Ekonomi - Energi - Politik

Japan använder nu 23 procent mindre el – utan störningar i ekonomin

Print Friendly, PDF & Email

Japan håller på att göra det omöjliga – möjligt. Att spara el frivilligt för att klara effekterna av tsunamin och kärnkraftskatastrofen i Fukushima. Före 1973  framställde Japan 73 procent av sin el genom att förbränna importerad olja. Under åren har denna andel sjunkit till 12 procent och kärnenergin ökat till 30 procent av elproduktionen. En utveckling som påminner mycket om den Sverige har genomgått under samma tid.

Med 54 reaktorer igång och 14 nya planerade, var Japan på väg att producera 50 procent av sin energi  med kärnkraft år 2030. Men nu genom härdsmältan i Fukushima och den strålning som läcker ur från reaktorbyggnaderna, har framtiden för Japan plötsligt tagit en annan riktning.  Mer än två tredjedelar av japanerna stödjer statsministerns uppfattning att göra sig av med kärnkraften.

Japans premiärminister förslår också att 20 % av energin ska komma från förnybar energi år 2020.  En total attitydförändring har skett till favör för förnybar energi, som tidigare varit styvmoderligt behandlad. Det skriver Tom Whipple på Energy Bulletin.

Den mest uppseendeväckande i Japan, de senaste veckorna, har varit hur Tokyo klarat en värmebölja med mindre tillgänglig energi  på grund av stängning av 19 kärnreaktorer, sedan tsunamin slog till den 10 mars 2011. De ekonomiska störningar, som förväntades ske pga bortfallet i energiproduktionen har inte heller inträffat. Wall Street Journal skriver att, ”spara el har blivit en nationell religion” i Japan. Med avstängd luftkonditionering, affärsfolk i kortärmar, belysning nedragen till ett minimum och biltillverkare som kör på helger för att spara ström för vardagar, har elförbrukningen gått ned med 23 procent, från förra året. Rullande strömavbrott för att ransonera el har upphört, ekonomin börjat återgå till det normala och de ekonomiska skadeverkningarna har minimerats.

Visst är det hoppfullt det som skett i Japan. Men denna effektivisering av el sker inte med hjälp av marknadskrafterna och under normala förhållanden, utan i en krissituation och under tvång. Nu är japanerna ett minst sagt annorlunda folk med en kultur och medvetande som få av oss förstår. Men det förmedlar ändå ett hopp om att det går att minska elanvändningen, när det handlar om nationell storkris!

Ska bli intressant att följa utvecklingen i Japan och deras allt större import av olja och gas för att kunna täcka bortfallet av sin kärnkraftsel. Kommer denna import att driva upp världsmarknadspriset på olja till ohälsosamma nivåer för världsekonomin och på bekostnad av andra mindre rika länders behov av olja? Kommer oljepriset att explodera som Nordeas oljeanalytiker Thina Salvedt befarar.

Som sagt Japan håller på att göra det omöjliga – möjligt, under tvång!

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

6 Comments on “Japan använder nu 23 procent mindre el – utan störningar i ekonomin

 1. Den senaste krisen i Sverige som kan jämföras med dem i japan borde vara avspärrningen under andra världskriget och den hanterades riktigt bra. Sedan dess har troligtvis nationskänslan och den kulturella samhörigheten försvagats, blir det en stor kris borde dock folk sluta sig samman på något sätt och med lite tur blir det runt en positiv vision eller ledare. Finanskrisen ger lite hopp då det gick att få stöd för en realistisk politik full med rimliga negativa budskap och förtroendet för regeringen ökade. Ett av de viktigaste politiska målen borde vara att försöka se till att ledarna för de största partierna i båda blocken är hyggliga typer av Jens Stoltenberg kvalitet, hur man nu ordnar det.

 2. Att säga att det är ”utan störningar på ekonomin” att exempelvis köra bilfabriker på helger är nog en sanning med modifikation. Dessutom flyttar det bara elkonsumtion – det sparar den inte. Sen är det väldigt synd att Japan lägger ner den miljövänligaste och hållbaraste elproduktionen och bestämmer sig för att öka kol- och gaskraft.

 3. Det är intressant att du skriver: ”Sen är det väldigt synd att Japan lägger ner den miljövänligaste och hållbaraste elproduktionen”. Detta skriver du när utsläppen av radioaktiv strålning från katastrofen i Fukushima är större än när den inträffade, enligt TEPCO och flera mediarapporter som kom för några dagar sedan. Black Rain är ett faktum i stora delar att Japan.

 4. @Martin: Det bär inte sannolikhetens prägel. Länka gärna till dessa uttalanden från TEPCO. Såvitt jag vet har dessa multipla härdsmältor lett till tämligen lokala problem. (Verkliga problem, alltså. Spår av radioaktivitet når ju överallt i viss omfattning.)

 5. Ja huru Peppen! Egentligen vet jag inte varför jag svarar. Kanske för att jag är naiv och tror på underverk obs inte kärnkraftsverk! Men de länkar jag kan bjuda på förutom Nicole Foss som jag känner och har skrivit bl a doktorsavhandling om kärnkraftssäkerhet i fd Sovjet är följande:
  https://www.google.com/reader/view/#stream/feed%2Fhttp%3A%2F%2Fwww.fairewinds.com%2Frss

  http://www.fairewinds.com/node/204

  Gundersen om du hört talas om honom?
  Är en respekterad gentleman med dokumenterade kunskaper om kärnenergi.

 6. Stoneleigh har jag läst en del av på TOD. Gundersen har jag hört talas om i förbigående sådär – han verkar vara en sorts amrisk motsvarighet till vår egen Lars-Olov Höglund.

  Jag har läst Gundersens senaste bloggpostningar inklusive det du länkar till, men hittar inget som stödjer ditt påstående om att Fukushima-utsläppen nu skulle vara större än i början.

Comments are closed.