Ekologi - Energi

Uppsalainitiativets kritik mot Aleklett

Print Friendly, PDF & Email

Uppsalainitiativet har vid två tillfällen riktat kritik mot Kjell Aleklett, professor vid institutionen för Globala Energisystem (GES) vid Uppsala universitet för hans kritik av IPCC:s Special Report Emission Scenarios. Flera av dessa scenarier, som inte skall tillskrivas någon särskild sannolikhet, är inte realiserabara baserat på vad forskning från Globala Energisystem visar, att oljan, kolet och gasen nått sina utvinningstoppar långt tidigare än vad IPCC antagit i sina scenarier.

Uppsala WEO 2008

Tar vi en titt på SRES familj A2 som grafiskt illustreras på sidan 8 i SRES ser vi att välden år 2010 förväntas släppa ut ca 10 Gt kol/år. Utsläppen stiger sedan, nästan linjärt, till ca 30 Gt kol/år vid år 2100. Enligt forskning från GES har dock oljan redan peakat 2008 och kolet förväntas nå utvinningsmaximum runt 2030. Gasen är mer osäker beroende på i vilken takt svårtillgängliga fält kan tas i drift men en peak runt 2040 torde vara en optimistisk gissning (GES antar en platåutvinning mellan 2020-2040). Mot bakgrund av detta är det svårt att se hur kolutsläppen ska kunna fotsätta öka för att år 2100 vara cirka tre gånger dagens nivå?

Uppsalainitiativet anser att forskningsläget är splittrat angående när peakarna för de tre energiformerna inträffar och åberopar bland annat en artikel från Mohr och Evans Long term prediction of unconventional oil production. Rapporten kostar dessvärre att ladda ner men enligt UI spås oljeutvinningen, inklusive okonventionella källor nå en peak på cirka 100 mbdp runt år 2100. Väl så långt men detta är bara ca 20 % mer än dagens utvinning vilket betyder att gasen och kolet måste stå för de resterande extra ca 18 Gt kol/år och naturligtvis innebär det också att dessa energiformer inte nått max utvinningstakt. Självklart hör till saken att kolet har potential att släppa ut mer kol per energienhet än oljan och definitivt gasen, men trots detta måste i så fall prognoser fram som visar att kolutvinningen inte peakar förrän efter 2100 (titta gärna på slides 47, 49 och 51 i Kjells presentation från ett seminarium anordnat av IVA tidigae i år). Några referenser till rapporter som indikerar att detta skulle kunna vara realistiskt har inte kommit från Uppsalainitiativet och jag måste därför anta att de tänker återta sin kritik mot Kjell Aleklett inom kort.

I allmänhet är det, i och med IPCCs utsläppsscenarier, svårt att se någon aktör som är mer optimistisk i bedömningar av framtida utvinningstakt av fossil energi än IPCC. Dessvärre uppstår därmed även en konflikt med ASPO Sveriges intressen som ju är att förbereda samhället för de allvarliga effekterna av en peak i den fossila utvinningen. Vi kan bara hoppas att IPCC snarast omvärderar SRES och anpassar dem enligt forskning från bland andra GES.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “Uppsalainitiativets kritik mot Aleklett

  1. Haha Uppsala nissarna gör det igen, de tror på ”den stora katastrofen” och allt som talar emot ignorerar de eller allra helst förlöjliga. Inse att de inte är trovärdiga för fem öre eller har någon ”klimat” kompetens. Det är ett gäng vänsterstollar som har kidnappat en fråga som passar deras världsbild.

    Det intressanta är att IPCC inte ens synkar av med normala prognoser. Ni är väldigt pessimistiska i era prognoser men även med mer normala antaganden så ligger det långt ifrån IPCCs fantasier.

Comments are closed.