Energi

Tellurium 129 tyder på reaktion i Fukushima

Print Friendly, PDF & Email

Tellurium 129 detekteras tydligen nu från Reaktorn 1 i Fukushima vilket Arnie Gunderson från Fairewinds and Associates tolkar som att reaktorn gått kritisk vid olika tillfällen och eller i olika delar. Detta kan vara anledningen till att man vill fylla med betong.

Tellurium 129 (Te) har en halveringstid på 69 minuter så det borde inte finnas något kvar nu då reaktorn stoppades den 11 mars.

129Sb sönderfaller till 129Te och vidare till 129I och vidare till 129Xe.

Tellurium 129 Presence Is Proof Of Inadvertent Recriticality At Fukushima | zero hedge.

__________________
Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “Tellurium 129 tyder på reaktion i Fukushima

  1. Te-129 bildas också i sitt metastabila exciterade tillstånd med en halveringstid på 33.6 dagar. Det kan förklara förekomsten av Te-129 utan att det krävs återkriticitet.

Comments are closed.