Energi

482 miljarder i sjön?

Print Friendly, PDF & Email

Hur mycket av dessa pengar kommer att var bortkastade 2021? Det är så långt bort i framtiden att i alla fall väginvesteringarna kommer att vara bortkastade, för då finns det inte ett lika stort behov för vägar. Ur pressmeddelandet från Regeringen.

Satsningen består av 417 miljarder kronor statlig finansiering, 65 miljarder kronor finansieras genom trängselskatter, vägavgifter, EU-medel och kommunala bidrag. Framtida banavgiftsintäkter kan enligt Banverket komma att bidra med ytterligare cirka 15 miljarder kronor. Som mest skulle därmed infrastrukturåtgärder på 497 miljarder kronor kunna genomföras 2010-2021.

Av den statliga ramen går 217 miljarder kronor till investeringar, varav 33 miljarder kronor till länen och 184 miljarder kronor till investeringar i den nationella planen. 200 miljarder kronor går till drift- och underhållsåtgärder, varav 136 miljarder kronor till väg och 64 miljarder kronor till järnväg.

Investeringar i järnvägar och underhåll av broar kommer att vara mer viktigt när energin och ekonomin blir sämre. Och efter att gått i igenom de tre scenariorna så måste hela samhället bli mer uthålligt och ekologiskt sunt, det måste även finnas en beredskap för plötsliga och oväntade händelser som t ex ett vulkanutbrott.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “482 miljarder i sjön?

  1. En monumental felsatsning. De där miljarderna skulle naturligtvis användas för en omställning av infrastrukturen. Bygg ut järnväg och satsa på förnyelsebar energi, samt jobba för att minska fossilberoendet för att minska/mildra smällen när oljepriserna skjuter i höjden.

Comments are closed.