Ekonomi - Energi - Sociologi

Tre scenarier: del 3

Print Friendly, PDF & Email

Systemisk kollaps.

De två tidigare scenarierna har handlat om en Linjär och Oscillerande nedgång.

Detta scenario har sin grund i dynamiken hos ett komplext system med nätverk och ser vår civilisation som ett komplext system med kontakter och integration som beter sig som ett enda nätverk. Tillståndet för vår civilisation är med nödvändighet beroende av tillståndet i den globala ekonomin. Tillståndet i den globala ekonomin är beroende på tillståndet på nätverket som håller uppe ekonomin. Tillståndet i den globala ekonomin kan kanske parametriserade av GWP (Gross World Produkt), och GWP är absolut beroende av energiflöden.För att förstå om vår civilisation är på gränsen till en kollaps, så måste det finnas ”tippingpoints” som när dom passerats, driver systemet snabbt till en kontrasterande läge med hjälp av positivt återkoppling. Det måste också finnas en katastrofal bifurkation där tillståndet för den globala ekonomin måste gå igenom ett ostabilt läge där styrkan av återkopplingen är starkare än den stabiliserande processen. Det kan även finnas ett tidigare läge med oscillerande nedgång, men vid ett vist läge så måste en kollaps ske.
I det nya jämnviktslägget så kan vi finna en kollaps i materiellt välstånd och produktivitet, påtvingad av-globalisering, och en kollaps i komplexitet mot vad det var tidigare.
Romarriket:s kollaps skede över århundraden, för Vikingarna på Grönland tog det några årtionden. Det kan vara så att hastigheten på kollapsen är en funktion av graden av integration, kopplingar och viktiga nyckelsystems hastigheter som är till stöd för systemets stabilitet före kollapsen. För oss så skulle det vara beteende i det finansiella systemet, livsmedels flödeshastighet, och nyckelkomponenters livstid i infrastrukturen.

Jag har hämtad de tre scenarierna hos Feasta där hela rapporten finns.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious