Ekonomi - Energi - Politik - Sociologi

En värld utan olja – hemska tanke – ingen bil, lite mat och ständigt frusen!

Print Friendly, PDF & Email

Så kan det bli, även om förutsättningarna ser lite olika ut för USA, EU resp Sverige. Ibland kan det vara nyttigt att fundera på ett liv utan olja i det sårbara fossilsamhälle som vi byggt upp. Ett samhälle som omedelbart kommer att börja hacka, när bristen på ”billig” olja blir uppenbar för oss. T ex när vi ska försöka tanka bilen och bränslet är slut.

Världens och Sveriges transporter drivs till 80-90 % av olja. Det är allvarligt. Minst lika allvarligt är den indirekta och dolda användningen av olja i samhället. Lika omfattande som för transporter, men svår att tackla och kanske förstå. Speciellt gäller det oljans betydelse för att odla livsmedel och driva upp köttdjur i vårt industriella kemikaliejordbruk.

I en värld utan olja upphör samhället att fungera, oavsett var du bor, det tar bara olika lång tid.

Washington Post publicerade i våras en serie kallad ”En värld utan..”, som beskriver konsekvenserna av att något som vi vant oss vid och inte längre finns. Det kan vara en idé, institution, råvara, tradition, eller en händelse. Den första artikeln handlar om ”En värld utan olja”. Jag har bearbetat artikeln och lagt in några svenska reflektioner.

Först drabbas transporterna
Bränslepriserna skulle stiga direkt om oljetillförseln skulle minska eller kanske bara hotet om störd distribution. Långa rader av bilar skulle torna upp sig vid bensinstationerna. Köerna skulle inte finnas kvar så länge, eftersom bränslet snart skulle vara slut. I USA har en strategisk reserv av färdiga petroleumprodukter – bensin, diesel och flygbränsle – varit på förslag flera gånger, men aldrig förverkligats. Och det gäller även Sverige, som helt lagt ansvaret för vår energiförsörjning på de oljebolag som verkar i landet. Energimyndigheten menar att vid brist på olja så får alltid den som har pengar, köpa olja! Fin tanke eller hur?

Våra tidigare militära mobiliseringslager av bränsle är sen länge tömda med några få undantag och har inte ersatts av någon annat. Vi förlitar oss på att logistiken och distributionskedjorna fungerar! Inom en månad skulle därför varje fordons bränsletank vara torr också i Sverige, och bränslemätaren visa på ”tom”. Även vägar och räls skulle praktiskt taget också ligga öde utan trafik. Något att tänka på för dem som vurmar för Förbifart Stockholm. I USA är en liten del av järnvägsnätet elektrifierad varför bränslebristen där slår hårdare och snabbare än i Sverige. Det gör att vi kan hålla igång vår järnväg något längre tid än i USA. Men hela vårt järnvägsnät är starkt beroende av fossil  energi för drift, underhåll och investeringar.

Störningar och strömavbrott skulle snart börja. Visst, vår el (i USA) kommer främst från kol, men hur skulle kol utvinnas utan de dieseldrivna gula monsterlastbilarna? Hur skulle kolen kunna transporteras till kraftverken? (Kom ihåg att alla våra tåg körs på diesel, också). Att värma och kyla våra hem skulle plötsligt bli mycket mer komplicerat. Våra tv-apparater och bärbara datorer skulle bara fungera några veckor, innan de blir avstängda för evigt.

Elen och värmen i Sverige kommer från vatten, vind, kärnkraft och biobränsleeldade fjärrvärmeverk. Utan diesel till transporterna lär knappast vår utbyggda fjärrvärme få tillräckligt med biobränsle för att hålla igång pannorna många veckor. Och fossilbränsle används inte bara till transporter utan är också helt avgörande för drift resp underhåll av elens produktions- och distributionssystem.

Glöm bort långa dagar på jobbet, nu har vi en annan verklighet och andra problem att lösa, särskilt om det är vinter och våra hus blir kalla. Kan vi snabbt sätta upp några solpaneler och batterier? Ett vindkraftverk? Vad växer på bakgården, i parken och på allmänningen,  som kan användas som bränsle och eventuellt eldas? Hur väl har jag förberett mig för att klara både kyla, dricksvatten och el i hemmet? Vad har jag för beredskap att klara livsmedelsförsörjningen själv de allra första veckorna och månaderna. Kontanter kommer säkert snabbt att bli en bristvara. Utan cash/pengar, hur genomför jag då en bytesaffär? Har du en reserv av kontanter som det går att handla för? Kan jag byta en vara mot något annat, t ex något ätbart, när ICA-butikernas hyllor gapar tomma? En stad som Stockholm klara max tre dagar innan matvarorna börjar ta slut.

Det blir mycket värre än så, naturligtvis, eftersom en värld utan olja snabbt skulle bli en värld utan alla produkter som tillverkas av olja som vi har lärt känna, älska och lita på. Listan över saker som vi skulle få klara oss utan är enorm: nästan alla plaster, målarfärger, mediciner, apparater/datorer i sjukvården som signaler rött, kulspetspennor, bröstimplantat, golfbollar. . . . .

Äta skulle bli tuffare också. Om ingen kan köra in varor från landsbygden och distribuera färska grönsaker och andra livsmedel över hela landet, så kanske vi blir mer angelägna att gå tillbaka till grunderna och odla vår egen mat. Lokala bönder skulle bli helt nödvändigt, inte bara trottoarbönder som säljer honung på marknader. Som sagt, se till att du får livsmedel, färska och snabbt, eftersom det kommer att vara väldigt svårt med kylning. Fiske och att fiska själv kan kanske blir ett alternativ, så skaffa dig ett spö så långt lagret räcker. Tyvärr är de flesta av dem i plast. Och sen har vi fiskelinan i plast.

Och det kanske allvarligast av allt. Hur ska vårt högteknologiska kemikaliejordbruk klara av att producera livsmedel, då varken insatsmedel som gödningsämnen, bekämpningsmedel eller bränsle till maskiner, finns. Det är svårt att förneka att vi idag ” äter olja”. Och det är vårt stora dilemma!

I en globaliserad värld, där mycket livsmedel transporteras långa vägar innan de når svenska butiker, är vi säkert lika sårbara som USA. Alldeles för liten mängd av våra livsmedel, som odlas runt våra stora och små städer och byar, konsumeras inte i den angränsande staden som närodlat. Ett exempel: Endast 2 % av den mat som odlas i Stockholms län äts inom Stockholm stad.

Vår bloggranne Cornucopia skrev igår ett inlägg om Nicole Foss (Stoneleigh på The Automatic Earth) om hur hon och hennes familj förberedde sig för peak oil och ekonomiskt sammanbrott (=deflation enligt hennes teorier).
Hon insåg bland annat hur ohållbart läget är i Storbritannien, inklusive beroendet av import av fossilgas och med det Rysslands goda vilja, och ryckte helt enkelt upp bopålarna och flyttade till landsbygden i Kanada.

Detta kommer givetvis inte hända, i alla fall inte i Sverige, inte på en gång och definitivt inte så länge jag lever!?

Artikeln publicerades i Washington Post i våras och är skriven av Steve Hallett, docent i botanik vid Purdue University och John Wright, nyhetsredaktör för Energy News Today och bevakar Latinamerika. De är också medförfattare till boken ”Livet utan olja: Varför vi (USA) måste ha ny energipolitik för framtiden.”

Andra bloggare som skriver om: olja , förbifart, Nicole Foss,
__________________

Antal lästa gånger: [CPD_READS_THIS]
facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

13 Comments on “En värld utan olja – hemska tanke – ingen bil, lite mat och ständigt frusen!

 1. Lyssnade på Nicole Foss föredrag i Uppsala förra veckan- Foss gör en sannerligen inte besviken! Skrivit en sammanfattning av föredraget tillsammans med Roberth Hansson som kanske kan vara av intresse-se blogg). Nicole Foss är verkligen en ”kontrarian” då hon å ena sida tillhör Peak Oil lägret men tror på deflationsscenariot istället för som de flesta inom Peak Oil, exempelvis Jeff Rubin, som istället tror på inflationsscenariot pga av framförallt eskalerande energipriser.

  Enligt jordbruksverkets siffror finns det endast ca 72 000 lantbruk i Sverige eller ca 177 000 personer som sysslar med jordbruk. Hur en befolkning på över 9 miljoner ska försörjas av som i dagsläget, 2% bönder, med Peak Oil -är svårt att få ihop! När vi nu går in i en tid där energipriser bara kommer stiga, blir inte matimport i dagens ofantliga skala möjlig. Lokal och regional matproduktion är ju knappast en nödvändighet bara i Sverige, samtliga länder kommer att tvingas till egen matproduktion till följd av Peak Oil och därmed knappast ha lyxen att exportera mat. Jag tror dock det är mycket viktigt att poängtera av vi i Sverige gärna kan frestas till att tro att vi kommer kunna hantera Peak Oil bättre (enklare) än tex USA. I USA utger sig tex mindre än 1% sig för att vara bönder (se EPA:s siffror). Det kan bli fallet men samtidigt har USA en enorm odlingspotential med ett bättre odlingsklimat än Sverige…men detta är en småsak i sammanhanget eftersom dagens jordbruk förutsätter billig olja…o därmed blir en jämförelse rätt ointressant. Vad som är viktigt är att förstå att Sverige står inför enorma utmaningar!

 2. Hej Johan!
  Håller med Nicole är suverän. Jag hade förmånen att umgås med henne i våras under 30 intensiva timmar och 3 olika seminarier och hon lämnar ingen oberörd. Håller själv på att skriver ett inlägg om Nicole och kommer givetvis att länka till er fina sammanfattning av hennes föredrag i Uppsala. Har märkt att hon blivit tydligare och tydligare i sin bedömning vad som kommer att hända de kommande 5 åren. Och det blir nog svårt att undvika en lång, lång recession. Och våra möjligheter att krypa ur detta strypgrepp kommer att bli svårt med tanke på både på kapitalbrist och energibrist. Världens hittills störst finansbubbla viftar man inte bort hur lätt som helst.
  Men som sagt hon är en fantastiskt välsorterad och imponerande person! Dessutom outtröttlig.

 3. Stort varmt tackkk, Martin, för ovanst. artikel. Den är, så vidt kommit till min kännedom, det allra första steget ut i verkligheten, dvs. steget ur det stillastående ”På stället marsch”, som gällt under många, långa årtionden.
  Kontentan av din redogörelse är, enligt min tolkning, att inte bara vi svenskar utan hela mänskligheten nödvändigtvis ”sätter sig på skolbänken” och lär SJÄLVHUSHÅLL, dvs. att ”Bygga&Bo”, odla egen täppa, laga egen mast, göra egna verktyg, sköta djur osv.osv.
  Någon annan väg mot mänsklighetens överlevnad existerar icke! Jo, i febriga önskedrömmar.

  Framtiden är icke längre densamma! Vi står vid vägs ände. Vår enda väg framåt går med häst och vagn!

 4. ”Vår enda väg framåt går med häst och vagn!”

  Om det skulle vara sant är nästa anhalt ”Dödens fält” ty det borde vara omöjligt att försörja nuvarande globala befolkning med självhushållning och low-tech. Självhushållning försörjer en stor andel av den globala befolkningen och även i t.ex. Sverige skulle den kunna ge ett nettotillskott men hur går det med länder som Storbritannien och Egypten utan avancerat jordbruk som ger ett netto att exportera till dem?

 5. Hej Magnus!
  Förstår inte riktigt vad du menar. ”Självhushållning försörjer en stor andel av den globala befolkningen och även i t.ex. Sverige skulle den kunna ge ett nettotillskott men hur går det med länder som Storbritannien och Egypten utan avancerat jordbruk som ger ett netto att exportera till dem?”

