Ekonomi - Energi

ERoWI och FRoEI

Print Friendly, PDF & Email

Två andra begrepp som också används i energisammanhang är ERoWI och FRoEI, dessa rör vatten och kapital i samband med energiproduktion och i många fall är dessa avgörande för om det ska bli en energiproduktion eller inte.

Det första ERoWI är Energy Return on Water Invested eller energiutfall från en vatteninvestering. På många platser på jorden är vatten en begränsande faktor.

Vattenåtgång för olika energikällor.

Vid oljeproduktion så måste producenten pumpa ner stora mängder vatten för att få upp oljan då den inte kommer upp av sig själv. Detta vatten kommer sedan upp tillsammans med oljan och måste separeras och tas hand om.

I Canada utvinns olja ur oljesand, det används stora mängder energi och vatten för att separera sanden från oljan, vattnet som blir förorenat och måste behandlas.

En annan effekt som vatten har haft på energisystem, är att under den extremt varma sommaren 2003 i Europa, då många kraftverk inte kunde användas, antingen för att temperaturen på kylvattnet var för högt eller att vattennivån i floderna var för låga.

Det andra begreppet är FRoEI eller Financial Return on Energy Invested.

Denna bild visar kopplingen energi och BNP tillväxt från 1969-2008

1969-2009
BNP och Energi korrelationen

Primary energy = Kol+Olja+Gas+Kärnkraft+Vatten; data från BP 2009, GDP data från USDA

Bilden nedan beskriver fraktionerad energikostnad av BNP, och visar att högre energipris ger lägre BNP.

Fraktionerad energikostnad av BNP

De tre oljechockerna syns tydligt, när energi blir dyrare minskar BNP, då en större del går till energi.

Sista bilden visar FRoEI, eller på svenska ekonomisk avkastning på energi investeringar .

Ekonomisk avkastning på energi Investering

Källor:

EROWI – energy return of water invested,

The Water Footprint of Biofuels: A Drink or Drive Issue?,

The financial return on energy invested

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “ERoWI och FRoEI

  1. Många bra grafer över sambanden BNP och energi, må jag säga. Bra jobbat Bengt! Intressant att även vatten och energi börjar diskuteras. Då vi vet vilka mängder vatten som går åt framför allt vid utvinning av olja ur tjärsand. Ett av många hinder för att exploatera dessa utspridda fyndigheter förutom EROEI för att få skiten rinnande.
    När jag pratar om vattenbrist på de seminarier som jag håller blir det ofta som ett av 9 tipping points(SEI och Johan Rockström) Och det är nog så allvarligt för vår globala överlevnad. Det är kanske så att vattenbristen i vardande är ett allvarligare hot mot välfärden än oljbristen?
    Handeln med vatten är också intressant, men då tänker jag inte på vattenflaskor som korsar ekvatorn utan det osynliga virtuella vattnet som finns dolt liksom olja i alla varor inkl livsmedel. Ett kilo nötkött = 14000 liter vatten en tomat 14 liter vatten osv.

Comments are closed.