Ekonomi - Energi - Politik

Gröna Bilister ljuger om etanol

Print Friendly, PDF & Email

Det är patetiskt att höra etanolens störste förespråkare Mattias Goldman, Gröna Bilister uttala sig i bl a Rapport och Aktuellt igår om förnybart fordonsbränsle: Så här sa Hr Goldman: ”2011 var ett förlorat år. Miljöbilshandeln stod och stampade och bland miljöbilarna fick vi en mycket fulare mix. Fler och fler dieselbilar och mycket färre bilar på förnybara bränslen”.

Hur korkad får man vara?

När ska Gröna bilister, som säger sig vara en miljöorganisation, förstå och erkänna att idag går svenska etanolbilar på spannmålsetanol, vinrester och importerad majsetanol från USA. Så kallad fuletanol! Den något bättre sockerrörsetanolen från Brasilien, som var motivet för etanolbränslesatsning för både Gröna bilister och Stockholm stad, är borta. Importen  är marginell. I GB:s senaste pressutskick nonchalerar man helt att svensk import av sockerörsetanol i stort sett upphört. Dessutom har världsproduktionen av etanol minskat det senaste året.

Vår nuvarande etanolbränsle har så dåligt energinetto EROEI, att det går åt mer fossil energi att tillverka den än den ger tillbaka! Det betyder att etanolen som säljs i Sverige inte är ett förnybart fordonsbränsle. Tvärtom det är lika förkastligt som vilket fossilt bränsle som helst, men det har Gröna Bilister svårt att ta till sig. Man är kvar i samma loop man befunnit sig i de senaste 5 åren. Oförmögna att inse sanningen.

Vilken trovärdighet har då Gröna Bilister och Mattias Goldman? Vems intressen företräder man? För två år sedan skrev Lasse Swärd artikeln ”Medier låter sig luras av Gröna bilisters kampanjer” Det är visserligen en gammal artikel men den tar upp ett aktuellt ämne: Gröna Bilister som lobbyorganisation tillsammans med PR-byrån Westander som också är Mattias Goldmans förra arbetsgivare och nuvarande uppdragsgivare? Inget jag kan styrka men knappast osannolikt med tanke på hur PR-branschen jobbar i det fördolda.

Reportaget i SVT var gjort av Uppdrag Gransknings reporter Johan Zachrisson Winberg som jag har största respekt för. Han är mycket kunnig och noggrann i sin research, men denna gång har han halkat lite snett. Det är visserligen korrekt att ”miljöbilar kan bli miljöbovar” genom att miljöklassade dieselbilar ger stora utsläpp av kväveoxider. Detta är ingen nyhet i sig utan var just skälet till att många av oss protesterade mot att klassificera dieselbilar som miljöbilar. Däremot välkomnande Naturskyddsföreningen diesel som bränsle och bortsåg från de stora kväveutsläppen. Vad jag vet har man inte backat på detta feltänk!

Att klassificera dieselbilar som miljöbilar har visserligen sänkt koldioxidutsläppen men samtidigt ökat utsläppen av kväveoxider. Vilket ännu en gång visar att begreppet miljöbilar är helt galet och borde skrotas! Det existerar inte några miljöbilar, annat än i Sverige!

Utan bidrag och skattelättnader har försäljningen av etanolbilar sjunkit som en sten med 75 %. Från 57 800 bilar toppåret 2008 till 14 000 år 2011. Och det är bra!

Sverige var ett av få länder inom EU, som oreserverat hoppade på etanolspåret och som nu visar sig vara en återvändsgränd. Det har kostat skattebetalarna stora summor, framför allt i Stockholms stad. I Tyskland ratade man etanol helt och hållet, framför biogas.

Vid årsskiftet la även Sekab  ned sin pilotanläggning för cellulosaetanol. Så det är fler som förstått och tappat tro på fuletanol, men då av ekonomiska skäl. Oljepriset har blivit för högt?

Redan år 2010 skrev Sören Wibe en rapport där han konstaterar ”etanol är större miljöbov än bensin” och att skattebetalarna förlorat miljardbelopp:

”I Sverige är till exempel etanolen befriad från energiskatt och koldioxid- skatt, och vi har laborerat med miljöbilspremier, befrielse från trängselskatt, fri parkering och nedsatt fordonsskatt för etanolbilar. Bara i nedsatt skatt erhåller den svenska etanolkonsumtionen en subvention i storleksordningen en och en halv mil- jard kronor per år. Syftet med subventionerna är lovvärda, men allt fler studier visar nu att resultatet blivit tvärtemot vad man förväntat sig. Etanolen ökar utsläppen av växthusgaser, åtminstone på rimligt lång sikt.”

Den 29/12 skriver fyra representanter för ”grön bilism” en stor debattartikel i DN.
De kräver fortsatta subventioner av miljöbilar som kör (eller går att köra på) ”förnyelsebara” drivmedel. Inte ett ord om att svensk E85 etanol nu görs på vete, majs och vinrester sk fuletanol med begränsad klimatnytta.

Vad är det dessa fyra representanter döljer och inte vill berätta? Världsproduktionen av etanol minskar. Sverige importerar etanol utan miljönytta, men skattesubventionerar den kraftigt trots detta. Svenska bilister som tankar E85 och tror att det gör miljönytta har inte fattat att dom kör på fuletanol. Gröna Bilister, Miljöpartiet och media ligger lågt med att informera om det nya läget.
Intresseorganisationer som Gröna Bilister kräver fortsatta subventioner för bilar som kan köras på ”förnyelsebart” (t.ex E85 trots mycket lågt EROEI).De menar också att miljöbilsdefinitionen skall baseras på faktisk klimatpåverkan, men låtsas inte om att vår E85 idag innehåller ”fuletanol”, gjord på vete, majs och vinrester. Exkl de indirekta utsläpp som sker vi tillverkningen av bilen ur ett produktlivscykelperspektiv.

Det kan också vara på sin plats att påminna om den energi och de utsläpp som sker när man tillverkar en bil, från råvaror till färdig bil i  bilhandeln. Vad finns i bagaget? Dessa utsläpp måste också räknas in när man beräknar en bils totala utsläpp. Inte bara utsläppen från bränslet. Läs min artikel i SVT:s klimat- och energiblogg Ställ om där jag visar att det tar 9 år och 11250 mil innan en sk miljöbil bidrar med mindre utsläpp.
Slutligen, lägg ned Gröna Bilister eller åtminstone plocka bort pajasen Mattias Goldman. Hur länge ska han få fortsätta sprida lögner om etanolen som förnybart bränsle? På uppdrag av  PR-byrån Westander?

 

 

 

 