 6. Då får jag förklara det lite tydligare så du lättare förstår vad jag menar.

  Jag börjar med att försvaga min huvudpoäng för att ge en ballanserad uppfattning om verkligheten:
  En stor andel av världens befolkning är bönder som odlar för husbehov och ofta lite till. Jag vet inte hur många de är men det bör vara mycket mer än en miljard som lever på det viset. Det betyder att självhushåll redan är fungerande för många och viktigt för världens försörjning. I Sverige finns det mycket möjlig arbetstid som används för WoW, surfande, TV-tittande osv och en hel del av det sker dagtid då det skulle gå att jobba med odling i stället och det finns stora mängder icke högavkastande åkermark med mindre och oregelbundna fält som skulle kunna odlas, minst hundratusentals människor skulle kunna få mat på det sättet. Det jag förväntar mig i praktiken är mera hobbyodling som likt jakten ger ett märkbart tillskott till försörjningen.

  Det svåra problemet är att det finns många länder som är nettoimportörer av stora mängder livsmedel, jag exemplifierade med Storbritannien och Egypten. För att försörja dessa människor behövs det stora mängder livsmedel vilket kräver mycket mark, gödning, drivmedel, osv. Om man förutsätter tekniknivån ”häst och vagn” med självhushåll som den globala normen blir det mycket svårt att få fram livsmedel att exportera. Till att börja med behöver hästar mycket foder, kvävegödningen kräver vätgas osv. (Du kan det här på bredden och djupet Martin så jag nöjer mig med ”osv”. )

  Om det är självhushållning som är räddningen kommer den räddningen bara att räcka till en del av mänskligheten. Det betyder inte att självhushållning är dåligt, bara att det inte är lösningen för alla behov.

  Dödens fält är det man får om en stat får för sig att marschera ut stadsbefolkningarna på landsbygden för att odla, eller bara för att ha ihjäl dem för att starta en ny politisk era.

  Har man en framtidsvision utan en rejäl andel högteknologi blir det svårt att få resursbudgeten att gå ihop utan att plocka bort en stor andel av befolkningen ur beräkningen. Man kommer längre om man förutsätter radikalt mindre köttätande, mindre slöseri med mat, jämt fördelat och lägre kaloriintag för i dag välmående medelklasser, mer användning av förpackningar för att minska transportförlusterna, mer användning av kylning och frysning, oups nu vart det teknologi igen…

  Även självhushållning underlättas av tekniska lösningar som bra stålverktyg, små traktorer i stället för ineffektiva djur, konstgödning, eldriven köksassistent, frysning som bevarar vitaminer, telekommunikationer, osv.

 7. Jaadu, Magnus, ditt tänk har en utgångspunkt som är passé. Lämna den, inse att helt ny UTGÅNGSPUNKT, förankrad i jordens nuvarande, accelererande sjukdom pga. av industrialism,kapitalism och konsumism, är oundviklig för rationellt, i logik baserat, livräddande tänk. Glöm allt i ditt tänkande, som emanerar ur allt du lärt. Öppna dina ögon och sinnen för den reella verkligheten. Våga se: Jordens tre hav, Hydrosfären, Litosfären, Atmosfären är samtliga redan svårt förgiftade. Senast nu på morronen rapporterade SrP1 att vårt dricksvatten blir allt sjukare, b.la pg av klimatförändringarna. Är inte Vatten livets viktigaste ingrediens? I rapporten talades om att höja vattenverkens reningsgrad – förmodligen då med hjälp av tillsättande av ytterligare kemikalier. Vetenskap/Forskning har alltför länge ”petat i Skapelsens öga.” Dessa sektorer inom I-världen har väl gjort oss tillräckligt ont redan, eller räcker det inte med att all vår mat, all vår dryck, alla nya klädespersedlar, alla nya leksaker, t.om allt damm i aldrig så välstädade hem är förgiftade av sjukdomsframkallande, för vissa människor rent dödliga kemikaler, räcker inte det för nytänkande, tycker du? Mänsklighetens absolut enda väg mot framtid går med häst och vagn, dvs genuint självhushåll! Kemikaliesoppa som Dricksvatten – vad tror du om det?

