Ekologi

Vid sidan av stormen

Print Friendly, PDF & Email

SvD har i dag en lång artikel om IPCC och misstron mot panelen som spritt sig sedan mejlväxlingen läckt ut från ett universitet. Tidningen har ett helt uppslag om det viktigaste frågorna som klimatforskarna har.

  1. Global medeltemperatur
  2. Koldioxid i atmosfären
  3. Havsnivå
  4. Sotpartiklar
  5. Himalayas glaciärer
  6. Polarområdena

Men det finns inte ett ord med om Peak Oil eller energibristen och dom problemen som detta kommer att leda till. För utan energi har vi ingen ekonomi och utan energi och en fungerande ekonomi så kommer inte en enda klimatåtgärd värd namnet att göras.

facebook twitter Google Buzz MySpace delicious

One comment on “Vid sidan av stormen

Comments are closed.