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

Under åren 2005-2008 jobbade jag med ett omtalat projekt ”Konsumera smartare och minska växthuseffekten” inom Stockholm stads handlingsprogram mot växthusgaser. Slutrapporten kom hösten 2008. I projektet ingick 60 hushåll, som deltog i arbetet med att ta reda på om det går att förändra sin konsumtion och livsstil så att den blir energi- och koldioxidsnål. Därefter var jag anställd på SVT och klimat- och energibloggen Ställ om, där SVT för första gången öppnade ett fönster och förde en dialog med tittarna kring våra stora ödesfrågor. Hur ställer vi om vårt samhälle till mindre mängd fossil energi utan att vår välfärd kollapsar. Projektet Ställ om avslutades vid årsskiftet 2009 och fanns som ett välbesökt digitalt arkiv men är nu nedsläckt. Under 2011 arbetade jag med organisationen Omställning Sverige, som jag var med och introducerade i Sverige sommaren 2008. I projektet Konsumera Smartare lyckades vi visa att familjerna genom mer kunskap kunde göra fler aktiva val, som ledde till minskade utsläpp av växthusgaser högst påtagligt. Många upplevde också att när man gör nåt konkret så blir vardagsstressen och klimatångesten mindre. Om man ska förändra sin konsumtion och livsstil för mindre utsläpp av växthusgaser, så räcker det inte med tips och goda råd. Då behövs framför allt stöd i form av goda exempel och dialog med andra likasinnade. För att klara framtidens utmaningar behövs ”en mental klimat-och energiomställning”. Det betyder att fler måste förstå och förbereda sig inför de tuffa beslut och förändringar som kommer om samhället ska klara av att ge våra barn och barnbarn ett drägligt liv. Det är också dags att punktera de myter som florerar om energi, mat, transporter och framför allt hur dyrt och besvärligt det blir om vi ställer om. Vårt vardagsliv kommer knappast att bli sämre, men definitivt mycket annorlunda. De produkter vi använder materialiserar sig inte av sig själva i våra hem och butiker. Utan de har en lång förhistoria. Som det är hög tid att vi tar till oss. För att kunna tillverka varor t ex en bil behövs energi, vatten, stål, plast och textil m.m. Dessutom fabriker, distributions- och avfallssystem. För att komma tillrätta med bilens utsläppsproblem måste man se hela förloppet, från råvaror, tillverkning, användning och återvinning, alltså belysa hela produktens livscykel. Idag pratar vi nästan enbart om de utsläpp som uppstår när vi använder våra bilar, m a o bränslet, inte om de stora utsläpp som sker när bilen tillverkas. Dessa dolda utsläpp kan vi inte friskriva oss ifrån bara för att de sker i ett annat land. Utsläppen är, oavsett var de sker, vårt ansvar som brukare och konsumenter. För mig framstår det allt tydligare att vi inte enbart har en finansiell kris. Utan det är en kris som består av tre delar: en energi-, en ekonomi- och en ekologisk kris. Tillgången på billig fossil energi som olja, kol och gas, de senaste 60 åren, har varit en förutsättning för vår ständiga ekonomiska tillväxt. En av många konsekvenser av denna ständiga tillväxt är klimatförändringarna. Våra ekologiska system orkar inte längre ta hand om våra utsläpp. Dessutom börjar vårt naturkapital sina. Det blir allt svårare att få fram nya mineraler, spårämnen, kol, olja och naturgas etc. Vi kan inte lösa dessa tre kriser var för sig utan måste börja ställa om till ett samhälle där vi ser begränsningar, men också helheten och samordnar våra gemensamma resurser på ett mer rättvist sätt. Jag hoppade så länge sajten ”Ställ om” var uppe kunde bidra bidra med lösningar, goda exempel på vad som händer runt om i Sverige och stimulera till en dialog där man inte fastnar i problem och elände, utan verkligen påbörjar en omställning här och nu i stort och smått. I 25 år jar jag jobbat med miljö- och resursfrågor, både som anställd och egen företagare. Har en filkand-examen i ekonomi och samhällsvetenskap från Uppsala universitet. Utbildare och författare till flera böcker bl a ”Living Dreams om ekobyggande och hållbar livsstil”. Diplomerad marknadsekonom och kommunal klimat- och energirådgivare. Utbildad handledare inom Det Naturliga Steget, EMAS och ISO 14001. Vill du boka mig som föreläsare, för seminarier, workshops ring 0735600819 eller martin.saar@live.se Har de senaste åren genomfört över 100 seminarier kring de tre E.a Energi-Ekonomi och Ekologi och hur vi kan ställa om samhället för att möta de samhällskriser som knacka på dörren ....

52 Comments on “Gröna Bilister ljuger om etanol

  1. ”Vi har därtill ett pågående projekt att öka andelen biodrivmedel från tredje världen”

    Kan det vara SEKABs kritiserade projekt i Tanzania som avses ? En tidigare styrelsemedlem i Gröna Bilister fick genom bolag överta detta från SEKAB. 170 kommunala miljoner hade försvunnit i projektet innan detta såldes till den f.d. styrelseledamoten i GB, tillika delägare i ett företag som säljer etanolbilar och styrelseledamot i SEKAB. Det kommunala bidraget till projektet var olagligt enl. förvaltningsrätten i Härnösand. Nu söks SIDA-bidrag på 100 milj. till projektet som skall förse SEKAB med etanol. ”Finetanol” ?
    Mer om detta här: http://widgren.blogspot.com/2011/02/sekab-ecodevelopment-ecoenergy-tanzania.html

  2. Glömde att säga att SEKAB sålde etanolprojektet i Tanzania, som slukat 170 kommunala miljoner, för 400 (fyrahundra !) kronor till f.d. ordf. i Gröna Bilister.

Comments are closed.