 8. Min utgångspunkt är att jag vill rädda människor till liv och livskvaliet, inte ha ihjäl dem även om det skulle göra det lättare att lösa andra problem.

 9. Hej Magnus!
  Tycker också som du. Visst vore det vore skönt om vi kunde fortsätta med någon form av ”business as usual light” eller vad man kan kalla din beskrivning. Du måste väl ändå vara medveten om att oljan finns genuint förankrad i det mesta av det du för fram som din önskan och vision
  Ett resilient samhälle vilket ändå är något som vi båda eftersträvar innebär mkt självhushållning.
  En framtidsvision med högteknologi är exempel på att inte våga släppa taget om oljan som drivkraft i samhället, dessvärre. Visst är det jättebra att vi ”radikalt mindre köttätande, mindre slöseri med mat, jämt fördelat och lägre kaloriintag för i dag välmående medelklasser, mer användning av förpackningar för att minska transportförlusterna, mer användning av kylning och frysning, oups nu vart det teknologi igen…”, men det räcker inte. Även ”små traktorer” och ”bra stålverktyg”är en del av oljesamhället! Och kommer att drabbas på sikt.

  Du skriver ”Om det är självhushållning som är räddningen kommer den räddningen bara att räcka till en del av mänskligheten.” Precis. Det är en korrekt slutsats och smärtsam att behöva konstatera.

  Hoppfullt är ändå att över hälften av jordens befolkning ännu inte har fördärvat sina jordbruksmarker med vår högteknologi som t ex GMO, och borde ha större förutsättningar än vi i Nord att klara -En värd utan olja. Såvida inte våra högteknologiska krigsmakter hinner erövra deras möjligheter att överleva?

  Nicole Foss avslutningsvis, menar att vi efter finanskraschen 2.0 går in i en lång djup recession. Då vi varken kommer att ha kapital eller så småningom energi för att hålla igång vårt nuvarande komplexa högteknologiska samhälle. Då pratar vi om 5-10 år. Än mindre ha kapital och energi att utveckla eller hålla igång det som vi idag ställer vårt hopp till. Energieffektivisering och utveckling av förnybara energikällor inkl ny kärnkraft.
  Återkommer med ett inlägg om detta!

 10. Martin, du har väl läst min lilla bok ”När resurser sinar”? Den bygger på scenariot att problemen är så stora att vare sig ”business as usual” eller en enda lösning räcker eller ens att alla människor och länder kan räddas och beskriver metoder och exempel för att klara så många och så mycket som möjligt genom svåra tider.

 11. Inlägget bygger på att oljan plötsligt försvinner. Med tanke på att oljeproduktionen och dess distributionskanaler är väldigt spridda, så är även tillförseln robust. Ett plötsligt avbrott är därför osannolikt.

  Vi har legat på en oljeplatå i ungefär sex år, och de höga priserna och den fortsatta prospekteringen tyder på att vi kommer ligga kvar på en platå med tämligen höga priser. Det innebär att oljesubstitueringen i världen kommer fortsätta under ordnade former. Oljans betydelse minskar kontinuerligt.

  Betänk att det finns runt 150 miljoner elektriska cyklar och mopeder i Kina. Om mängden olja halveras under ett par decennier så kommer slöseriet av olja minska, men inga vitala funktioner i samhället behöver drabbas. Folk får flytta lite närmre jobbet, ta tåget eller bussen mer, semestra lite mindre.

 12. Hej Magnus!
  En finanskrasch är just något som kan dra åt kranarna eller rättare sagt inleda något som gör att den okonventionella oljeutvinningen börjar hacka. Idag fortsätter shalegasutvinningen utvecklas enbart tack vare omfattande kapital och börsspekulation. Så länge det finns kapital fortsätter oljeletningen och oljeutvinningen trots allt lägre EROEI. Det är lätt att glömma bort att vi balanserar på en skör tråd/platå och ska vi klara den globala ekonomiska tillväxten för att hålla igång ekonomin, så lär det knappast vara tillräckligt att ligga kvar på 85 milj fat per dag.

Comments are closed.