Det är nog tid att tända denna skylt nu, för risken för att det blir stökigare efter denna rapport ökar.
PS: glöm inte SvT i kväll.
__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “Kommer Peak Oil vara en gäst eller spöket vid festen?

 1. Hej Bengt!
  Tack för en bra sammanfattning av IEA:s rapport WEO 2010. Tycker speciellt om att du lyfter rapporternas betydelse som underlag för medlemsländernas energiplaner och att våra myndigheter svek att kritiskt granska IEA:s rekommendationer och slutsatser.

  Idag gömmer sig Energimyndigheten bakom IEA:s rapporter och det är ju bekvämt. Att hänvisa till någon annan och friskriva sig från att tänka självständigt och dra egna slutsatser. Man sväljer IEA:s rapporter, år från år, med hull och hår. Och det verkar inte finns några tecken på uppvaknande!

  Förtroendet för Energimyndigheten borde vid det här laget vara kört i botten om man tittar på hur den myndigheten lever upp till sitt ansvar och sina samhällsuppgifter.

Comments are closed.